Feed on
Posts
Comments

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER  / Sub-Măsura 19.4 : „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. contract de finanțare subsecvent nr.1, nr. C19401144011630310301 / 05.12.2016

Beneficiar : Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud -Ținutul Posadelor

 

Nr. înregistare GAL                                                                             Nr.înregistrare primăria comunei

 

303  din  04.09.2017                                                                                                 Corbi

 

                                                                                                                                           din 04.09.2017

 

 

 

Proces- Verbal

 

Încheiat astăzi :  4  septembrie 2017

 

Între, Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor și Primăria comunei Corbi   prin care se confirmă afișarea la avizierul primăriei a următoarelor anunțuri  :

 • Anunț apel de selecție pentru măsura M6/1B/6B – “Investiții în infrastructura socială a teritoriului” (varianta simplificată)
 • Anunț apel de selecție pentru măsura M8/2B/2B – “Sprijin pentru tinerii fermieri” (varianta simplificată),

aferente sesiunii de depunere a proiectelor la GAL din perioada 11.09 – 16.10.2017, conform celor două anexe la prezentul PV.

 

 Responsabil tehnic zonal                                                     

    Animator GAL                                                                    Primaria comunei Corbi

………………………………………..

LS


Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : M6/1B/6B – 01/17 – 16.10.2017                                                    Anexa 1 la Procesul -Verbal                            

Numărul anunțului : 301 din 04.09.2017                                                                                                               Data publicării/afișării/postării : 04.09.2017

 

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE

– VARIANTA SIMPLIFICATĂ –

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (GAL FS-TP în cele ce urmează) anunță lansarea în perioada 11.09. – 16.10.2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura  M6/1B/6B – “Investiții în infrastructura socială a teritoriului”, măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2017-2023 a GAL FS-TP.

 

Data lansării apelului de selecție: proiectele se pot depune începând cu data de 11.09.2017, ora 09.00.

 

Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți):

 • ONG-urile din teritoriul GAL FS-TP;
 • GAL FS-TP (în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul în cadrul primului apel de selecție lansat și se aplică măsuri de evitare a

conflictului de interese).

 

Fondurile disponibile pentru măsura lansată prin apelul de selecție :

 

Măsura Fondul disponibil / măsură (Euro) Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect (Euro)
M6/1B/6B –

“Investiții în infrastructura socială a teritoriului”

222.655 – maximum 190.000 de euro (sumă nerambursabilă) pentru proiectele aplicate de ONG-uri care sunt    negeneratoare de venit, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013;

– maxim 152.000 de euro(sumă nerambursabilă) pentru proiectele aplicate de ONG-uri care sunt generatoare de venit.

 

Data limită de primire a proiectelor: proiectele se pot depune până la data limită : 16.10.2017, ora 16.00.

 

Locul unde se pot depune proiectele: la sediul GAL FS-TP din comuna Domnești, satul Domnești, Bd. Al.I.Cuza nr.4, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00.

 

IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B – “Investiții în infrastructura socială a teritoriului”, disponibil pe www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea Măsuri de finanțare.

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele:

 • telefon:0348 52 03 89, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 16.00
 • e-mail: tinutulposadelor@gmail.com
 • pagina web : gal-tinutulposadelor.ro

 

IMPORTANT ! La sediul GAL FS-TP este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

 

Prezentul apel de selecție a fost aprobat prinHotărârea Consiliului Director al GAL FS-TP nr.10 din 21.08.2017.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte :      M8/2B/2B–01/17–16.10.2017                                                       Anexa 2 la Procesul-Verbal

Numărul anunțului : 302 din 04.09.2017                                                                                                             Data publicării/afișării/postării : 04.09.2017

 

 

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE

– VARIANTA SIMPLIFICATĂ –

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (GAL FS-TP în cele ce urmează) anunță lansarea în perioada 11.09. – 16.10.2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M8/2B/2B – “Sprijin pentru tinerii fermieri”, măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2017-2023 a GAL FS-TP.

 

Data lansării apelului de selecție : proiectele se pot depune începând cu data de 11.09.2017, ora 09.00.

 

Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) :

 • Tânărul fermier așa cum este definit în art.2 din R (UE) nr. 1305/2013 *, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50+1 % din acţiuni.

* Art. 2 (1) n -„tânăr fermier“ înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține     

   competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al

   respectivei exploatații.

 

Fondurile disponibile pentru măsura lansată prin apelul de selecție :

Măsura Fondul disponibil / măsură (Euro) Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect (Euro)
M8/2B/2B – “Sprijin pentru tinerii fermieri” 440.000 – 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 17.999 S.O.

– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 18.000 S.O. și 30.000 S.O.

 

Data limită de primire a proiectelor : proiectele se pot depune până la data limită 16.10.2017, ora 16.00.

 

Locul unde se pot depune proiectele : la sediul GAL FS-TP din comuna Domnești, satul Domnești, Bd.Al.I.Cuza nr.4, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00.

 

IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M8/2B/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri“, disponibil pe www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea Măsuri de finanțare.

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele :

 • telefon : 0348 52 03 89, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 16.00
 • e-mail : tinutulposadelor@gmail.com
 • pagina web : www.gal-tinutulposadelor.ro

 

IMPORTANT ! La sediul GAL FS-TP este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

 

Prezentul apel de selecție a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al GAL FS-TP nr.10 din 21.08.2017.

 

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.