Feed on
Posts
Comments

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

A N U N Ţ

 Nr. 5532 din 18.08.2023

 

 

                 Primaria comunei Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, material lemnos pe picior, diferite esențe, din fondul forestier si din afara fondului forestier cantitatea de 1217 mc material lemons diferite esente,  pe picior.

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 14,00, ultima zi de depunere a ofertelor fiind miercuri 30.08.2023, ora limita 14,00.

Silvicultura

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de joi 31.08.2023, la ora 11,00, la sediul mai sus indicat. Data limită de solicitare a eventualelor clarificări de către ofertanți, este 25.08.2023, ora 14,00. Solicitările de clarificări se pot depune prin intermediul e-mail primariacorbi@yahoo.com, prin fax la nr. 0248580005, sau in scris la seiul Primarieie comunei Corbi.

Documentatia de atribuire se poate procura și de la sediul Primariei comunei Corbi direct sau prin e-mail primariacorbi@yahoo.com, gratuit, taxa de participare la licitatie este de 100 lei, garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie, acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Documentatia de atribuire, se regaseste pe site-ul propriu www.primariacorbi.com, sectiunea afisier in corbi sau urmatorul link : http://www.primariacorbi.com/?page_id=436 .

Pentru alte formulare si date referitoare la acestea faceti click aici  : 

Anunt

Caiet de sarcini vanzare lemne

FISA DE DATE vanzare mat. lemnos 2023

Formulare

model contract

Regulament vanzare lemn

 

 

 

CLICK  AICI   :

DOSARUL DE CONCURS

 MODEL FORMULARE DOSAR

LISTA BENEFICIARILOR AJUTORULUI DE INCALZIRE A LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI, FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE AU DEPUS CERERE, DIN COMUNA CORBI JUD. ARGES 

Pentru a vizualiza lista  dati click aici 

File0002

 

 

 

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

A N U N Ţ

Nr. 7821 din 17.11.2021

Primaria comunei Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, material lemnos pe picior, diferite esențe, din FF – pădurea comunală din  punctele „Plaiuri Corbi și Stăneșt răsăriti” si din AFF de pe domeniul public-intravilan, din satul Stănești punct “Parau Valea Mare”.

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 14,00, ultima zi de depunere a ofertelor fiind joi 02.12.2021, ora limita 14,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de vineri 03.12.2021, la ora 11,00, la sediul mai sus indicat.

Caietul de sarcini se poate procura și de la sediul Primariei comunei Corbi direct sau prin e-mail primariacorbi@yahoo.com, gratuit, taxa de participare la licitatie este de 100 lei, garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie, acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Documentele ce trebuie prezentate de către potenţialii ofertanţi (fişa de date şi modelul contractului de vânzare material lemnos pe picior, caietul de sarcini) precum si regulamentul de desfasurare a licitatiei, se regasesc pe site-ul propriu www.primariacorbi.com  sectiunea afisier in Corbi sau accesand urmatoarele link – uri :

Documente  licitatie vanzare lemne 

Formulare

Model contract

Cu privire la cazierul judiciar al societatii si administratorului, se accepta si o declaratie pe proprie raspundere cu privire la inexistenta cazierului, acesta fiind obligatoriu a fi depus doar in cazul castigarii licitatiei, de catre ofertantul declarat castigator.

Model – Declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale

 

Anunt 

 

Pentru vizualizare documente  necesare  concurs 

dati click aici  Documente concurs


 

ACTE PENTRU OBTINEREA UNOR BENEFICII SOCIALE

ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII, ACORDATA IN BAZA LEGII NR.61/1993

    Acte necesare dosar ( in copie ) :

      – cerere completata si semnata de reprezentantul legal al copilului;

      – actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie );

      – certificatul de casatorie;

      – certificatul de nastere al copilului;

      – livretul de familie ;

   –  daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de  cont pe numele celui ce face solicitarea;

INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI/ STIMULENT DE INSERTIE, ACORDAT IN BAZA OUG NR. 111/2010

    Acte necesare dosar ( in copie ) :

 • cerere tip –de la primarie ;
 • adeverinta angajator referitor la veniturile realizate in ultimile 24 luni anterior datei nasterii copilului;
 • cererea aprobata de conducerea unitatii in vederea intrarii in concediu pentru cresterea copilului;
 • actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie care au domiciliul pe raza comunei Corbi);
 • certificate de casatorie;
 • certificate nastere copii;
 • livret de familie ;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap copil daca e cazul;
 • daca solicitantul opteaza pentru primirea ICC/stimulent de insertie in cont personal se solicita extras de cont pe numele celui ce face solicitarea ;

VENITUL MINIM GARANTAT (VMG) , ACORDAT IN BAZA LEGII NR.416/2001

    Acte necesare dosar ( in copie ) :

 • cerere si declaratia pe propria raspundere –la primarie;
 • actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie) ;
 • certificatele de nastere ale copiilor, cartile de identitate ale acestora ( dupa caz);
 • certificatul de casatorie;
 • livret de familie;
 • hotararea de divort ;
 • adeverinta de elev pentru toti copiii de varsta scolara din familie ;
 • acte din care sa reiasa incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere ;
 • adeverinta de la Oficiul Fortelor de Munca din care sa reiasa ca solicitantul nu a refuzat un loc de munca sau program de formare profesionala ;
 • adeverinta medic din care sa reiasa capacitatea sau incapacitatea de munca a beneficiarului ;
 • acte doveditoare privind veniturile nete realizate ( luna anterioara depunerii cererii) : adeverinta privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor somaj, pensia alimentara, etc. ;
 • adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile ( adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;
 • In cazul uniunii consensuale ( concubinaj), considerate familie beneficiara vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului.

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI,ACORDATA IN BAZA LEGII NR. 277/2010

    Acte necesare dosar ( in copie ) :

 • cerere si declaratia pe propria raspundere –la primarie;
 • actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie) ;
 • certificatele de nastere ale copiilor, cartile de identitate ale acestora ( dupa caz);
 • certificatul de casatorie;
 • livret de familie;
 • hotararea de divort ;
 • adeverinta de elev pentru toti copiii de varsta scolara din familie ;
 • acte din care sa reiasa incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere ;
 • acte doveditoare privind veniturile nete realizate ( luna anterioara depunerii cererii) : adeverinta privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor somaj, pensia alimentara , etc. ;
 • adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile ( adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;
 • In cazul uniunii consensuale ( concubinaj), considerate familie beneficiara vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului.

MENTIUNE:

               – Incepand cu luna ianuarie 2017 minorii care au peste 20 de absente nemotivate nu vor mai fi luati in calcul la cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei acordat familiei. In anul 2016 minorii care aveau peste 20 de absente nemotivate ,dosarele de alocatie pentru sustinerea familiei erau suspendate pe o perioada de 6 luni si apoi reluate automat de AJPIS-Arges.

            –Daca unul dintre copii, din alte motive decat cele medicale, nu frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului astfel spus alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii din familie care frecventeaza o forma de invatamant. In anul 2016 familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei nu mai primeau alocatie ,adica dosarul era incetat din cauza  copiilor care nu mai frecventau nici o forma de invatamant .

           –Incepand cu luna ianuarie 2017  dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii/depunerii cererii ( ex. daca reprezentantul legal va depune actele pentru acordarea alocatiei in luna ianuarie incepand cu luna februarie va intra in plata). In anul 2016 daca reprezentantul legal depunea actele pentru acordarea alocatiei in luna ianuarie acesta intra in plata tot cu luna ianuarie .

              Prin urmare, de acum inainte, se va acorda ASF pentru toate familiile cu copii, neluand in calcul copii care nu frecventeaza regulat scoala sau depasesc de 20  de absente nemotivate , indiferent de motiv.

                   Sunteti obligati ca datele si informatiile prezentate sa fie complete si sa corespunda realitatii si totodata trebuie sa aduceti la cunostinta autoritatilor, in scris si in termenul prevazut de lege, orice modificare a situatiei mai sus prezentata care poate duce la modificare, suspendare sau incetarea drepturilor.

Intocmit,

Asistent Social

Stancescu Cecilia-Eugenia

 

 PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

A N U N Ţ

 

          Comuna Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, urmatoarele terenuri :

– imobilul teren in suprafata de 312 mp nr. cadastral 82240,  categoria de folosinta fanete, situat in punctul „La Punte ” din intravilanul comunei Corbi, sat Corbi, judetul Arges.  Pretul minimal de pornire la licitatie este de 1092 EURO platibil in lei la cursul de schimb al BNR din data efectuarii platii;

– imobilul teren in suprafata de 297 mp nr. cadastral 82242,  categoria de folosinta fanete, situat in punctul „La Punte ” din intravilanul comunei Corbi, sat Corbi, judetul Arges.  Pretul minimal de pornire la licitatie este de 1039,5 EURO platibil in lei la cursul de schimb al BNR din data efectuarii platii;

– imobilul teren in suprafata de 451 mp nr. cadastral 82237, categoria de folosinta neproductiv, situat in punctul „La Punte ” din intravilanul comunei Corbi, sat Corbi, judetul Arges.  Pretul minimal de pornire la licitatie este de 1578,5 EURO platibil in lei la cursul de schimb al BNR din data efectuarii platii;

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 16,00, iar in ziua de luni , acestea se primesc pana la ora 10,00; deschiderea ofertelor va avea loc la ora 12,00, iar in caz de neadjudecare, ofertele se primesc dupa programul de mai sus si se deschid in fiecare luni, pana la adjudecarea de catre un ofertant a imobilelor.

Caietul de sarcini se va procura, de asemenea, de la sediul Primariei comunei Corbi,  taxa de participare la licitatie este de 10 lei plus 50 lei caietul de sarcini , garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie, acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Nr cadastrale se pot vizualiza pe site-ul : http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

 

Hotararea nr 51 / 06.12.2012 privind aprobarea vanzarii de terenuri din domeniul privat al comunei Corbi, judetul Arges  si Caietul de Sarcini privind vanzarea unor loturi de teren 

HCL 51/ 2012

CONTRACT IMPRUMUT CEC

CONTRACT IMPRUMUT CEC

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA

CERERE DE INSCRIEREFISA DE DATELICITATIE LEMNELISTA PATIZILOR SI CANTITATIREGULAMENT DE ORGANIZARE A LICITATIEI PENTRU VANZAREA MASEI LEMNOASE DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA AL COMUNEI CORBI

Raspunsuri la solicitari de Clarificari

click aici :

Raspuns toti operatorii 

ANUNŢ

 Comuna Corbi,  cu sediul în localitatea com. Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 235 judeţul Argeș, organizeaza selectie de oferte, pentru atribuire serviciilor de creditare bancarä pentru contractarea de servicii de creditare în valoare totalä de maxim 2.600.000 lei destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”, in suma de 2.000.000 lei si executia de bransamente din reteaua publica la gospodariile populatieie si agentiieconomici, in suma de 600.000 lei, tinând cont de faptul cä Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice nu se aplicä pentru atribuirea contractelor de achizitie publicä având ca obiect servicii de împrumuturi, în temeiul prevederilor art. 29 lit. f) din legea sus-mentionatä, in urmatoarele conditii :

 1. Procedura simplificata offline;
 2. Procedura se va desfasura in doua etape, astfel :

Etapa I – Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor:

Publicarea pe pagina de internet a autoritätii contractante a documentatiei de atribuire;

 1. Perioada cuprinsä între data publicärii anuntului si data primirii ofertelor va fi de cel putin 20 (douäzeci) de zile calendaristice.
 2. Primirea solicitärilor de clarificäri sau informatii suplimentare, elaborarea transmiterea räspunsurilor, dupä caz; autoritatea contractantä va räspunde acestor solicitäri într-o perioadä care nu va depäsi, de regula, 3 zile lucrätoare de la primirea unei astfel de solicitäri.
 3. Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnicä, propunere financiarä), data limita pentru depunere a ofertelor 02.10.2018, ora 14,00.

 

 1. Deschiderea ofertelor, în sedintä publicä, ‘ìn prezenta Comisiei de Evaluare si a reprezentantilor ofertantilor, dupä caz.; citirea publicä a tuturor costurilor de finantare, data de 03.108.2018, ora 11,00, la sediul Primariei comunei Corbi din com. Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, jud. Arges.
 2. Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificäri (dupä caz), stabilirea ofertelor admisibile si respingerea ofertelor neconforme;

Etapa a II-a — Evaluarea ofertelor, atribuirea si semnarea contractului

 1. Evaluarea de cätre autoritatea contractantä a ofertelor de finantare, pe baza criteriului de atribuire si întocmirea clasamentului final, ‘ìn ordinea descrescätoare a punctajului obtinut, in termen de 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
 2. ln situatia în care autoritatea contractantä apreciazä cä termenii conditiile financiare obtinute în urma evaluärii ofertelor nu justificä din punct de vedere economic realizarea operatiunii de finantare raportat la toate costurile asociate pe care autoritatea contractantä trebuie sä le asigure, autoritatea contractantä isi rezervä dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioarä sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achizitie.
 3. Comunicarea, cätre toti ofertantii, a rezultatului procedurii de achizitie publicä, inclusiv comunicarea costurilor de finantare propuse de fiecare ofertant.
 4. In cazul in care se constată că mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, având valoarea costurilor egală, autoritatea contractantă va solicita ofertanților aflați in această situație reofertarea in plic inchis, numai in ceea ce priveste oferta financiară ( valoarea costurilor), in vederea departajării ofertelor, in acest sens, se va acorda un nou termen de depunre care de maxim 5 zile de la data comunicării.
 5. Atribuirea contractului de servicii si semnarea contractelor privind finantarea, dupä obtinerea de cätre autoritatea contractantä a avizului favorabil privind contractarea împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale.

Documentatia pentru achizitie se poate procura prin accesarea site-ului wwwprimariacorbi.com sectiunea “Afisier in Corbi, Arges”.

Ofertantii vor depune ofertele de participare la procedura, cel mai tarziu până în data de 02.10.2018, ora 14,00, la sediul Primăriei comunei Corbi, din com., Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, județul Argeș.

Solicitarile de clarificari, notificarile, relatiile suplimentare, etc. si raspunsurile la acestea, vor fi efectuate numai in scris, la/de la fax: 0248580005, e-mail : primariacorbi@yahoo.com .

 

Pentru a descarca doc licitatei imprumut

click aici : doc licitatei imprumut

Pentru a descarca Norme procedurale achizitie

click aici : Norme procedurale achizitie

ANUNŢ 

Licitatie 

 

 Comuna Corbi,  cu sediul în localitatea com. Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 235 judeţul Argeș, organizeaza selectie de oferte, pentru atribuire serviciilor de creditare bancarä pentru contractarea de servicii de creditare în valoare totalä de maxim 2.600.000 lei destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”, in suma de 2.000.000 lei si executia de bransamente din reteaua publica la gospodariile populatieie si agentiieconomici, in suma de 600.000 lei, tinând cont de faptul cä Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice nu se aplicä pentru atribuirea contractelor de achizitie publicä având ca obiect servicii de împrumuturi, în temeiul prevederilor art. 29 lit. f) din legea sus-mentionatä, in urmatoarele conditii :

 1. Procedura simplificata offline;
 2. Procedura se va desfasura in doua etape, astfel :

Etapa I – Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor:

Publicarea în SEAP a anuntului privind organizarea selectiei de oferte; publicarea pe pagina de internet a autoritätii contractante a documentatiei de atribuire;

 1. Perioada cuprinsä între data publicärii anuntului si data primirii ofertelor va fi de cel putin 20 (douäzeci) de zile calendaristice.
 2. Primirea solicitärilor de clarificäri sau informatii suplimentare, elaborarea transmiterea räspunsurilor, dupä caz; autoritatea contractantä va räspunde acestor solicitäri într-o perioadä care nu va depäsi, de regula, 3 zile lucrätoare de la primirea unei astfel de solicitäri.
 3. Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnicä, propunere financiarä), data limita pentru depunere a ofertelor 30.08.2018, ora 14,00.

 

 1. Deschiderea ofertelor, în sedintä publicä, ‘ìn prezenta Comisiei de Evaluare si a reprezentantilor ofertantilor, dupä caz.; citirea publicä a tuturor costurilor de finantare, data de 31.08.2018, ora 11,00, la sediul Primariei comunei Corbi din com. Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, jud. Arges.
 2. Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificäri (dupä caz), stabilirea ofertelor admisibile si respingerea ofertelor neconforme;

Etapa a II-a — Evaluarea ofertelor, atribuirea si semnarea contractului

 1. Evaluarea de cätre autoritatea contractantä a ofertelor de finantare, pe baza criteriului de atribuire si întocmirea clasamentului final, ‘ìn ordinea descrescätoare a punctajului obtinut, in termen de 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
 2. ln situatia în care autoritatea contractantä apreciazä cä termenii conditiile financiare obtinute în urma evaluärii ofertelor nu justificä din punct de vedere economic realizarea operatiunii de finantare raportat la toate costurile asociate pe care autoritatea contractantä trebuie sä le asigure, autoritatea contractantä isi rezervä dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioarä sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achizitie.
 3. Comunicarea, cätre toti ofertantii, a rezultatului procedurii de achizitie publicä, inclusiv comunicarea costurilor de finantare propuse de fiecare ofertant.
 4. In cazul in care se constată că mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, având valoarea costurilor egală, autoritatea contractantă va solicita ofertanților aflați in această situație reofertarea in plic inchis, numai in ceea ce priveste oferta financiară ( valoarea costurilor), in vederea departajării ofertelor, in acest sens, se va acorda un nou termen de depunre care de maxim 5 zile de la data comunicării.
 5. Atribuirea contractului de servicii si semnarea contractelor privind finantarea, dupä obtinerea de cätre autoritatea contractantä a avizului favorabil privind contractarea împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale.

Documentatia pentru achizitie se poate procura prin accesarea site-ului wwwprimariacorbi.com sectiunea “Afisier in Corbi, Arges”.

Ofertantii vor depune ofertele de participare la procedura, cel mai tarziu până în data de 30.08.2018, ora 14,00, la sediul Primăriei comunei Corbi, din com., Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, județul Argeș.

Solicitarile de clarificari, notificarile, relatiile suplimentare, etc. si raspunsurile la acestea, vor fi efectuate numai in scris, la/de la fax: 0248580005, e-mail : primariacorbi@yahoo.com .

 

Pentru a descarca doc licitatei imprumut

click aici : doc licitatei imprumut

Pentru a descarca Norme procedurale achizitie

click aici : Norme procedurale achizitie

Salariile angajatilor Primariei Corbi incepand cu 01.08.2017

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

apa-nepotabila

Buletine de analiza a apei 16.09.2016

buletin-analiza-001 buletin-analiza-002

buletin-analiza-2-001 buletin-analiza-2-002

A N U N Ţ

                                      Primaria comunei Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, cantitatea de 160 mc material lemnos pe picior (lemn foc), esenta fag, de pe izlazul comunal din  punctul „Plaiuri Corbi”.

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 14,00, ultima zi de depunere a ofertelor fiind joi 11.08.2016, ora limita 14,00.

lemn

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de vineri 12.08.2016, la ora 11,00, la sediul mai sus indicat.

Caietul de sarcini se va procura, de asemenea, de la sediul Primariei comunei Corbi, contravaloarea acestuia fiind de 50 lei, taxa de participare la licitatie este de 100 lei, garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie (5% in cazul IMM-urilor), acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Documentele ce trebuie prezentate de către potenţialii ofertanţi (fişa de date şi modelul contractului de vânzare material lemnos pe picior) precum si regulamentul de desfasurare a licitatiei, se regasesc pe site-ul propriu www.primariacorbi.com, sectiunea afisier in corbi sau urmatorul link : http://www.primariacorbi.com/?page_id=436 . Pentru alte formulare si date referitoare la acestea faceti click aici  : Doc participare licitatie

In atentia cetatinilor din comuna Corbi

JUDETUL ARGES

PRIMARIA COMUNEI CORBI

A N U N Ţ

“Comuna Corbi, judetul Arges, scoate la licitatie publica in vederea vanzarii, unele loturi de teren ce apartin domeniului privat al localitatii, situate in intravilan si extravilan. Licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei, in fiecare zi de luni a sapatamanii, pana la epuizarea loturilor de teren ofertate. Potentialii cumparatori pot depune oferte in fiecare zi lucratore, intre orele 8,00 si 16,00, la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 235, judetul Arges. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul primariei, la tel./fax 0248580005 si prin e-mail : primariacorbi@yahoo.com”

Conducerea,

PROCEDURĂ
SELECȚIE PARTENERI
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (cod apel 4.2, apel proiecte 3)

SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică în cadrul activității de selectare a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Apel proiecte nr. 3 – pentru regiunile mai puțin dezvoltate Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate, Axa Prioritară nr. 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme dediscriminare, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
Prezenta procedură descrie modalitatea de selecție a partenerilor privați sau a ONG-urilor, activitățile desfășurate necesare acțiunii de selectare a potențialilor parteneri pentru proiectul ”Corbi – Inovare socială pentru dezvoltare durabilă” . Prezenta procedură stabilește fluxul de lucru parcurs în primirea și difuzarea controlată a documentelor în cadrul UAT Comuna Corbi pentru selecția partenerilor.
În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, anunţăm organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în carul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9.ii Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, Obiectivul specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
Obiectivele și scopul cererii de finanțare
Obiectivul specific al programului este: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma) prin implementarea de măsuri integrate;
Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării socio-economice a membrilor comunității marginalizate din comuna Corbi, județul Argeș și în mod special a cetățenilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială.
Scopul cererii de finanţare: elaborarea și implementarea proiectului ”Corbi – Inovare socială pentru dezvoltare durabilă”.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru dlepunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (varianta aprilie 2016) şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020, Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (cod apel 4.2, apel proiecte 3), publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.
1. Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:
Activitatea 1: Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, educație timpurie (de nivel ante-preșcolar și școlar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate;
Activitatea 2: Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
Activitatea 3: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
Activitatea 4: Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico – sociale);
Activitatea 5: Activități de îmbunătățirea a condițiilor de locuit a persoanelor din grupul țintă;
Activitatea 6: Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul);

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 36 luni.
2. Documente de referinţă aplicabile activităţii de selecţie
3.1 Documente interne
• Prezenta procedură;
• Dispoziţiile Primarului Comunei Corbi;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Corbi nr …………………… referitor la procedura de identificare și selecție a partenerilor, precum și elaborarea și implementarea proiectului ”Corbi – Inovare socială pentru dezvoltare durabilă”
3.2 Documente externe
• Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (varianta aprilie 2016);
• Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (cod apel 4.2, apel proiecte 3), publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.
Selectarea unui partener/unor parteneri în cadrul prezentei proceduri se poate realiza numai dacă îndeplinesc criteriile de selecţie şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte) stabilite în conformitate cu Ghidul Solicitantului. Evaluarea ofertelor de parteneriat se va face de către Comisia de Evaluare ce va fi stabilită prin Hotărârea Consiliului Local.
3. Documente utilizate:
• Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească;
• Act administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor;
• Raportul procedurii de selecţie;
• Adresa de acceptare a partenerilor;
• Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie.

4. Profilul partenerilor
Partenerii vor fi actori relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului, respectiv, ONG-uri, companii private, cu competențe și experiență în activitățile proiectului.
Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului/ partenerilor:
• Legalitate;
• Transparenţă;
• Imparţialitate;
• Nediscriminare;
• Tratament egal;
• Proporţionalitate;
• Eficientizarea fondurilor;
• Asumarea răspunderii;
• Confidenţialitate.

5. Condiții generale de eligibilitate privind partenerii (Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020)
a. Partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și persoanele care asigură conducerea partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum e definit de legislația națională și comunitară în vigoare;
b. NU se fac vinovați de declarații false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu au furnizat aceste informații;
c. Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau au refuzat să semneze contractul de finanțare;
d. Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfășoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
e. Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute la secțiunea 4.1.1 – Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților menționate în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020;
f. Partenerii naționali trebuie să fie implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de ex. Formarea profesională, informare și consiliere profesională, programul de tip A doua Șansă, incluziune socială, masuri pentru ocupare etc).

6. Capacitatea operațională
Fiecare partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.
Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.
7. Condiții specifice
• Activitate relevantă, dovedită de fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției;
• Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020 și de Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice POCU 2014-2020 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (cod apel 4.2, apel proiecte 3).

8. Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:
Criterii de selecție Punctaj maxim
1. Capacitatea operațională și financiară 50 puncte
1.1 1.1. Resurse umane: 30 puncte
1.1.1.1.1. Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV și documente justificative care să certifice cele afirmate în CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).
– 2 experți – 5 puncte
– 3 experți – 10 puncte
– Mai mult de 3 experţi – 15 puncte 15 puncte
1.1.2. Evaluarea calitativă a experienței din CV
Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an) – 5 puncte
Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani) – 10 puncte
Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani) – 15 puncte 15 puncte
1.2. Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)
Până la 10.000 euro – 5 puncte
Între 10.000 si 50.000 euro – 10 puncte
Peste 50.000 euro – 20 puncte 20 puncte
2. Capacitatea profesională 20 puncte
2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către partener
Intre 1-2 proiecte – 5 puncte
Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

2.2. Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului
6 luni – 1 punct
Intre 2 – 3 ani – 5 puncte
Peste 3 ani – 10 puncte 10 puncte

10 puncte

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 30 puncte
Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice
1 activitate – 10 puncte
2 activități – 20 puncte
3 activități – 30 puncte 30 puncte
TOTAL 100 puncte
10. Dosarul de participare:
10.1. Organizaţiile/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în plic sigilat pe care se va specifica: “În atenţia UAT Comuna Corbi, Pentru selecţia de parteneri POCU AP 4/PI 9.ii/OS 4.2”. Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul UAT Comuna Corbi, jud. Argeș în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul www.primariacorbi.com, respectiv până la data de 21.07.2016, ora 1500.
Date de contact:
10.2 Dosarele vor conține:
10.2.1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:
a. Statutul/Actul Constitutiv / Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect;
b. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului (operatori economici);
c. Rezultatul exercițiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – bilanţ contabil;
e. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale de eligibilitatea la punctul 4.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 4.1.2. din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (vers. Aprilie 2016);
f. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea 2% sau 5% din partea de co-finanțare, după caz;
h. Fişă a partenerului şi o Scrisoare de intenţie (conform modelelor atașate în Anexa 1 și Anexa 2) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos.
Se vor atașa
• CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice vechimea si experienta expertului propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert;
• Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului);
• Portofoliul de proiecte/contracte similare.
Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenţie activitățile cadru ale proiectului în care dorește să se implice și pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat și plus-valoarea adusă proiectului.
9. Criterii de verificare a conformităţii administrative
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.
NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.
10. Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.
12. Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 27.07.2016 pe site-ul www.primariacorbi.com, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.
13. Soluționarea contestațiilor:
Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.primariacorbi.com în termen de 2 zile de la data soluționării acestora.
14. Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligaţie pentru UAT Comuna Corbi, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul nici unei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură, pentru nici una dintre părţi.
15. UAT Comuna Corbi îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. bilanţ contabil, cazier fiscal etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

16. Termene de realizare:

• Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 06.07.2016;
• Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: 20.07.2016;
• Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 21, ora 1500 (minim 10 zile lucrătoare de la anunţ);
• Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până la data de 15.07.2016, ora 1500. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile lucrătoare, fără a depăși data de 19.07.2016, ora 1500;
• Data emiterii Raportului procedurii de selecţie: 22.07.2016;
• Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: 22.07.2016;
• Data publicării Anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 27.07.2016.

17. Date de contact:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție
Anexa 2 – model Fisa partener
Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor
Anexa 4 – Grila evaluare si selectarea ofertanților

Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Operațional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT Comuna Corbi

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public sau privat, pentru depunerea unor cereri de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice POCU 2014-2020 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (cod apel 4.2, apel proiecte 3), ________________ (denumirea organizației) își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul unui proiect cu tema:

_______________________________________________________________________

La activitățile:

________________________________________________________________________

Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara_______

În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

De asemenea, organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect din POCU.

Declar pe proprie răspundere că:

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;

B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu avem datorii fiscale;

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să devină partener în cadrul unui proiect cu tema și activitățile menționate.

Numele și prenumele reprezentantului legal Data

…………………………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….

Ștampilă

Anexa nr.2

FIŞA PARTENERULUI

Denumire organizație
Acronim
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare in Registrul Comerțului
Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
Anul înființării
Cifra de afaceri Pentru ultimii 3 ani
Date de contact(adresă, tel., fax, e-mail)
Persoana de contact(nume, poziția în organizație)
Tema de proiect pentru care aplica
Descrierea activității organizației, relevanta pentru acest proiect Vă rugăm să descrieți dacă în obiectul de activitate al organizației se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu tema și activitățile la care doriți să fiți partener
Activitatea /activitățile din cadrul proiectului în care doriți să vă implicați (conform Ghidului) Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a dumneavoastră în activitățile proiectului în eventualitatea implementării unui proiect cu tema aleasă de ofertant
Resurse umane Se va trece nr. total de angajați, din care personalul relevant pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice si pe care le-a menționat mai sus

Detaliați în tabelul de mai jos experiența anterioară relevantă pentru activitățile din cadrul proiectului în care doriți să va implicați și/sau în proiecte cu finanțare nerambursabilă:

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare/contract servicii)
ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare) / Contract servicii
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant/beneficiar/partener/contractor)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării proiectului Implementat sau in curs de implementare
Durata implementării proiectului
Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului
Valoarea totală a proiectului
Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)
Numele instituției finanțatoare

Notă

Rubricile vor fi integral completate.

Informațiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de reprezentantul legal.

Numele și prenumele reprezentantului legal Data

…………………………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….

Ștampila

Anexa nr. 3

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

Criteriu calificare DA NU
I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse de către candidat ambele documente solicitate (Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului)
Documentele solicitate respecta modelul publicat
II. Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener
Are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.
Are capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect
III. Conduita candidatului
Nu este subiect al unui conflict de interese
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale

Notă
Candidatul se considera calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

Anexa nr. 4

GRILA EVALUARE ŞI SELECTARE A OFERTANȚILOR
Criterii de selecție Punctaj maxim
1. Capacitatea operațională și financiară 50 puncte
1.1 1.1Resurse umane: 30 puncte
1.1.1.1.1 Minim doi experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).
– 2 experți– 5puncte
– 3 experți– 10puncte
– Mai mult de 3 experţi – 15puncte 15 puncte
1.1.2 Evaluarea calitativă a experienței din CV
Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an) – 5 puncte
Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani) – 10puncte
Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani) – 15puncte 15 puncte
1.2 Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)
Până la 10.000 euro – 5 puncte
Între 10.000 si 50.000 euro – 10 puncte
Peste 50.000 euro – 20 puncte 20 puncte
2. Capacitatea profesională 20 puncte
2.1 Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către partener
Intre 1-2 proiecte – 5 puncte
Mai mult de 2 proiecte – 10 puncte

2.2 Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului
1 an – 1 punct
Intre 2-3 ani – 5 puncte
Peste 3 ani – 10 puncte 10 puncte

10 puncte

3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 30 puncte
Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice
1 activitate – 10 puncte
2 activități – 20 puncte
3 activități – 30 puncte 30 puncte
TOTAL 100 puncte

Notă: Prin activități principale se înțeleg acele acțiuni care au drept rezultat nemijlocit obținerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului.

SCAN1 001

ANUNT 001

4 001 4 002 4 003 4 004 4 005 4 006

ANUNT 001 ANUNT 002

In atentia Cetatenilor

ANUNT 001
INFORMARE 001

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

A N U N Ţ

Primaria comunei Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, material lemnos pe picior, esenta fag, anini, molid şi nuc, din pădurea comunală din punctul „Plaiuri Corbi” si de pe domeniul public-intravilan, satele Corbșori și Poienărei.

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 14,00, ultima zi de depunere a ofertelor fiind luni 27.07.2015, ora limita 14,00.

Pentru a descarca documentele necesare licitatiei : click aici Documente licitatie lemne

lemn

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de marti 28.07.2015, la ora 11,00, la sediul mai sus indicat.

Caietul de sarcini se va procura, de asemenea, de la sediul Primariei comunei Corbi, contravaloarea acestuia fiind de 50 lei, taxa de participare la licitatie este de 100 lei, garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie, acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Documentele ce trebuie prezentate de către potenţialii ofertanţi (fişa de date şi modelul contractului de vânzare material lemnos pe picior) precum si regulamentul de desfasurare a licitatiei, se regasesc pe site-ul propriu www.primariacorbi.com, sectiunea afisier in corbi sau click aici Documente licitatie lemne .

ANUNŢ

PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

(COMUNA CORBI)

COMUNA CORBI, titular al proiectului „Alimentare cu apa a satului Poenarei, comuna Corbi, judetul Arges ” propus a fi amplasat în comuna Corbi, sat Poenarei, judetul Arges, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate”, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arges din municipiul Piteşti, strada Egalităţii, nr. 50 A, judeţul Argeş în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1630, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmag.anpm.ro.
 1. Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.10.2014

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

click pe foto din pretul unui vizualiza
PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

 PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

(Click foto for a vizualiza)

REACTUALIZARE Planul Urbanistic General AL COMUNEI CORBI

DATE DE RECUNOASTERE A documentatiei
Denumirea lucrării: “Planul urbanistic Reactualizare comuna Corbi generală”,
Beneficiar: Consiliul Local Comuna Corbi,
proiectant general,: SC toping COMPANY SRL;
proiectant de specialitate: SC AREAL DESIGN SRL;
Data elaborarii documentatiei: 2011;

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

Din Punct de vedere administrativ Comuna Corbi Este situata in zona centrala-nordica a Judetului Arges, la 55 km de Municipiul Pitesti, 34 km de Campulung si 31 km de Curtea de Arges. Din Punct de vedere geografic comuna Corbi se situeaza la 45 ° 28 ‘Nord, 24 ° 8’ Est. Cele 6 Sate Componente ALE COMUNEI Corbi sunt dispuse de-o Parte si de alta a Raului Doamnei, accesul facandu-se DIN DN 73C Campulung Muscel – Curtea de Arges, pe DJ 731 Pascani -. Sboghitesti
Teritoriul sunt ONU topor principal, DJ 731, ce strabate Localitatea DIN Corbii de Piatrã pasă Pleaca topor ce strabat Satele apartinatoare: DC 270A, DC 4A, DC 271A, DC 272a, DC 272B. Satele Componente bere COMUNEI sunt: CORBI Stănești PODURI CORBSORI POIENAREI Jgheaburi

Vecinatatile COMUNEI, conforme planului de incadrare sunt:
– Nord – comuna Nucsoara
– Vest – comunele Bradulet si Musatesti
– Sud – Domnesti
– Est – Aninoasa

EVOLUTIA localitatii

La Sfarsitul sec XX, Comuna Corbi sa dezvoltat pe aceleasi Componente traditionale, functiunea economica predominanta fiind agricultura relationata cu zootehnia. Sectorul Primar sa dezvoltat dupa 1990 in Sistem privat. Dupa 1990 s-au CONSTRUIT si s-au modernizat sedii for principalele servicii necesare pretul o buna DEZVOLTARE o unei Localitati:. Revista, scoli, asezaminte de cultura si Asistenta medicala
Municipiul Curtea de Arges a ramas principalul furnizor de servicii si locuri de Munca din pretul Localitatea Corbi.
Functiunea economica Dominanta Este CEA agro-ZOOTEHNICA si Linia Directoare Prin grija Incearca sa activeze Localitatea Economia locala Este agricultura la pasa de sine Adauga si Turismul.
Actualmente, în comuna sunt CINCI scoli, gradinite CINCI de Copii, opta Biserici, Trei camine Culturale , CINCI biblioteci scolare, Doua biblioteci satesti, Trei Cabinete medicale Individuale, ONU veterinar cabinet, farmacie, ghiseu postal, telefonie digitala, Sistem informațional în Primarie (calculatoare Moderne din pretul fiecare compartiment de specialitate), Telecentru cu acces la internet si telefonie internationala, Televiziune Prin Cablu, agentie CEC, agentie Loto, post de Politie, revista bere cooperatiei de Consum, Societati Comerciale privat, mori din pretul macinarea cerealelor, BRUTARIE, centru de achizitie si Procesare a Laptelui, sectii de PRELUCRARE a lemnului, poverne traditionale cu Cazane de cupru din pretul Fabricarea tuicii de prune.
În proiectele de INVESTITII ALE localitatii au Fost prevazute extinderea retelei de ALIMENTARE cu apa potabila, pietruirea, reabilitarea si modernizarea drumurilor satesti, CONSTRUCTIA unui pod cu pilorni DIN BETON si grinzi metalice, Peste Raul Doamnei, amenajarea bere zonă únor albiei Râului Doamnei, realizarea unei Anexe Moderne la Caminul Cultural Corbi, for Desfasurarea nuntilor traditionale si crearea de noi Spatii necesare activitatii Primariei si Consiliului Local precum si asfaltarea în Perspectiva un drumului satesc DIN Jgheaburi ce Duce la Manastirea Corbii de Piatra.
Datorita intensei Activitati EDILITAR -gospodaresti DIN ANUL 2006, comuna Corbi, la concursul “Comuna Argeseana-comuna Europeana”, sa clasat, la Nivel Judetean, pe locul III, castigand Suma de 40000 lei, în cadrul Sectiunii de Urbanism, Protectia Mediului si Gospodarirea Apelor.

Echipare EDILITARA

Alimentarea cu apa se confruntă în Sistem centralizat Doar în Satele Corbi si Jgheaburi, urmand sa FIE realizata extinderea rețelei de ALIMENTARE cu apa version Satele Poienărei, Stănești, Poduri IE ȘI Corbșori.
Resursa de apa Este asigurata DIN acviferul freatice alimentat, PREPONDERENT de raul Doamnei, Prin captarea acestuia în Doua puturi.
În Prezent comuna Corbi Nu Respinge acțiunea ca inadmisibilă de Sistem centralizat de canalizare, inființarea rețelei de canalizare menajera IE ȘI construirea a Doua statii de epurare aflandu-se PRINTRE proiectele DIN Strategia de DEZVOLTARE o COMUNEI.

CIRCULATIA

Accesul în comuna se realizeaza Prin Drumul judetean DJ 731 Piscani – Domnești, de îngrijire strabate comuna pe o Lungime de 12 km, PART carosabila fiind modernizata intreg teritoriul.
Alte DRUMURI comunale ce leaga Satele COMUNEI sunt: DC 270A Corbi – Budurău – Alexandria, DC 4A Corbi – Piua, DC 271A Mal – Scoala – Muscel, DC 272a Poduri – Lunca – Mal – Rugina, DC 272B Stănești – Ungureni – Pârâiești – scoala -. Valea Ureanului
Comuna Corbi sunt în Componenta 6 sătura, accesul la ELE facandu-se dupa cum urmeaza:
Satele Corbi, Jgheaburi, Corbsori si Stanesti se dezvolta de-a Lungul drumului judetean 731.
Satele Poienarei si Poduri se dezvolta pe dumurile comunale DC 271, respectiv DC 272.
Satele COMUNEI Corbi mai sunt strabatute de DRUMURI neclasificate, de Ulite pietruite . si de pamant
Lungimea totala a drumurilor din comuna Este 61 km, DIN grijă:
– DRUMURI Judetene 10,7 km
– DRUMURI comunale 20,3 km
– Drumuri Vicinale 30,0 km
Lungimea totala a strazilor DIN COMUNA Este DE 71,65 km , DIN îngrijire acoperite cu:
– asfalt 12,7 km
– CUBICA Piatra 0,5 km
– Piatra 27,6 km
– pamant 31,65 km

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful
Teritoriul administrativ al COMUNEI Corbi se desfasoara pe Terasele Raului Doamnei (Intre Depresiunea intracolinară Nucsoara-Corbi si Depresiunea Domnesti), în Dealurile Subcarpaților Argeșului (Muscelele Argesului).
Relieful reprezintă o îmbinare complexă de Forme variata cca GENEZA IE ȘI vârstă. Interfluviile, includ nivele de eroziune, terase, Si Lunci, îngrijire pe sine dezvoltă o Gama Larga de Procese de modelare.

Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica de pe teritoriul COMUNEI Corbi apartine sistemului hidrografic Arges-Vedea Prin Raul Doamnei afluent de Ordinul I (stanga) al Raului Arges.

Clima

Comuna Corbi se Inscrie in climatul continental Moderat cu o temperatură MEDIE Anuala a aerului de 8,6 ° C. Cifra Este Deosebit de semnificativa. Media termica multianuala de Peste 8 ° C reprezinta pretul comuna, ONU bilant radiativ grijă termic favorizeaza Cultivarea deopotriva un leguminoaselor, Plantelor Tehnice, cerealelor din pretul boabe, vitei de vie, fructiferi Pomilor, etc, in conditii Optime climatice.

DISFUNCTIONALITATI

DOMENII DISFUNCTIONALITATI
Fondul CONSTRUIT si utilizarea terenurilor. • Existența zonei únor destinată în dezvoltării de Locuințe, îngrijire Nu sunt echipate EDILITAR.
• Starea precară a dotărilor Culturale, acestea Reabilitare necesitănd.
• Slaba DEZVOLTARE o Turistice structurilor (Capacitati de cazare, unitati de Alimentatie Publica IE ȘI structuri de agrement)
• Cladiri de locuit construite în zona cu alunecari de teren
• Cladiri cu functiunea de servicii în stare proasta
plantate Spatii, agrement si sport • Lipsa únor Spatii for agrement.
• Insuficienta spatiilor verzi amenajate
Cai de comunicatie si de transport • Retea stradala nemodernizata si subdimensionata
• Lipsa / discontinuitatea trotuarelor
• Intersecții neamenajate
• Insuficienta parcajelor Publice.
Echipare Edilitara • Neechiparea rețelei de Distribuție a Apei potabile cu hidranți din pretul Incendiu exterior;
• Izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit
• Retele nemodernizate
Protejarea zonelor cu valoare de PATRIMONIU • Slaba protectie si intretinere a monumentelor Istorice
Probleme de Mediu • Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere
• DINTRE componentele Mediului supuse poluarii, afectate sunt apa si solul.
• Zone cu alunecari de teren
DEZVOLTARE Economică • Restructurarea únor unitati Economice (Activitati productive).
• Slaba DEZVOLTARE o structurilor Turistice si dotarilor aferente
evolutie demografica • Scaderea continuum un volumului populatiei
• Rata mica a populatiei ocupate

Posibila evolutie, PRIORITATI

DOMENII PRIORITATI
Fondul CONSTRUIT si utilizarea terenurilor. • Masuri de eliminare a riscurilor Naturale -. Ziduri de sprijin SAU banchete de pamant, lucrari de sustinere, plantari de pomi, impaduriri
• Interzicerea definitiva a contructiilor în zonele cu alunecari de teren activ si realizarea de Studii geotehnice în zonele cu potențial de instabilitate
• Recomandari de Amenajare peisagera un zonelor cu alunecari de teren activ
• Dezvoltarea prioritara a zonelor neconstruite DIN intravilan
• Crearea de conditii propice diversificarii fucntionale în zona centrala si dezvoltarii de servicii si Activitati Comerciale
• Reabilitarea dotarilor Culturale
• Dezvoltarea structurilor Turistice
Spatii plantate, agrement si sport • Crearea de Spatii verzi si locuri de joc din pretul Copii
Cai de comunicatie si de transport • Îmbunătățirea infrastructurii de DRUMURI DIN COMUNA rutiere
• Sistematizarea intersectiilor cu disfunctionalitati
• Crearea de parcaje Publice
• Amenajarea prioritara a drumurilor de legatura Intre Corbi si localitatile Componente
Echipare Edilitara • Extinderea si modernizarea retelelor EDILITARE
Protejarea zonelor cu valoare de PATRIMONIU • Protectia, conservarea si valorificarea monumentelor Istorice
Probleme de Mediu • Lucrari de Amenajare a albiilor si Vailor torentiale
• Inființarea rețelei de canalizare menajera IE ȘI construirea a Doua statii de epurare
• Managementul deseurilor menajere DURABIL al.
DEZVOLTARE Economică • Incurajarea dezvoltarii serviciilor si activitatilor Comerciale
• Valorificarea potențialului turistic
• Dezvoltarea AGRICULTURII Ecologice
evolutie demografica • Incurajarea stabilirii familiilor de Tineri
• Cresterea ofertei de locuri de Munca Prin diversificarea activitatilor Economice existente

Propus intravilan. ZONIFICARE FUNCTIONALA.

Fata de suprafata cuprinsa in intravilanul existent al COMUNEI Corbi de 564,25 ha, sa Propus o marire cu 239,02 ha, Propus intravilanul ajungand la o Suprafata de 803273 ha.
Marirea intravilanului Este rezonabila perfectă, motivata de realitatile existente în raport cu aspiratiile privind dezvoltarea COMUNEI.
Extinderea intravilanelor existente de viță de vie în intampinarea únor Cereri în acest sens (noi lotizari pentru Locuinte în Interesante zona, zona de noi industriale, Turistice cu respectarea normelor de protectie a Mediului, noi Dotari EDILITARE si de alta natura, etc).
Arata finală Bilantul ca la intravilanul existent, Prin AMENAJARI functionale, vor creste suprafetele destinată în locuirii si Cele ocupate de Spatii verzi destinată în agrementului.

In atentia cetatenilor DIN COMUNA Corbi

Autorizare Constructii

Autorizatia de construire

Din pretul o putea realiza o constructie de vârf ORICE Este Necesar sa obtineti o Autorizatie de construire. Oriunde doriti sa construiti pe teritoriul Romaniei Este obligatorie obtinerea autorizatiei de construire.

Realizarea de constructii fara o detine Autorizatie de constructie valabila se sanctioneaza cu Amenda si in unele cazuri penal si CHIAR Prin demolarea constructiei realizate pe Propria Cheltuiala.

Îngrijire Legea-cadru sta la Baza obtinerii autorizatiei de construire Este LEGEA 50 privind autorizarea lucrarilor de construire. Aceasta LEGEA prevede si cine elibereaza Autorizatia de construire si ce documentatie depusa TREBUIE.

Obtinerea autorizatiei de constructie implica parcurgerea mai multor pasi si necesita colaborarea cu o serie de Specialisti in CONSTRUCTII. Principalii Specialisti pe îngrijire ii veti intalni in Procesul de autorizare sunt: arhitectul, inginerul structurist, instalatori inginerii, verificatorii de Proiecte, în unele cazuri expertii Tehnici.

Autorizatia de constructie se elibereaza uzual de primariile pe raza caruia se Afla terenul pe îngrijire se VA realiza CONSTRUCTIA. În cazul Nu ingrijire comunelor dispun de birou propriu de urbanism VA fi Necesar a se obtine si avizul de specialitate DIN cadrul biroului de urbanism DIN cadrul consiliului judetean. În cazuri Speciale Autorizatia de construire se VA elibera de Catre Institutii Speciale: de exemplu Ministerul Apararii din pretul Obiective Militare DIN protejate zone, etc …

For a se elibera Autorizatia de construire TREBUIE platita de taxoni de Autorizatie de construire. Cuantumul acesteia Este de 0,5% DIN Valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor fizice si 1% DIN Valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor juridice. Nu Nimeni Este scutit de plata autorizatiei de construire. La realizarea receptiei lucrarilor se VA realiza o Actualizare a taxei de autorizare in Functie de costurile Reale SAU Cele consumate direct. Taxa de Autorizatie de construire se VA Plati de Catre beneficiarul investitiei atunci cand se depune dosarul la primarie. Valoarea estimata for realizarea lucrarilor de construire Este CEA date de Catre proiectant. Exista Insa multe grijă PRIMARII au o valoare minima impusa sub îngrijire estimarea Nu se poate fata (Lucru de îngrijire Nu Este prevazut în LEGEA 50 de ingrijire si deseori un atacat Fost la Instanta).

Termenul de Valabilitate al autorizatiei de construire Este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni. Acesta Este termenul în grijă CONSTRUCTIA TREBUIE sa inceapa (bre Nu cel de finalizare). DACA CONSTRUCTIA Nu Incepe in acest Termen SAU el Nu Este prelungit (termenul de Valabilitate a autorizatiei de construire se poate prelungi o singura date de ingrijire dupa TREBUIE refacut Procesul de autorizare) VA fi necesara obtinerea unei autorizatii de construire noi. Durata de executare a lucrarilor de constructie se mentioneaza in cererea de Autorizatie de Catre beneficiar si preluata ulterior Este în Autorizatia de construire. Termenul de executie Nu Este impus de primarie el depinzand de Durata solicitata de reală Catre beneficiar.

Termenul maxim for eliberarea autorizatiei de construire Este de 30 de Zile DIN momentul în îngrijire un Fost depusa documentatia Completa.

Legea nr. 50 DIN 29 iulie 1991

– Scurt Ghid în Procesul de autorizare a Constructiilor –

Ce inseamna Autorizatie de Constructie, Proiect de Autorizare (DTAC SAU PAC), Certificat de Urbanism si Studiu Geotehnic. Aflati ce PASI TREBUIE sa urmati pretul unui Incepe construirea unei caz, de îngrijire sunt responsabilitatile DV în fiecare ETAPA.

1 Solicitati Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii / Sectorului în îngrijire se Afla terenul pe îngrijire vreti sa construiti. Certificatul de Urbanism Este act al ONU informativ, ingrijire Prin Primaria VA Comunica conditiile pe de îngrijire TREBUIE SA le indepliniti for a obtine Autorizatia de construire: Acte necesare, retrageri MiniMe de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce TREBUIE obtinute, etc

Pretul unui obtine Certificatul de Urbanism, TREBUIE sa aveti urmatoarele Acte cf. legii: actul de proprietate, planurile cadastrale, sfat cererea si Dovada achitarii unei taxă. Din pretul rezolvarea únor astfel de Probleme, SOLUTIA CEA mai rapida ar fi intocmirea de Catre proiectant o documentatiilor solicitati suplimentar fata de actele prevazute in lege.

2 Comandati ONU Studiu GEOTEHNIC amplasamentul for în grijă doriti sa construiti. Studiul GEOTEHNIC VA ANALIZA calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informatiile necesare din pretul calcularea si dimensionarea corecta a Fundațiilor. În cazul Constructiilor de importanță redusa DIN Mediul rural (caz maxim Parter + Etaj 1), Nu aveti obligativitatea legala de a Avea ONU Studiu GEOTEHNIC, Dar, CHIAR si in acest Caz, Este recomandabil sa comandati studiul GEOTEHNIC, astfel Incat proiectarea Fundațiilor sa se bazeze pe acesta.

3 Realizarea proiectului de Catre proiectantul pe îngrijire-l ati beri.

În Faza prima, se VA definitiva Tema de PROIECTARE. În Urma exprimarii cerintelor Dumneavoastra cu Privirea la functionalitatea, compartimentarea interioara si aspectul constructiei, ECHIPA de proiectanti (arhitect + inginer de structura + ingineri de instalatii) VA propune Solutii for realizarea constructiei.

Dupa alegerea si aprobarea unei Solutii definitiv, se VA Elabora inițial proiectul de autorizare din pretul fiecare specialitate (arhitectura, structura de Rezistenta si instalatii) de îngrijire consta in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de Catre proiectanti conforme legislatiei în vigoare în România. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica din pretul autorizarea executării lucrărilor de constructii (DTAC) reprezinta o forma simplificata a proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare se continua documentatia Scrisa si desenata necesara si suficienta din pretul obtinerea autorizatiei de construire Dar Nu si pretul executia constructiei.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica – DT se dezvolta in proiectul tehnic – P.Th. Proiectul tehnic si detaliile de executie (P.Th. + DE) reprezinta documentatia Scrisa si desenata de îngrijire se elaboreaza de Catre cadre Tehnice de specialitate (arhitect, inginer de Rezistenta, ingineri de instalatii) si de ingrijire Contine TOATE informatiile necesare executiei unei CONSTRUCTII. Documentatiile fi Tehnice vor în conformitate cu prevederile Legale Exprimate Prin Certificatul de urbanism, Prin Legile si normativele in vigoare si de caracteristicile specifice amplasamentului (Caracteristici teren de fundare, incarcari cu zapada, Vant, cutremure etc).

4 Obtineti avizele si acordurile solicitati Prin Certificatul de Urbanism de. În mod uzual, Prin CU, Primaria VA Solicita obtinerea avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de Utilitati prezente urbane în zona (ELECTRICITATE, ALIMENTARE cu apa si canalizare, privirea, salubritate etc). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitati VA depinde de conditiile de amplasament si de natura constructiei.

5 Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de autorizare (proiectul de autorizare, de ingrijire pe l-ati primit un al doilea de la ECHIPA de proiectanti, avizele de la punctul 3 si actele de proprietate);

Dupa obtinerea autorizatiei, puteti Incepe executia constructiei (respectand proiectul tehnic), uf cu o firma specializata, uf în Regie Proprie.
Obligatii Legale în aceasta Faza:
– anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile Inainte de inceperea lucrarilor;
– angajati ONU diriginte de santier AUTORIZAT, pasa sa reprezinte interesele a DV-urilor în raport cu Constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
– se intocmeste, Prin grija dirigintelui de santier, Cartea Tehnica a constructiei (cuprinde TOATE documentele privind CONSTRUCTIA, emise în etapele realizarii TOATE EI – de la Certificatul de urbanism pana la Receptia finala a lucrarilor);
– se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta a DV-urilor, o dirigintelui de santier, un executantului, proiectantului o, si o reprezentantului Primariei.

Glosar:

Autorizatia de construire Este actul Prin grija autoritatea publica locala (DIN Biroul de Urbanism cadrul Primariei) avizeaza proiectul Propus (în confomitate cu cerintele prevazute in Certificatul de urbanism) si organizații certificate DREPTUL de incepere a lucrarii.

Dosarul de ingrijire Prin sine Solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si VA cuprinde:
1. cerere sfat for emiterea AC;
2. de urbanism Certificatul (în copie);
3. Dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
4. proiectul (tehnica documentatia) din pretul autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, including Referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
5. Avize si acorduri ce se obtin Prin grija investitorului, DACA sunt solicitati Prin Certificatul de urbanism, INCLUSIV acordul de Mediu;
6. Dovada privind achitarea taxelor Legale.

Termenul de Eliberare legal un AC Este de 30 de Zile calendaristice de la date depunerii documentatiei complete, Insa, adeseori, acest Termen Nu Este respectat de Catre emitent. În acest Caz sine Aplica LEGEA aprobarii tacite, ingrijire Prin lipsa unui Raspuns Pozitiv SAU negativ în temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitati.

Certificatul de urbanism Este act al ONU publice eliberat la cerere de Catre Primaria localitatii / Sectorului in raza careia se Afla terenul, ingrijire Prin se fac cunoscute solicitantului Informatii Despre regimul juridic (situarea în ARS intravilan in Afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert , etc) si tehnic (conditiile in ingrijire se pot feței Lucrari de constructii) al imobilului din pretul de îngrijire a solicitat Fost.
CU Nu permite construirea, ci informeaza cu Privirea la principalele Caracteristici bere Constructiilor ce se pot executa pe teren ale ONU (retrageri de la Propriet limitele, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc) si enumera actele ce se vor depune pretul obtinerea autorizatiei de construire, including avizele si acordurile necesare (Utilitati urbane, protectia Mediului, aparare Civila etc).

Din pretul emiterea certificatului de urbanism, solicitantul TREBUIE sa depuna la Biroul de DIN urbanism cadrul Primariei ONU dosar cuprinzand (cf. Normelor metodologice DIN 12 oct 2009 de Aplicare a Legii 50/1991.):
sfat -cerere;
-planuri topografice / cadastrale vizate de OFICIUL de Cadastru. Oală Planurile fi obtinute DIN documentatia cadastrala a terenului (DACA dispuneti de ea) SAU de la oficiul de Cadastru teritorial; (2 exemplare)
-chitanta pasă ATESTA plata taxei de Eliberare a CU; (Copie)

În TOATE cazurile conforme prevederilor Legale trebuiesc documente suplimentare cum ar fi: actul de proprietate, memoriu în grija sa se specifice scopul solicitarii, Plan de Situatie cu CONSTRUCTIA propusa, etc
Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului în Termen de cel mult 30 de Zile calendaristice de la inregistrarii cererii de date.

Expertiza tehnica a constructiei Este Procesul Prin grija o constructie existenta Este analizata de Catre expert ONU atestat MLPTL. Aceasta Este ceruta Prin Certificatul de Urbanism cazul îngrijirii în solicitati modificari la o cladire existenta SAU atunci cand construcþia propusa se VA lipi de o construcþie existenta (de ex. Alipire la calcan).

Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, de îngrijire se realizeaza de Catre Specialisti atestati si se aproba de Consiliul de ingrijire locale, Prin sine modifi ARS se completeaza regulile de urbanism existente (parametrii în grijă se poate construi) din pretul teren ale ONU ( PUD) SAU o zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate CeRe intocmirea unui PUD SAU PUZ atunci cand se Solicita o derogare de la normele urbanistice SAU acestea Nu ofera Suficient Informatii.

Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th. + DE) Este documentatia Scrisa si desenata de îngrijire se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe Baza de contract de Catre cadre Tehnice de specialitate (arhitect, inginer de Rezistenta, inginer de instalatii) si de ingrijire se continua TOATE informatiile necesare executiei unei CONSTRUCTII.

Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica din pretul autorizarea executării lucrărilor de constructii (DTAC) se constituie DIN parti bere proiectului tehnic (P.Th.) necesare si Suficient for obtinerea autorizatiei de construire Dar Nu si pretul executia constructiei.
Va cuprinde:
1. Piese scrise: Deviz general, memorie, îngrijire la sine vor Anexa studiul GEOTEHNIC, Referate for verificarea proiectului, fise si documentatii Tehnice din pretul obtinerea avizelor;
2. Desenate piese – Planuri Generale si planse pe specialitati:
– Arhitectura: planurile TUTUROR nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
– structura de Rezistenta: FUNDATII si detalii de FUNDATII,
– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, Termice.

Studiul GEOTEHNIC Este o documentatie tehnica ce examineaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatice, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de Rezistenta informatiile necesare din pretul unui dimensiona corecta Fundatia cladirii.

Verificarea proiectului se realizeaza de Catre verificatori atestati MLPTL (acestia Nu pot fi si autorii proiectului) for diferite specialitati (Rezistenta, FOC, Siguranta in Exploatare). In CEEA ce priveste locuintele unifamiliale, Doar referatul de verificare a rezistentei cladirii Este Necesar în vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanță redusa (maxim S + P + 1E) DIN Mediul rural, îngrijire for Nu Este obligatorie verificarea proiectului

Cetatenii COMUNEI Corbi se pot Adresa for inctocmirea proiectelor si la:

BIROULUI INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

la arh na-d. EMILIA ERNST, Curtea de Arges

relatii la tel. 0248726478

Cadastrul si intabularea

Cadastrul si intabularea
Aceste formalitati TREBUIE indeplinite Atat pretul cat si teren for Casa.
Indiferent de natura terenului (agricol ARS for CONSTRUCTII) si indiferent de felul constructiei (casa, apartament, birouri etc), cadastrul si intabularea sunt obligatorii.
Legea-cadru cadastrului o intrat în vigoare în 1999 cu scopul de a obtine o Evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale de la judecătoriei fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor de îngrijire dovedesc drepturile acestora.

Cadastrul Este Operatiunea de Inscriere in Registrul de Carte Funciara si Este obligatoriu la ORICE acționa de instrainare a unui bun imobiliar, uf cca Este casa, apartament SAU teren si indiferent DACA Este vorba de o Vanzare-Cumpărare, donatie, succesiune, partaj SAU precontract de Vanzare-Cumpărare.
Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) sunt aceeasi Functie cu Cartea de Identitate for o persoana.
CHIAR DACA vi se tăia o pierdere de timp si CHIAR EFORT ONU inutil plimbatul Prin fata ghiseelor TREBUIE SA Stiti cca inscrisul in Cartea Funciara VA poate Salva de multe necazuri.
Piata imobiliara Este FOARTE DINAMICA, gusturile si preferintele se Switch to cu Timpul, Familia se mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai USOR sa vindeti DACA sinteti Inscris in Cartea Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietar.

Inscrierea la Registrul de Carte Funciara si obtinerea titlului de proprietar
Tinand cont cca sunteti ACUM proprietar al unei caz construita pe teren ale ONU cumparat, de îngrijire for aveti Contract de Vanzare-Cumpărare în forma autentica, TREBUIE sa fiti Inscris in Registrul de Carte Funciara si sa obtineti intabularea for ambele PROPRIETATI -. teren si casa
DACA ATI facut intabularea terenului (conformeze recomandarilor de la subcapitolul 1.4.3), VA ocupati NUMAI de obtinerea titlului de proprietar al casei construite pe acest teren.

Parcurgeti urmatorii pasi:

1 Incheiati cu Primaria de îngrijire apartineti (Localitate / sector), procesare ONU verbal de receptie a casei. Dureaza o zi si costa max. 20 de lei.
2. Obtineti cadastrul cladirii dupa cum urmeaza: Alegeti expertul cadastral – acesta TREBUIE SA FIE AUTORIZAT de oficiul național din pretul Cadastru, Geodezie si cartografie (ONCGC), de îngrijire Este institutia de stat desemnata cu coordonarea activitatii de cadastru. La oficiul de Cadastru exista o Lista persoanelor fizice si o juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru. Fiecare AUTORIZAT expert sunt o Parafa de autorizare. Tarifele expertilor cadastrali Nu sunt fixe si de aceea, Alegeti specialistul în Functie de costuri. Costurile cadastrului sunt cuprinse Intre 80-100 $. în Functie de marimea si complexitatea planului casei. în plus, proprietarul TREBUIE sa asigure transportul expertului la fata locului pretul unui executa masuratorile casei.
Dosarul cadastral Este intocmit de expert si cuprinde, pe Langa Masuratori, Autorizatia de construire si Procesul verbal de receptie obtinut de la Primarie.
Timpul alocat acestei Actiuni Este de Maxim 14 Zile.

3 In Termen DE 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie, lei deschideti fiscal.
Va adresati, asa cum v-am recomandat si in cazul terenului, la Primarie – Directia Taxe si Impozite, NUMAI în anumite LIMITE de programul. PLĂTIȚI impozitul mentionind for cladire pe ANUL în curs, SAU dupa Caz, si VA inregistrati astfel cca proprietar si platitor de impozite.

4 Obtineti rolul fiscal for casa pregatind urmatoarele Acte necesare:
– contractui de Vanzare-Cumpărare teren, originalul si o copie;
– Autorizatia de construire, originalul si o copie;
– Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;
– Procura Prin notariat, în cazul în îngrijire persoana de îngrijire deschide rolul proprietarul Este Nu fiscal;
– Declaratia sfat;
– taxele de deschidere, in Functie de numarul de Pagini grijă TREBUIE inregistrate.
Timpul în grijă obtineti rolul fiscal depinde in mare masura de relatiile pe îngrijire le aveti la Primarie – Directia Taxe si Impozite Tier depuneti actele. Oficial sunt prevazute 15-30 Zile.

5 Obtineti
CertificatuI de Atestare Fiscala pregatind urmatoarele documente:
– COPIA dupa Declaratia de lei fiscal;
– sfat cererea;
– Procura Prin notariat, DACA delegati pe echipei cineva sa solicite Certificatul;
. – taxa DE x 000 lei
CertificatuI Este Fiscal valabil din pretul 24 ore fizice PERSOANE.

6 Ati ajuns la intabulare!
Institutia Tier TREBUIE SA VA adresati for intabularea casei Este Judecatoria de apartineti îngrijire în Localitate / sector. Programul Națiunilor Unite Exista de Lucru cu publicul, pretul depunerea actelor si program de de Lucru din pretul ridicarea LOR, sustragă la randul LOR în programul de for persoanele fizice si SEPARAT, program de for persoanele juridice.
Termenul de rezolvare Este de minim o Saptamana.
for intabularea constructiei, aveti nevoie de ONU dosar cu .urmatoarele Acte:
– Autorizatia de construire a casei, original, si o copie legalizata;
– Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie legalizata;
– casei cadastrul în original;
– certificatui de atestare Fiscala a casei ;
– Timbru fiscal de x 000 lei;
– chitanta CEC x 000 lei;
– sfat cererea.
Intabularea si inscriera în Cartea Funciara dureaza maxim o luna.
Luare în Evidenta
Dupa Caz, depuneti Cereri pretul o fi luat în Evidenta la:
– Administratia Financiara de îngrijire apartineti (Localitate / sector / comuna);
– Compania de ingrijire furnizeaza Energia electrica;
– Compania de ingrijire furnizeaza apa potabila;
– Compania furnizeaza gazul metan îngrijire;
– Compania de ingrijire asigura salubrizarea in zona in ingrijirea Este DVS Casa .;
– Compania de interventii canalizare;
– Compania de Televiziune Prin Cablu;
– Compania de telefonie fixa.

Cetatenii COMUNEI Corbi se pot Adresa for Masuratori album: si Cadastru, si la:

la-d nul. GEORGE STAN, Pitesti

relatii la tel. 0741120363

SAU la-d nul PINTEA DANUT. Pitesti

relatii la tel. 0744277424

(Click foto for a vizualiza)

SERVICIUL VOLUNTAR for SITUATII DE URGENTA

 AL COMUNEI CORBI

 

          Avand in vedere OUG nr.21 / 2004 privind SISTEMUL Netional de management al Situatiilor de Urgenta;

          Tinand cont de HGR nr.642 / 2005 aprobarea for “Criteriilor de Clasificare a unitatilor administrativ -teritoriale, Instituțiilor Publice si operatorilor economici DIN Punct de vedere al protectiei civile, in fuctie de riscurile specifice”, LEGEA nr.481 / 2004 privind protectia Civila , Ordinul MAI nr.718 / 2005 for aprobarea criteriilor MiniMe de Performanta privind Organizarea si functionarea serviciilor voluntare din pretul situatii de Urgenta;

          Prin Hotarârea nr 32 DIN 15.10.2007, Consiliul Local Corbi un infiintat Serviciul Voluntar for Situatii de Urgenta al COMUNEI Corbi de categoria a Ia.

 

Fisa serviciului voluntar din pretul situatii de Urgenta

DIN Localitatea Corbi,

Judetul Arges

 

 

CATEGORIA I

 

Date de contact

ADRESA

TELEFON

E-mail

Comuna Corbi, sat Corbi,

str. Voicu Corvin,

nr 235

   0248580005-tel / fax    0764406694    0741596064 (sef SVSU)

primariacorbi@yahoo.com

mariusviorel70@yahoo.com

 

 

Organigrama

Serviciul voluntar for situatii de Urgenta pisică. o Ia

Sef Serviciu 1

 

Compartiment prevenire Sef compartiment 1    Interventie formatie Sef formatie 1

 

Specialisti prevenire

9

                                         

                                                           Echipe de interventie echipe specializate       

ECHIPA stins incendii Sef 1 Servanti 3 Sofer 1      Transmisiuni- Alarmare Sef 1 Voluntari 2 

 

ECHIPA salvare si Prim ajutor Sef 1 Brancardieri 3 Sofer 1       Deblocare -salvare  Sef 1 Voluntari 4 

 

Sanitar -veterinara Sef 1 Voluntari 2

 

Suport -logistic Sef 1 Voluntari 5 

 

EVACUARE Sef 1 Voluntari 2

 

DOTARE

  1. autoturism Dacia breack – 1 buc;
  1. Motopompa Koshin – 1 buc;
  1. Motoferastrau Stihl – 1 buc;
  1. Incendiu furtun (B, C) – 120 ml;
  1. distribuitor B-CC – 1 buc;
 1. portativ hidrant – 1 buc;            

 

Planificarea exercitiilor luna februarie, exercitii de EVACUARE-cutremur- Scoala Corbi

Planificarea controalelor- controale la gospodariile populatiei- lunar -Prima Duminica DIN luna

                                        -ianuarie controale la Scolile de pe raza COMUNEI

                                       

Planul de Pregatire -pregatit Pentra a fi avizat din pretul ANUL 2012

Interventii (date, ora, cauza probabila)

Masuri preventive – avertizarea populatiei cu ianuarie Masuri specifice de prevenire

                                            sezonului Rece si informarea acestora Despre interzicerea arderilor

                                            necontrolate a pasunilor

Istoric Registrul

Recrutare personal – în Parte fac Prezent DIN SVSU Corbi ONU numar de 23 voluntari

                                            cu contract de de Voluntariat

Multimedia (foto / video)

Masura 141

Primarul COMUNEI Corbi, Recomanda TUTUROR cetatenilor COMUNEI sa acceseze masura 141. Informati-va la specialiștii DIN cadrul administrațiilor Publice Locale IE ȘI un Instituțiilor deconcentrarea Județean asupra modului de întocmire a dosarelor din pretul unui obține Banii necesari dezvoltării unei Afaceri. Nu ezitați SA Contactati Firme de specialitate, de consultanta, capabile SA VA acorde Necesar sprijinul.

Masura 141 “Sprijinirea Fermelor agricole de semi – subzistență” se încadrează version Axa I – “Cresterea competitivității sectoarelor agricol IE ȘI forestier” Și sunt aprox Obiectiv Cresterea generala competitivității exploatațiilor agricole version curs de restructurare din pretul facilitarea rezolvării problemelor legatul de tranziție, având version vedere faptul Ca Sectorul agricol IE ȘI Economia rurala sunt expuse presiunii concurențiale a pieței UNICE.

Obiectivele specifice bere măsurii se referă la:
Cresterea volumului producției destinată în comercializării for cca fermele de semi-subzistență SA Devina viabile economic;
Diversificarea producției version Functie de cerințele pieței IE ȘI introducerea de noi Produse.

Obiectivele operaționale se referă la ASIGURAREA sprijinirii veniturilor necesare version perioada de restructurare a Fermelor de semi-subzistență din pretul o mai Bună utilizare a resurselor Umane IE ȘI-o factorilor de Productie, Prin:
stimularea spiritului antreprenorial;
diversificarea activităților IE ȘI veniturilor.

Contribuția aferentă Măsurii 141 PUBLICA Este de: 476.077.390 Euro, DIN îngrijire:
20% – contribuția GUVERNULUI României,
80% – contribuția Uniunii Europene.

Sprijinul Financiar pretul această masura Este nerambursabil IE ȘI Este de 476.077.390 Euro. Atenție! Fondurile nerambursabile le puteți accesa începând DIN acest o pana si in 2013.

Cine poate beneficia de Fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili din pretul sprijinul nerambursabil acordat Prin Masura 141 sunt persoanele fizice version vârstă de pana la 62 de ani (neîmpliniți la date depunerii Cererii de Finanțare), îngrijire desfășoară Activitati Economice, în principal Activitati agricole IE ȘI un căror exploatație Agricole:
sunt o Dimensiune Economică cuprinsă Intre 2 si 8 UDE;
Este situată pe teritoriul Țării;
Este înregistrată version Registrul Fermelor / Registrul agricol;
comercializează o Parte DIN PRODUCTIA Agricole obținută.

Oală fizice Persoanele desfășura Activitati Economice IE ȘI SE pot înregistra IE ȘI autoriza version conformitate cu prevederile ordonanței de Urgenta a guvernului nr. 44/2008:
individ IE ȘI independent, CA PERSOANE fizice autorizate;
ca întreprizători titulari ai, Individuale întreprinderi unei;
ca: Membri ai, unei întreprinderi Familiale.

IMPORTANT! Persoanele fizice neautorizate la date depunerii Cererii de Finanțare, pot fi Beneficiari eligibili ai acestei Masuri, DACA SE Inregistreaza IE ȘI autorizează version condițiile ordonanței de Urgenta a guvernului nr. 44/2008 Pana date La încheierii contractului Data de Finanțare cu APDRP.
Persoanele fizice autorizate IE ȘI înregistrate la oficiul Registrului Comerțului version temeiul únor Acte normative anterioare ordonanței de Urgenta a guvernului nr. 44/2008 pot Solicita sprijin version Baza certificatului de INREGISTRARE ONU o De La date intrării în vigoare a acestei ordonanațe, respectiv pana La datelor DE 24 aprilie 2009.

Conditii for acordarea sprijinului

Pretul unui putea Primi sprijin version cadrul Măsurii 141, solicitantul VA trebui SA întocmească ONU Plan de Afaceri din pretul o perioadă de CINCI ani.

Dupa o perioadă de Trei ani de la acordarea sprijinului se Verifica respectarea cerințelor MiniMe DIN Planul de Afaceri depus inițial la solicitarea sprijinului. La această datelor, solicitantul TREBUIE SA demonstreze CA Fata de situația inițială a activității precizată version Planul de Afaceri:
Productia Agricole obținută destinată comercializării Inregistreaza o creștere de 20%;
IE ȘI
Dimensiunea Economică a exploatației agricole crește cu minim 3 UDE.

Atenție
Elaborarea Planului de Afaceri se realizează cu Titlu gratuit Prin accesarea Măsurii 143 “Furnizarea de servicii de Consiliere si consultanta din pretul Agricultori”.

O date cu verificarea îndeplinirii condițiilor MiniMe de acordare a sprijinului DIN Planul de Afaceri, beneficiarul TREBUIE SA prezinte documente grijă ATESTA faptul CA a urmat curs ONU de pregătire profesionala Prin Masura 111 “Formare profesionala, Informare IE ȘI difuzare de cunoștințe”, în raport cu proiectul .

IMPORTANT!
În cazul ingrijire in, la verificarea Planului de Afaceri, se constată CA Nu sunt îndeplinite condițiile MiniMe de acordare a sprijinului, beneficiarul Nu VA mai Primi ajutorul for următorii doi ani, Dar Nu VA returna sumele primite.

Atenție!
Secțiunea A a Planului de Afaceri, se VA Completa de Catre solicitant din pretul obținerea sprijinului version cadrul Măsurii 141, în situația îngrijire în solicitantul Nu prevede obținerea de sprijin nerambursabil Prin Masura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”.
Secțiunea B a Planului de Afaceri Împreună cu Secțiunea A, se VA Completa de Catre solicitant din pretul PROIECT îngrijire Nu prevede Lucrari de Constructii Montaj realizate Prin Masura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”.
Secțiunea C a Planului de Afaceri Împreună cu Secțiunea A, se VA Completa de Catre solicitant din pretul PROIECT îngrijire prevede Lucrari de Constructii Montaj realizate Prin Masura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”.

Criterii de selectie bere proiectului

Proiectele se depun version cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situația ingrijire in Valoarea totală a proiectelor depuse ELIGIBILE version cadrul unei sesiuni, se situează Peste Valoarea totală alocată acesteia, atunci proiectele Prin grija se Solicita sprijin din pretul fermele de semi – subzistență sunt supuse unui Sistem de selectie, în Baza căruia fiecare PROIECT Este punctat , se conformeze următoarelor criterii de selectie:

1 Solicitantul Este Membru al unei Forme asociativ recunoscute conforme legislației nationale version vigoare – 20 PUNCTE

For a se Acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul atașează la Cererea de Finanțare documente Prin grija Sa demonstreze CA acesta Este Membru al uneia DIN următoarele Forme asociativ:

– GRUPURI de Producatori recunoscute version conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu modificările IE ȘI completările ulterioare;
– Asociații Profesionale cu profil agricol constituite în conformitate ordonanței de Urgenta a guvernului nr. 26/2000, cu modificările ulterioare IE ȘI completările;
– de cooperare constituite agricole conforme Legii nr. 566/2004, cu modificările IE ȘI completările ulterioare;
– Organizatii de îmbunătățiri funciare constituite în conformitate nr.138 Legii / 2004, cu modificările ulterioare IE ȘI completările.

Oală asociativ Formele fi constituite IE ȘI recunoscute la Nivel local, cabinetele IE ȘI naționale.

2 Solicitantul Acceseaza masura 214 “Plati de Agro – Mediu” din cadrul PNDR – 15 PUNCTE

For a se Acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul atașează la Cererea de Finanțare documente Prin grija Sa demonstreze CA acesta a accesat Masura 214 “Plati de Agro – Mediu” din cadrul PNDR, ingrijire Prin solicitantul si-a asumat, voluntar M.Ap. , angajamente de agro – Mediu for o perioadă de CINCI ani de la angajamentului de date semnării.

3 Ferma de semi – subzistență se Afla în Zona defavorizată – 20 PUNCTE

Este situată în:

– Zona Montană cu handicap natural conforme Listei Unităților Administrativ Teritoriale DIN zona Montană defavorizată, prezentată version Anexa la GHIDUL Solicitantului;
– Alte zone cu handicap natural Decat zona Montană se conformeze Listei Unităților Administrativ Teritoriale din Romania loialitate version Zonele Semnificativ Defavorizate / Listei localităților DIN Zonele Defavorizate de conditii Naturale Specifice prezentate version Anexa la GHIDUL Solicitantului.

4 Ferma de semi – subzistență Este deținută de fermier cu vârsta de sub 40 de ani, date La proiectului depunerii – 20 PUNCTE

Criteriul se Aplica for solicitantul de ingrijire a la date depunerii proiectului AMNu sunt împlinită vârsta de 40 de ani.

5 Solicitantul realizează o investiție, în special o investiție din pretul îndeplinirea conformității cu standardele comunitare: – maxim 25 PUNCTE

o. investiție din pretul îndeplinirea conformității cu standardele comunitare – 25 PUNCTE

La acest criteriu de selectie, se VA Acorda punctaj NUMAI DACA solicitantul realizează Investiții din pretul îndeplinirea conformității cu standardele comunitare, Prin Masura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole” Și prezintă version Planul de Afaceri investiția propusă a se realiza.

În Anexa la Fisa Tehnică a Măsurii 121 si in GHIDUL Solicitantului for masura 121 sunt prezentate regulamentele comunitare IE ȘI actele normative de Directive bere acestora IE ȘI sunt indicați pasă investițiile sunt necesare pretul adaptarea la standarde.

De asemenea, solicitantul TREBUIE SA demonstreze cu documente administrative eliberate din pretul realizarea proiectului de Catre autoritățile compétente (Mediu, sanitar, sanitar-veterinar IE ȘI fitosanitar) ca va Respecta standardele pana la date Limita impusă de Legislatie (perioada de gratie).

b. Alt sfat de investiție – 15 PUNCTE

For a se Acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul TREBUIE SA prezinte version Planul de Afaceri Investiții propuse a se realiza, Altele Decat Cele for adaptarea la standardele comunitare din pretul Cresterea viabilității Fermei de semi-subzistență.

TOTAL – 100 PUNCTE

IMPORTANT!
TOATE activitățile pe îngrijire solicitantul se angajează SA le efectueze version cadrul Planului de Afaceri IE ȘI pretul de îngrijire a primit un al doilea punctaj la selectie, Devin conditii obligatorii.

IMPORTANT!
în grijă situația version Planul de Afaceri cuprinde realizarea de Investiții Prin masura 121, solicitantul VA Completa Cererea de Finanțare denumirii acestei Masuri.

IMPORTANT!
în situația de ingrijire in ONU criteriu de selectie Nu Este îndeplinit, punctajul de selectie pretul aceste criteriu Este 0.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Prin Masura 141 se Acorda sprijin nerambursabil publică de 1.500 de Euro / an / Fermă de semi – subzistență. Sprijinul se Acorda for o perioadă de ani CINCI.

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE for SPRIJINIREA Fermelor DE SEMI – SUBZISTENȚĂ

În cazul Fermelor de semi-subzistență, principiul finanțării nerambursabile Este Acela al acordării unei Sume fixe anuale, în vederea adaptării acestora la condițiile Pietii IE ȘI transformării version ferme Comerciale.

Un solicitant al sprijinului Prin Masura 141 poate depune version Acelasi timp Proiecte pretul Alte Masuri DIN cadrul PNDR for fi o cofinanțate Prin FEADR.

! Atenție
Un solicitant al Măsurii 141 poate Primi sprijin SAU directă cca Membru al unei Forme asociativ, în cadrul următoarelor Masuri DIN PNDR:
• 111 “Formare profesionala (training), Informare IE ȘI difuzare de cunoștințe”;
• 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole”;
• 123 “Cresterea valorii adăugate a produselor agricole IE ȘI FORESTIERE”;
• 142 “Înființarea grupurilor de Producatori”
• 143 “Furnizarea de servicii de Consiliere si consultanta din pretul Agricultori”;
• 211 “Sprijin for Zona Montană Defavorizată”;
• 212 “Sprijin for Zona defavorizate – Altele Decat zona Montană “;
• 214 “Plati de Agro-Mediu”;
• 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole”.

Completarea, depunerea IE ȘI verificarea dosarului cererii de Finanțare

Dosarul cererii de Finanțare Contine Cererea de Finanțare insotita de Planul de Afaceri IE ȘI documentele justificativ, legatul-Intr ONU Singur dosar, astfel Incat Sa Nu permită detașarea Si / SAU Înlocuirea acestora.

Formularul standard de al Cererii de Finanțare Este prezentat version Anexa 1 la prezentul format Ghid IE ȘI Este DISPONIBIL în format electronic, la Adresa www.madr.ro

Completarea Cererii de Finanțare

Completarea Cererii de Finanțare, including un acesteia anexelor, se VA fata conforme standardului modelului. Modificarea modelului standard de (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea Documentelor suport în Alta crescatoare Decat CEA specificată etc) poate să conducă în la respingerea Dosarului cererii de Finanțare pe MOTIV de neconformitate administrativa.

IMPORTANT!
Cererea de Finanțare TREBUIE redactată pe calculator, în limba română. . Nu sunt acceptate Cereri de Finanțare completate de mana
Dosarul cererii de Finanțare VA Avea version mod obligatoriu opis al ONU, cu următoarele Elemente:
Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagina (de la ….. pana la …..)

Opis Pagina, VA FI pagina cu numărul “0” al Cererii de Finanțare. Cererea de Finanțare TREBUIE completată Intr-ONU Clar mod coerent IE ȘI for a înlesni Procesul de EVALUARE a acesteia.

În acest sens, se vor furniza informațiile necesare NUMAI IE ȘI relevante, de îngrijire vor preciza Modul de ingrijire in VA fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta DIN implementarea acestuia si in ce masura proiectul Contribuie la realizarea obiectivelor programului.

IMPORTANT!
NUMAI Cererea de Finanțare IE ȘI documentele justificativ completate dupa Modelul prezentat standard sunt ELIGIBILE for Finanțare version cadrul Măsurii 141.

Depunerea Dosarului cererii de Finanțare

Dosarul cererii de Finanțare, întocmit version DOUĂ exemplare – original IE ȘI O copie – Împreună cu formatul electronic al Cererii de Finanțare (CD) se depune la Directia for Agricultură IE ȘI DEZVOLTARE rurala a Judetului Tier sunt loc proiectului implementarea.

IMPORTANT!
for acele documente justificativ originale pasă Raman version posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de Identitate, etc), copiile depuse version Dosarul cererii de Finanțare TREBUIE SA CONTINA mențiunea “Conform cu originalul” Și SA FIE semnate de Catre solicitant .

În cazul ingrijire in proiectul Este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta VA FI depus la Directia for Agricultură IE ȘI DEZVOLTARE rurala a Judetului pe raza căruia Este INREGISTRAT solicitantul.

Dosarul cererii de Finanțare Este depus personal de Catre solicitant la cabinetele DADR-ul, înaintea intalnireIntarzii Limita de îngrijire figurează version Licitatia privind depunerea de Proiecte.

Solicitantul TREBUIE SA depună Cererea de Finanțare completată, Împreună cu TOATE anexele, pe suport de hartie in 2 exemplare (1 original IE ȘI 1 Exemplar). Exemplarele vor fi marcate Clar, pe coperta, în PART Superioară Dreapta, cu “ORIGINAL”, respectiv “COPIE”.

IMPORTANT!
Solicitantul TREBUIE SA SE asigure CA rămâne version posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de Finanțare version Afara celor 2 exemplare pe de ingrijire le depune.

Verificarea Dosarului cererii de Finanțare de Catre DADR

1 VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE Finanțare

Verificarea conformității Cererii de Finanțare IE ȘI un anexelor acesteia se realizează pe Baza “Fișei de verificare” publicată pe site-ul www.madr.ro IE ȘI existentă la DADR-urile Județean.

Controlul conformității consta version verificarea Cererii de Finanțare DACA:

Este corecta completată;
Este prezentată Atat in format tipărit, CAT si in format electronic;
documentele justificativ solicitati sunt prezente version DOUĂ exemplare: un original, IE ȘI o copie Si, dupa Caz, se Verifica valabilitatea acestora la depunerii de date.

IMPORTANT!
în cazul îngrijirii în expertul Verificator descopera o EROARE de forma, Proiectul Nu Este CONSIDERAȚII neconform.

Erorile de forma sunt erorile făcute de Catre solicitant version completarea Cererii de Finanțare de îngrijire sunt descoperite de experții verificatori cu ocazia verificării conformității IE ȘI oală de îngrijire fi corectate IE ȘI semnate de Catre aceștia DIN URMA version prezența solicitantului, pe Baza únor dovezi / Informatii prezentate explicit documentele version Anexate Cererii de Finanțare (exemplu: data de Definition bere solicitantului scrise incorectă, etc).

Dupa verificarea conformității dosarului Cerererii de Finanțare (în aceeași zi) solicitantul Este înștiințat de Catre expertul Verificator DACA acesta Este conforme SAU DACA NU, i se vor explica cauzele neconformității.

Solicitantul este obligația de a Lua la cunoștință Prin semnatura data pe Fisa de verificare a conformității.

Dupa verificarea conformității

Cererii de Finanțare, pot exista situații DOUĂ:
Cererea de Finanțare Este declarată conformă;
Cererea de Finanțare Este declarată neconformă.
DACA Cererea de Finanțare Este declarată conformă, se Trece la următoarea Etapa de verificare.

Atenție!
Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum DOUĂ ORI pretul aceeași sesiune de depunere a proiectelor.

2 VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ACORDARE A MiniMe SPRIJINULUI

Verificarea condițiilor de acordare a MiniMe sprijinului se efectuează de Catre:
experții DADR-urilor Județean din pretul TOATE Cererile de Finanțare;
experții AM – PNDR for Cererile de Finanțare verificate Prin Sondaj;
pe Baza documentatiei conforme primite de la solicitant IE ȘI consta in:
verificarea eligibilității solicitantului ;
verificarea Planului de Afaceri;
verificarea Documentelor justificativ;
evaluarea criteriilor de selectie.
3. VERIFICAREA în TEREN A CERERILOR DE Finanțare

Verificarea pe teren se realizează de Catre:
. experții DADR-urilor Județean – for TOATE Cererile de Finanțare conforme
Scopul efectuării vizitei pe teren pe, Este de a se Verifica datele IE ȘI informațiile cuprinse version Planul de Afaceri IE ȘI documentele justificativ, cu situația existentă la solicitant , pretul a se asigura expertul Verificator de corectitudinea informațiilor declarate version Cererea de Finanțare.

În Urma efectuării acestor verificări, pot exista situații DOUĂ:
proiectul Este eligibil IE ȘI VA Avea punctaj ONU;
proiectul Este neeligibil.

4 Selecția CERERILOR DE Finanțare

Alocările FINANCIARE anuale IE ȘI numărul maxim al sesiunilor anuale de depunere IE ȘI EVALUARE o vor proiectelor fi făcute Publice dupa consultarea cu membrii Comitetului de Selectie din pretul PNDR.

Autoritatea de gestionare, în Consultare cu Comitetul de Monitorizare, stabilește înaintea lansării depunerii de Proiecte, punctajul mentionind criteriilor de selectie (vezi subcapitolul 2.3), precum IE ȘI criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj EGAL.

Experții DADR-urilor Județean puncteaza fiecare PROIECT eligibil version Functie de punctajul Aprobat for Fisa Tehnică IE ȘI întocmesc Lista proiectelor ELIGIBILE, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, pe de îngrijire o transmisie Comitetului de Selectie.

Comitetul de Selectie Este ONU tehnic organism, prezidat de Catre Autoritatea de management din pretul PNDR, îngrijire sunt Reprezentanti Componenta în Ai autoritatii de gestionarea IS ai APDRP. Rolul Comitetului de Selectie Este de o supune aprobării conducerii autoritatii de management din pretul PNDR finanțarea proiectelor ELIGIBILE, punctiformă dupa cum urmează:
Cand Valoarea totală a proiectelor ELIGIBILE se situează sub Valoarea totală alocată măsurii version cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selectie propune aprobarea for Finanțare a TUTUROR proiectelor. În acest sens, se întocmește ONU Raport cu proiectele propuse din pretul Finanțare de îngrijire se supune aprobării directorului general, al autoritatii de management din pretul PNDR;
cand Valoarea totală a proiectelor ELIGIBILE se situează Peste Valoarea totală alocată măsurii version cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selectie examineaza Lista proiectelor ELIGIBILE cu punctajul acordat, IAR Selecția se confruntă în ordinea descrescătoare a punctajului de selectie, cu încadrarea version Suma alocată.
În cazul proiectelor cu punctaj Acelasi, departajarea acestora se confrunta in Functie de următoarele priorități:
solicitantul propune Prin Planul de Afaceri realizarea únor Investiții;
solicitantul este vârsta împlinită sub 40 de ani la date solicitării sprijinului nerambursabil;
. solicitantul Este INREGISTRAT Intr-o forma asociativă la date solicitării sprijinului nerambursabil
dupa parcurgerea procedurii de selectie IE ȘI dupa Caz, un Celei de departajare, se întocmește ONU Raport cu proiectele propuse din pretul îngrijire Finanțare se supune aprobării directorului general, al autoritatii de management din pretul PNDR. Raportul VA cuprinde IE ȘI Lista proiectelor selectate rămase FĂRĂ Finanțare, de îngrijire se propun SA FIE loialitate automat version următoarea sesiune IE ȘI îngrijire vor Urma Procedura normala de selectie.

Aprobarea directorului general, al autoritatii de management din pretul PNDR, reprezintă DECIZIA FINALA asupra selecției proiectelor de îngrijire îndeplinesc condițiile MiniMe for Finanțare.

Dupa parcurgerea sesiunilor de depunere IE ȘI EVALUARE de-selectare a proiectelor propuse for ANUL de alocare, în cazul în îngrijire mai Raman Proiecte de îngrijire îndeplinesc condițiile MiniMe for Finanțare, Dar FĂRĂ Finanțare, acestea vor fi restituite potențialilor Beneficiari version vederea revizuirii IE ȘI reluării Etapei de depunere următor ANUL IN.

În cazul în îngrijirea Suma alocată Anuala for masura Nu se angajează version totalitate, cu diferența rămasă, se VA suplimenta alocarea Financiară o aNuLuI următor.

IMPORTANT!
for masura 141 “Sprijinirea Fermelor agricole de semi – subzistență” Nu există punctaj minim.

Dupa publicarea Raportului de Selectie, îngrijire în proiectele aprobate sunt loialitate for o fi finanțate, DADR -urile Județean notifică solicitantul cu Privirea la acceptarea Cererii de Finanțare.

Contractarea sprijinului nerambursabil

Dupa primirea Raportului de Selectie, îngrijire în proiectele aprobate sunt loialitate for o fi finanțate, DADR notifică solicitantul privind acceptarea Cererii de Finanțare.

IMPORTANT!
în Termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul TREBUIE SA SE prezinte La sediul Oficiului Județean de Plati pentru Dezvoltare rurala IE ȘI Pescuit (OJPDRP) aparține de îngrijire, for semnarea contractului Data de Finanțare.

IMPORTANT!
Se Recomanda consultarea textului integral al contractului Data de Finanțare (Anexa 3 la prezentul Ghid, vezi www.madr.ro. www.apdrp.ro).

IMPORTANT!
În cazul ingrijire in solicitantul Nu se prezintă version termenul precizat version Notificare, pretul unui semna Contractul de Finanțare IE ȘI NICI Nu anunță OJPDRP, atunci se conside CA acesta a renunțat la ajutorul nerambursabil Financiar.

Plata

Dosarul cererii de Plata se depune de beneficiar la oficiul Județean de Plati pentru Dezvoltare rurala IE ȘI Pescuit, în DOUĂ exemplare, pe suport de hartie, Si pe suport magnetic. Dosarul cererii de Plata TREBUIE SA cuprindă documentele justificativ prevăzute version INSTRUCȚIUNILE DE PLATA (vezi Anexa II la Contractul de Finanțare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

Beneficiarul poate depune prima transa a cererii de plata in maxim 30 de Zile de la datele semnării contractului Data de Finanțare. Celelalte Transe de plata (tranșele II, III, IV și V) se vor depune anual, în maxim 30 de Zile dupa încheierea fiecărui o de executie mentionind tranșei de Plata.

Dupa o perioadă de Trei ani de la acordarea sprijinului, se VA Verifica viabilitatea Economică a Fermei de semi-subzistență din pretul demonstrarea creșterii cu 20% a producției destinată comercializării IE ȘI Cresterea cu Trei UDE o exploatației agricole.

Informațiile finaliza le puteți Gasi la www.madr.ro.

APDRP

ASIGURAREA obligatorie a locuințelor

Primarul COMUNEI Corbi, Recomanda TUTUROR cetatenilor COMUNEI SA ISI asigure locuintele, termenul fiind Limita de 15 iunie 2011.
pot Solicitantii incheia aceste asigurari obligatorii La sediul Primariei Corbi, la personalul abilitat, de îngrijire oală VA furniza TOATE categoriile de asigurari. Locuitorii COMUNEI sunt sunt obligați de lege SA-SI asigure Casele version Termen de SASE Luni. În Caz contrar, vor putea fi amendați de primari cu Sume cuprinse Intre 100 de lei IE ȘI 500 de lei. Pretul unei politicos Este de 10 euro din pretul locuințele de sfat B – constructie cu pereti exteriori DIN CARAMIDA nearsă SAU DIN ORICE dosarului Alte materiale nesupuse unui Tratament termic (35% DIN total), respectiv 20 de euro din pretul Casele de tip A – cu structura de Rezistență DIN Beton armat, metal SAU lemn (65%).


Polita sunt o Valabilitate de ONU o, IAR Suma asigurată, de îngrijire pe proprietarul o poate Primi version cazul producerii únor daune, Este de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro de. Despăgubirile sunt plătite version Termen de 10-15 Zile de la transmiterea dosarului de Dauna. Din pretul ASIGURAREA unei Valori mai mari, asigurătorii Recomanda încheierea unei politicos facultativ, de îngrijire, pe Langa riscul producerilor únor dezastre Naturale, acoperă IE ȘI Alte Riscuri – explozie, Incendiu, furt, inundații Produse de spargerea unei CONDUCTE IE ȘI Altele.

Totul Despre ASIGURAREA obligatorie a locuințelor

Prima polita DE ASIGURARE obligatorie a locuințelor a Fost semnată. Proprietarii sunt obligați SA-SI asigure Casele version Termen de SASE Luni, altfel vor fi amendați de primari. Pretul unei politicos Este de 10 euro, respectiv 20 de euro, în Functie de tipul locuinței. Despăgubirea se Acorda Doar pretul pagubele Produse de calamitățile Naturale. Prima ASIGURARE obligatorie a locuinței o Fost semnată de Mihai Capra (Dreapta), secretar de stat Ministerul Administrației version Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), Societate Comercială constituită Prin asocierea a 13 Companie mamă de Asigurări, un Inceput ieri emiterea polițelor DE ASIGURARE obligatorie a locuințelor Împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren SAU inundațiilor. “Inundațiile DIN Ultima luna o DETERMINAR PAID SA demareze emiterea primelor politicos CHIAR DACA ONU Pachet de modificari legislative Este Inca version Parlament”, a declarat Angela Toncescu, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

Cei de aproximativ 8,3 Milioane de proprietari sunt obligați SA-SI asigure Casele version Termen de SASE Luni. În Caz contrar, vor fi amendați de primari cu Sume cuprinse Intre 100 de lei IE ȘI 500 de lei. Pretul unei politicos Este de 10 euro din pretul locuințele de sfat B – constructie cu pereti exteriori DIN CARAMIDA nearsă SAU DIN ORICE dosarului Alte materiale nesupuse unui Tratament termic (35% DIN total), respectiv 20 de euro din pretul Casele de tip A – cu structura de Rezistență DIN Beton armat, metal SAU lemn (65%).

Polita sunt o Valabilitate de ONU o, IAR Suma asigurată, de îngrijire pe proprietarul o poate Primi version cazul producerii únor daune, Este de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro de. Despăgubirile sunt plătite version Termen de 10-15 Zile de la transmiterea dosarului de Dauna. Din pretul ASIGURAREA unei Valori mai mari, asigurătorii Recomanda încheierea unei politicos facultativ, de îngrijire, pe Langa riscul producerilor únor dezastre Naturale, acoperă IE ȘI Alte Riscuri – explozie, Incendiu, furt, inundații Produse de spargerea unei CONDUCTE IE ȘI Altele.

“ASIGURAREA obligatorie acoperă Doar o Mică Parte DIN Valoarea locuinței, produsul întrucât sunt o Componenta de protectie Socială. Pretul unui acoperi întreaga valoare TREBUIE încheiate politicos facultative “, a mai SPUS Toncescu. Asiguratorii au lansat deja mai multe Oferte IE ȘI estimează CA VOR Vinde Prin cross-selling Alte 10-15 politicos facultativ la fiecare 100 de politicos obligatorii.

Îngrijire Proprietarii dețin o polita facultativă sunt obligați SA încheie ASIGURAREA obligatorie a locuinței dupa expirarea perioadei de Valabilitate a acesteia, DACA aceasta sunt loc dupa 15 ianuarie 2011 Cele 17 Companie mamă de Asigurări de îngrijire încheie Asigurări facultative locuințelor bere au Peste 3.000 de Dosare de Dauna avizate version Urma inundațiilor DIN Ultima perioadă. Valoarea despăgubirilor se ridică la 10 Milioane de euro, IAR sumele plătite deja se ridică la 330.000 de euro.

Un milion de Contracte

Reprezentantii PAID estimează CA vor încheia version următoarele Sase Luni UN MILION de Contracte DE ASIGURARE obligatorie a locuinței, prim de cumulând aproximativ 16,5 Milioane de euro. Oală Polițele fi încheiate la oricare DIN CEI 13 asigurători DIN Componenta PAID – Groupama, Astra, Uniqa, Generali, Ardaf, Euroins, Carpatica Asig, Grawe, Credit Europe, ABC Asigurări, Certasig, City Insurance IE ȘI Platinum.

Baza de data incompletă

Baza de data a Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) Este completată Doar version proporție de 10% DIN Fondul Național de Locuințe, de îngrijire cuprinde aproximativ 8,3 Milioane de unitati. Reprezentantii PAID estimează Ca aceasta VA fi completată version proporție de 65% în urmatorul o si in totalitate pana în 2012.

http://www.adevarul.ro/

2 Responses to “AFISIER IN CORBI , ARGES”

 1. Come across this fabulous site and ordered a steam shower and never glanced back,
  superb info on this website can not say thanks enough

  Here is my web page … steam shower whirlpool bath
  (luxurysteamshoweruk.over-blog.com)

 2. Excellent steam showers, my family had a unit built around 5 years ago but it could
  well do with modernizing, never get a boring old typical form of shower ever again

  Look at my web page – steam shower cabinets (aqualussowhirlpoolsteamshower.newsvine.com)

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.