Feed on
Posts
Comments

PASTE FERICIT !

urari-de-paste-2014
Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare.

Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.

PRIMARUL  COMUNEI  CORBI
VIRGIL   BACIU

Comuna Corbi a mai făcut un pas spre progres. Deschiderea unei secţii de tricotaje, ce are piaţa de desfacere asigurată pentru firme de renume mondial, precum Prada sau Valentino, a însemnat nu doar crearea a peste 20 de locuri de muncă, ci a deschis calea spre o nouă viziune a ceea ce înseamnă dezvoltare sănătoasă, economie de piaţă, profit, bunăstare.

corbi_2
Alegerea comunei Corbi ca locaţie pentru derularea afacerii nu este întâmplătoare. Patroana este româncă, de profesie jurist, din Curtea de Argeş, iar partenerii direcţi sunt o firmă italiană – SC Paula Confecţii SRL- cu o vechime de 15 ani pe piaţa românească. Preda Mariana a decis să-şi deschidă atelierul aici datorită calităţii oamenilor din zonă.
“Raportul cu oamenii m-a atras foarte tare. Am avut o precedenţă în colaborarea cu femeile de aici, iar corectitudinea, calitatea, conştiinciozitatea precum şi talentul lor înnăscut m-au convins. Bunul simţ, educaţia, credinţa acestor oameni sunt valori pe care astăzi le întâlnim foarte rar, dar care sunt foarte importante pentru a construi ceva durabil. Le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat şi fără de care nu aş fi reuşit, fetelor, dar şi conducerii administraţiei locale, care ne-a dat tot concursul pentru a pune pe picioare acest atelier.

Avem mult de muncă şi multe de învăţat, dar sper să reuşim. Cel mai important este că avem piaţa asigurată, produsele noastre ajungând la case de modă celebre: Benetton, Prada, Luisa Spagnoli, Max Mara, Valentino. Italienii ne-au ajutat cu utilajele necesare, care sunt maşini de cusut de ultimă generaţie, precum şi cu resursa umană – o doamnă minunată care le instruieşte pe fete. Îmi doresc ca toată lumea să fie mulţumită şi să reuşim Cred că acest atelier de tricotaje reprezintă o rampă de lansare pentru noi toţi de aici.”
corbi_1
În stil tradiţional, pentru noroc şi bunăstare, la deschidere, atelierul a fost sfinţit, slujba fiind un moment emoţionant atât pentru angajate, cât şi pentru invitaţi. Primarul localităţii Corbi, Virgil Baciu a salutat iniţiativa privată şi a ţinut să le ureze câteva cuvinte celor implicaţi în această mică afacere: “În primul rând trebuie să adresez felicitări doamnei Preda, pentru curajul de a investi, precum şi partenerilor italieni, care ne împrumută din experienţa lor. Este mult mai dificil decât pare să fii om de afaceri. Vă spune cineva care face parte din această categorie cu mult timp înainte de a fi primar. Eu ştiu ce înseamnă să plăteşti salarii, să ai grijă ca lucrurile să evolueze zi de zi, să te zbaţi nu doar pentru tine, ci pentru toţi angajaţii. Vă spun cu toată obiectivitatea, când o persoană alege să investească, nu pune la bătaie doar resursele materiale, ci mai ales cele fizice, cele morale, cele intelectuale. Realitatea este că ar trebui să ne uităm la astfel de oameni ca la icoane, pentru că ei sunt cei care creează plus valoare, pentru că ei reprezintă motorul economiei, pentru că de ei depinde dezvoltarea. 24 de locuri de muncă create aici la Corbi înseamnă foarte mult pentru toţi. Primii beneficiari sunteţi dumneavoastră, angajaţii, care primiţi salarii.
Familiile dumneavoastră o vor duce mai bine prin aceşti bani pe care îi veţi câştiga. Apoi, întreaga comunitate are de câştigat prin impozitele şi taxele care vor veni la buget, sume pe care noi, administraţia, le vom investi pentru localitate. Aveţi tot sprijinul nostru, al Primăriei şi al Consiliului Local, al comunităţii, necondiţionat. M-aş bucura foarte mult să aveţi puterea psihică să vă omogenizaţi ca echipă şi să vă ridicaţi la nivelul cerut. Femeile din Corbi sunt cunoscute pentru îndemânarea lor, dar acum trebuie să trecem la alt nivel, de la cel de amator, la profesionist. E nevoie de disciplină, de muncă, de conştiinciozitate, astfel ca afacerea să fie pe profit şi să se extindă”, a spus primarul Virgil Baciu.

Din 25 martie, agricultorii pot accesa fonduri europene pe submăsura 6.1, „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Pentru această submăsură, depunerea proiectelor se va realiza numai în format tipărit. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt:
# Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
# Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/ 2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
„Tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într‐o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
2

Condiţii de eligibilitate
# Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
# Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
# Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili
# persoană fizică înregistrată şi autorizată: individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
# asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
# asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Indiferent de forma de organizare solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
# microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
# întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
Procesul de instalare a tânărului fermier trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii cererii de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri.

Cheltuielile neeligibile
# cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
# cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale mai sus menţionate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare;
# cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
# cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
# dobânzi debitoare;
# achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite;
# achiziţionarea de terenuri construite;
# taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
# cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acordă prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
# 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
# 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
# 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
# 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani și cinci ani pentru exploataţiile pomicole, de la încheierea contractului de finanțare.

Săptămâna trecută, o secţie de tricotaje şi-a deschis porţile în comuna Corbi, unde au fost create peste 20 de noi locuri de muncă.

Chiar dacă se află la zeci de kilometri distanţă de principalele oraşe din Argeş, comuna Corbi a fost aleasă, în detrimentul municipiului Curtea de Argeş, de un investitor italian, la propunerea partenerului din România, pentru deschiderea unei secţii de tricotaje. Atuul principal, spune partenerul din România, al comunei Corbi l-a reprezentat mâna de lucru calificată, dăruinţa oamenilor de a muncii şi nu în ultimul rând condiţiile şi peisajul superb de care beneficiază această comună mirifică.
8-01

În această secţie de tricotaje se va lucra numai pentru export pentru firme precum Benetton, Prada, Luisa Spagnoli şi Max Mara, branduri de renume pe plan internaţional.
,,Partenerul din Italia mi-a propus deschiderea acestei secţii de tricotaje cu utilaje de ultimă generaţie asigurate de el. Este un pionierat pentru că în judeţ nu mai este nicio societate care să desfăşoare o activitate de genul acesta. Sunt croitorii, dar nu pe tricotaje. Este o operaţie specifică acestei zone. Fetele de aici au răspuns pozitiv, în sensul că s-au arătat doritoare de a obţine un loc de muncă”,  e explicat Mariana Preda, partenera de afaceri a investitorului din Italia.

Comuna Corbi în detrimentul municipiului Curtea de Argeş

Oamenii locului, peisajul mirific şi dezvoltarea edilitară de care se bucură comuna Corbi, toate acestea au făcut să fie aleasă de investitorul italian în detrimentul municipiului Curtea de Argeş pentru această investiţie, care are mari perspective de dezvoltare. ,,Partenerul meu din Italia al acestei afaceri a venit pentru a vedea zona şi a fost foarte încântat de ce a găsit aici. Iniţial, eu găsisem un spaţiu în Curtea de Argeş. Era un spaţiu foarte elevat cu condiţii şi tot ce trebuie, dar dumnealui nu a fost de acord pentru că am întâmpinat o mare problemă şi anume, mâna de lucru. Nu am găsit oameni cu care să încep activitatea. Aici am întâlnit voinţă din partea fetelor, dar şi îndemânare. Sunt bucuroase de ceea ce fac.
În ziua inaugurării, mi-a plăcut foarte mult afirmaţia domnului primar care a spus că aceste persoane trec de la un nivel inferior la un nivel superior. A fost o comparaţie fantastică pentru că de câte ori am trecut prin comună, de atâtea ori am văzut foarte multe femei care lucrau la andrele, iar acum să lucreze la o maşină de genul acesta, eu zic că este o evoluţie”, ne-a mai mărturisit doamna Preda, încântată de ceea ce a găsit în comuna Corbi.

Firul autohton din lână, produs cu fuiorul, vândut în Italia

Oamenii din comuna Corbise ocupă, în cea mai mare parte,  cu creşterea ovinelor, fapt pentru care sunt şi cei mai renumiţi producători de produse autohtone din lână, diferite haine, de la ciorapi până la pulovere, care mai de care mai brodate. În urma deschiderii acestei secţii de tricotaje în comuna Corbi, angajatele din zonă au adus diferite fire din lână, producţie proprie, ce au fost trimise în Italia drept mostre pentru confecţionarea de fulare şi căciuli.
,,Fetele de aici au pus la dispoziţie şi firele lor, făcute de ele, din lână. Aceste fire au fost trimise în Italia pentru mostre, iar acum aşteptăm o comandă care am înţeles că este destul de mare”, a mai declarat doamna Mariana Preda.

,,Pentru noi, ca administraţie locală, acest lucru  reprezintă o mare bucurie şi satisfacţie”

Pe lângă bucuria citită pe faţa femeilor care lucrau în acea secţie de tricotaje că şi-au găsit un loc de muncă, mai bucuros decât toate femeile din acea secţie de tricotaje, este primarul comunei Corbi, Virgil Baciu, satisfăcut de rodul muncii sale în dezvoltarea durabilă a comunei.
,,Pentru noi, ca şi administraţie locală, acest lucru reprezintă o mare bucurie şi satisfacţie. Este vorba de noi locuri de muncă pentru cetăţenii din această comună. Şi un loc de muncă dacă se creează, în perioada aceasta de criză, pentru noi este un lucru extraordinar. Când am auzit, că de început, se vor crea peste 20 de noi locuri de muncă, am fost foarte încântat şi am încercat să sprijin pe cât posibil acest demers. Eu i-am mulţumit doamnei Preda că a ales comuna Corbi, că a investit bani şi resursă fizică. Nu este aşa uşor să iniţiezi o afacere pe care să o pui pe picioare şi să funcţioneze. Pentru noi a fost cea mai mare bucurie”, ne-a declarat Virgil Baciu, primarul comunei Corbi, încântat de această investiţie.
Lucian GHERGUŞ

PNDR 2020 este mai usor de accesat, are reguli de evaluare mai transparente si mai usor de inteles pentru beneficiari, iar timpul de evaluare si de selectie al proiectelor este considerabil scurtat.

Procesul de simplificare a fost unul complex si a urmarit atat facilitarea accesului potentialilor beneficiari la fondurile europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020, cat si asigurarea eficientei, echitabilitatii si legalitatii implementarii Programului.

Astfel, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aplica o serie de elemente si solutii inovative care asigura o gestionare eficienta si transparenta a fondurilor europene, concomitent cu facilitarea accesului la finantare. Aceasta facilitare este asigurata prin scurtarea perioadelor de evaluare si selectie a proiectelor si prin aplicarea de simplificari procedurale si mecanisme utile potentialilor beneficiari (depunere on-line, baza de date cu preturi de referinta, procedura de achizitii private on-line etc.).

Solutiile si mecanismele

aplicate pentru implementarea PNDR

REDUCEREA NUMARULUI DE DOCUMENTE SOLICITATE

Pentru a facilita depunerea dosarelor de investitii, AFIR a redus numarul de documente pe care beneficiarii trebuie sa le prezinte, atat in etapa de depunerea a cererii de finantare, cat si in etapa de implementare a proiectului.

Astfel, s-a redus efectiv numarul documentelor solicitate la depunerea dosarelor, prin eliminarea anumitor documente, cum ar fi: Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila, Certificat ONRC, Certificat de inregistrare, Adeverinta privind numarul de animale detinute.
Prin protocoalele incheiate, AFIR va verifica o serie de informatii in mod direct, astfel incat solicitantul nu va mai fi obligat sa depuna adeverinte si certificate, dupa caz.

De exemplu, solicitantii de fonduri europene nu mai trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile fiind verificate direct de catre expertii AFIR pe site-ul ONRC.
De asemenea, nu se mai solicita Documentul eliberat de catre Circumscriptia Veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte efectivul de animale detinut. Aceste informatii vor fi verificate de expertii AFIR in registru ANSVSA.
Numarul documentelor solicitate a scazut si prin faptul ca anumite documente vor fi solicitate la momentul contractarii si nu la momentul depunerii Cererii de Finantare.

De exemplu: certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, Acordul de mediu cu studiu de impact.
Proiectul Tehnic va fi depus la semnarea contractului de finantare, astfel incat beneficiarul nu trebuie sa mai cheltuiasca bani pentru intocmirea acestuia daca nu are siguranta ca va beneficia de cofinantarea europeana nerambursabila. Totodata intocmirea Proiectului Tehnic inainte de contract va diminua efortul de implementare atat din partea AFIR, cat si din partea beneficiarilor, evitandu-se intocmirea de acte aditionale multiple pentru revizuirea tehnica a proiectului.

Diminuarea numarului documentelor necesare beneficiarilor este valabila si pentru etapele de implementare a proiectelor.

PROIECTE TIP SI DOCUMENTE STANDARDIZATE DE ATRIBUIRE

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pune la dispozitia beneficiarilor proiecte model pentru finantarea anumitor tipuri de investitii realizate prin PNDR 2020, cum ar fi proiecte tip pentru: Ferma de legume in camp sau Livada de pomi si arbusti fructiferi.

Pentru beneficiarii publici vor fi adoptate documente standardizate de atribuire aplicabile pentru procedurile de achizitie derulate de beneficiarii PNDR. Scopul acestor documente standardizate este acela de a stabili conditii corecte si proportionate in raport cu complexitatea contractelor pentru toti potentialii participanti la procedura de achizitii. Se vor pastra cerintele si factorii de atribuire cu adevarat relevanti pentru proiect.

Prin aceasta AFIR urmareste limitarea ingradirii nejustificate a participarii agentilor economici la licitatii si, totodata, obtinerea unor evaluari transparente si obiective a ofertelor.

Simplificare_accesare_Fonduri_europene_PNDR

ELIMINAREA RESTRICTIILOR SUPLIMENTARE FATA DE REGULAMENTELE EUROPENE

Tot pentru a simplifica si facilita accesarea PNDR 2020, au fost eliminate din Cadrul National de Implementare (CNI) unele restrictii suplimentare fata de cele ale regulamentelor europene in domeniu.

De exemplu, un beneficiar al PNDR 2020 poate depune un alt proiect pe aceeasi submasura, cu respectarea conditiilor de eligibilitate, daca nu creeaza artificial conditiile necesare obtinerii sprijinului si daca proiectele nu formeaza impreuna un flux tehnologic.

DEPUNEREA, EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR IN PNDR 2020

Pentru depunerea efectiva a dosarelor cererii de finantare, in functie de linia de finantare accesata, beneficiarii au la dispozitie atat depunerea on-line, cat si depunerea dosarelor in format tiparit.

In primul rand, vor fi organizate sesiuni anuale continue, cu evaluare lunara. In acest sens, Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste un prag minim aferent intregii sesiunii, sub care niciun proiect nu se poate finanta, precum si un prag de calitate pentru selectia proiectelor.

Asadar, pragul minim se stabileste pentru intreaga sesiune, pe cand pragul de calitate este utilizat in evaluarea proiectelor pe parcursul sesiunii.

Intr-o prima etapa sunt selectate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu nivelul pragului de calitate stabilit. Proiectele cu punctaj sub pragul de calitate vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse in luna urmatoare (la urmatoarea evaluare) care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

In cadrul etapei de evaluare se verifica eligibilitatea proiectelor. AFIR va analiza cu prioritate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective. Termenul estimat pentru evaluarea proiectelor este de 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care au fost depuse respectivele proiecte. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri.

Selectia proiectelor pentru finantare se va realiza pe baza principiilor si a criteriilor de selectie si vor fi ierarhizate dupa punctajul obtinut, tinand cont de pragul de calitate lunar. Pentru proiectele cu punctaj egal se vor aplica criteriile de departajare (ex.: valoarea eligibila a proiectului, tipul investitiei, sector prioritar, etc.). Totodata, se va tine cont de pragul minim stabilit pentru fiecare submasura, cu incadrare in alocarea financiara anuala disponibila.

Dupa intocmirea ultimului raport de selectie lunar se va realiza un Raport de regularizare prin care se va face redistribuirea alocarilor intre domeniile de interventie. Totodata, prin acest Raport se stabileste finantarea proiectelor eligibile neselectate, situate intre pragul de calitate si pragul minim.

Sistemul de selectie pentru PNDR 2020 prezinta nu doar avantajul de a evita aglomerarea cu volum mare de proiecte in sistem, ci si, implicit, MICSORAREA TIMPULUI de asteptare de la depunerea proiectului pana la momentul contractarii.

Sistemul garanteaza FINANTAREA PROIECTELOR DE CALITATE si ofera predictibilitatea conditiilor de eligibilitate si selectie, prin faptul ca cerintele aferente nu se modifica pe parcursul unui an de selectie. Mai mult, beneficiarul poate estima momentului selectiei si are la dispozitie o perioada mai mare de timp pentru realizarea si depunerea proiectului (nu doar o luna).

SIMPLIFICAREA MECANISMULUI DE ACORDARE A AVANSULUI

Un alt avantaj pentru beneficiarii PNDR este simplificarea mecanismului de acordare a avansului, in sensul acordarii acestuia inca de la prima achizitie avizata de AFIR, atat pentru beneficiarii publici cat si pentru cei privati.

Astfel, beneficiarul privat poate primi in avans un procent maxim de 50% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile. Avansul poate fi primit numai dupa ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achizitii.

Pentru beneficiarii publici, in cazul in care vor primi avizarea unei singure achizitii din partea AFIR, acestia pot solicita si primi in avans o suma reprezentand maximum 40% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile va fi acordat doar in cazul avizarii favorabile a tuturor achizitiilor.

MODALITATEA DE DECONTAREA A TVA-ULUI PENTRU BENEFICIARII PNDR

O alta facilitate priveste modalitatea de decontare a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Acestia pot solicita decontarea contravalorii TVA fara a avea atasate documentele de plata si extrasele de cont care sa justifice plata TVA-ului inca de la prima cerere de plata si nu doar la ultima cerere de plata.

Acest principiu se aplica indiferent de numarul transelor de plata.

PLATA LA FACTURA

Totodata, pentru beneficiarii privati se devanseaza decontarea platilor aferente cheltuielilor eligibile, dar cu respectarea intensitatii contributiei proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentand cheltuielile eligibile aferente contributiei publice a proiectelor numai in baza documentelor justificative de tip factura.

CREAREA BAZEI DE DATE CU PRETURI DE REFERINTA PENTRU PNDR

Mai mult, procedura de achizitie pentru beneficiarii PNDR a fost simplificata prin crearea Bazei de Date cu Preturi de Referinta pentru masini, utilaje si echipamente specializate. Baza de date este disponibila pe site-ul AFIR (www.afir.info) sub forma unei aplicatii web, fiind utilizata deja de beneficiarii PNDR. In acest moment Baza de date are peste 14.000 de elemente unice, fiind in continuua actualizare si completare.

Astfel, daca beneficiarul doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in Baza de date cu preturi de referinta a AFIR, acesta il achizitioneaza direct, fara a mai parcurge procedura de selectie de oferte.

Beneficiarul care urmeaza acest tip de achizitie trebuie sa se asigure ca bunul care urmeaza a fi cumparat se regaseste in memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii‐montaj) sau in studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii‐montaj) depus de beneficiar odata cu proiectul de investitie si ca respecta intocmai cerintele si caracteristicile tehnice mentionate in aceste documente.

Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea achizitiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plata, fiind incluse in dosarul cererii de plata.

Acest demers reprezinta o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultura. Pe langa usurarea procesului de achizitie, existenta bazei de date cu preturi de referinta ajuta beneficiarul inclusiv in stabilirea unui buget cat mai exact al proiectului.

DERULAREA ON-LINE A PROCEDURII DE ACHIZITII PRIVATE

Beneficiarii PNDR pot derula on-line procedura de achizitii private, direct de pe pagina de internet a AFIR –www.afir.info

Aceasta abordare asigura evitarea aparitiei intarzierilor in derularea contractelor de finantare, precum si eliminarea unor eventuale contestatii din partea ofertantiilor privind lipsa de transparenta si directionarea procesului de achizitie de catre beneficiarii PNDR – contestatii care pot duce la blocarea procesului de achizitie.

Beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a Agentiei si, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedura de achizitie.

Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face on-line la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publica rezultatul procedurii de achizitie (inclusiv notificarile pentru ofertantii castigatori si necastigatori) si beneficarul va respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestatii. Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

REDUCEREA NUMARULUI DE CONTROALE PE TEREN

Simplificarile in accesarea si implementarea Programului aplicabile beneficiarilor au un echivalent in reducerea numarului de controale pe teren. Astfel, nu se vor mai efectua vizite pe teren pentru validarea fiecarei cereri de plata.

Fluxul de verificare a proiectelor se scurteaza – proiectele care contin achizitii simple vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Judetene ale AFIR, iar cele care includ achizitii complexe vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Regionale.

EVITAREA RISCURILOR DE CREARE A CONDITIILOR ARTIFICIALE

In urma analizelor efectuate de MADR s-a constatat ca unele dintre criteriile de selectie punctate in PNDR 2007-2013 erau atinse de catre beneficiari in mod artificial pentru a creste punctajul proiectului.

De exemplu, punctajele suplimentare pentru fermierii cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului (ex: in cazul Masurii 121 sau 312), puncte suplimentare pentru start-up-uri sau pentru proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca (ex: in cazul Masurii 312).
O problema in acest sens a creat si criteriul privind inscrierea in forme asociative.
Astfel, toate aceste tipuri de criterii de selectie au fost eliminate, fiind introduse doar criterii de selectie clare si masurabile.

De exemplu, pentru PNDR 2014-2020, nu mai sunt prioritizati membrii formelor asociative, ci formele asociative. Se elimina astfel riscul ca fermierii sa se inscrie in asociatii doar pentru a obtine punctaj suplimentar.

COSTURI SIMPLIFICATE

Tot ca parte a simplificarii procedurilor de lucru in favoarea beneficiarilor este si utilizarea costurilor simplificate pentru infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, de vita de vie si pentru infrastructura rutiera in mediul rural.

Impactul direct al acestei masuri este simplificarea implementarii proiectelor prin utilizarea costurilor standard, asigurandu-se astfel rezonabilitatea preturilor.

 

afir

Guvernul a stabilit printr-o Hotarare, sectoarele, culturile si speciile de animale pentru care se acorda sprijin cuplat in perioada 2015-2020. Sprijinul cuplat este o plata directa care se acorda fermierilor pentru unele sectoare, culturi si specii de animale afectate de anumite dificultati si care sunt considerate importante pentru Romania, din motive economice, sociale si de mediu.

Subventii suplimentare culturi si animale

Sprijinul cuplat este o schema de plata acordata prin Politica Agricola Comuna 2015-2020. Pentru culturile din sectorul vegetal, stabilite prin actul normativ adoptat, sprijinul cuplat este o forma suplimentara de sustinere financiara din fonduri europene, care se adauga celorlalte scheme de plati directe, respectiv: schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu si plata pentru tinerii fermieri, dupa caz.

Schema de sprijin cuplat va fi finantata din Fondul European de Garantare Agricola.

Plafonul alocat si cuantumul pe unitatea de masura se vor stabili ulterior adoptarii acestui act normativ, tot prin hotarare a Guvernului, dupa aprobarea de catre Comisia Europeana, la finele lunii aprilie, a plafoanelor pentru schemele de sprijin si dupa centralizarea cerintelor unice de plata.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a notificat Comisiei Europene, la data de 30 iulie 2014, introducerea schemei de sprijin cuplat in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru perioada 2015-2020, dupa consultarea asociatiilor profesionale din domeniul agricol si zootehnic.

Sector vegetal

Prin actul normativ se stabilesc culturile din sectorul vegetal pentru care se acorda sprijin cuplat, dupa cum urmeaza:

  • soia;
  • lucerna;
  • mazare boabe pentru industrializare;
  • fasole boabe pentru industrializare;
  • canepa pentru ulei si fibre;
  • orez;
  • samanta de cartof;
  • hamei;
  • sfecla de zahar;
  • tomate pentru industrializare cultivate in camp;
  • castraveti pentru industrializare cultivati in camp;
  • legume cultivate in sere: tomate, castraveti, ardei, varza pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare;
  • legume cultivate in solarii: tomate, castraveti, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare;
  • prune pentru industrializare;
  • mere pentru industrializare;
  • cirese si visine pentru industrializare;
  • caise si zarzare pentru industrializare;
  • cartof timpuriu pentru industrializare

Sector zootehnic

De asemenea, actul normativ stabileste pentru sectorul zootehnic, acordarea de sprijin cuplat fermierilor crescatori de animale din urmatoarele specii:

  • bovine;
  • ovine;
  • caprine;
  • viermi de matase.

La specia bovine se acorda sprijin cuplat pentru urmatoarele categorii:

  • bivolite de lapte;
  • taurine din rase de carne si metisii acestora: vaci si tauri din rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne, vaci metise cu rase de carne si tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne;
  • vaci de lapte

Guvernul Romaniei

 

 
Care sunt schemele de plati directe si cine beneficiaza de ele? Cate cereri de plata se vor depune pentru subventiile acordate prin APIA? Care este perioada de depunere a cererii de plata si care sunt particularitatile fiecarei scheme de plati APIA?

Din 2015, schemele de plati, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, sunt reglementate de OUG nr.3/2015 ((M.Of. nr.191/23.03.2015.) care abroga OUG 125/2006.

Care sunt schemele de plati directe?

Schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020:

  • Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)
  • Plata redistributiva
  • Plata pentru practici agricole benefice pentru clima, si mediu
  • Plata pentru tinerii fermieri
  • Schema de sprijin cuplat – in domeniul vegetal si zootehnic
  • Schema simplificata pentru micii fermieri

Platile_nationale_tranzitorii_inlocuiesc_platile_directe

Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) – se acorda anual, in domeniul vegetal si zootehnic, in limita prevederilor bugetale ale MADR.

Cate cereri de plata se vor depune pentru subventiile acordate prin APIA?

In 2015, se va depune o singura cerere de plata la APIA, atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel animalier.

Care este perioada de depunere a cererii de plata?

Inca neoficial, cel mai probabil, campania 2015 de depunere a cererilor unice, se va desfasura in intervalul 01 aprilie—15 iunie 2015.

Cine beneficiaza de platile directe?

Beneficiarii platilor sunt fermierii activi. persoane fizice si/sau persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol sau detinatori legali de animale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Beneficiari sunt:

  • Fermierii care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe cu cuantum mai mic de 5000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale;
  • Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe cu cuantum mai mare 5000 euro si care trebuie:
     • sa fie inregistrati la ONRC ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice care desfasoara activitate agricola sau
     • sa furnizeze dovezi verificabile privind veniturile obtinute din agricultura sau cuantumul anual al platilor directe din venit total neagricol.

In categoria beneficiarilor de plati se incadreaza si cooperativele agricole de productie prevazute la art.6 lit. e) din Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole precum si grupurile de producatori care desfasoara activitate agricola.

In cazul concesionarii/inchirierii unei suprafete de pajisti de catre o asociatie de crescatori de animale, beneficiarii platilor sunt membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata concesionata/inchiriata, iar dovada utilizarii legale a acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru al asociatiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/inchiriere si centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare si numarul de animale pe fiecare membru al asociatiei.

Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

Cum se dovedeste calitatea de fermier activ?

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro trebuie sa fie inregistrati la ONRC si sa detina certificat de inregistrare cu activitate agricola sau sa detina actul normativ de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care nu detin documentele din care sa reiasa activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile A / B, expuse mai jos.

Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere, sau alte intreprinderi cu activitati neagricole similare pot fi considerate fermier activ, daca sunt inregistrate la ONRC sau detin act normativ de infiintare si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

A). cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
B). veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile.
Exemplu de dovezi verificabile:
Persoane juridice – Situatii financiare anuale (raportari contabile anuale) insotite de date informative

  • Formularul – date informative (cod 30) aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri din activitati agricole
  • Formularul – “Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri totale

Persoane fizice – Situatii financiare anuale

  • Formularul 221 – Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit aprobat prin OPANAF nr. 52/ depus de catre PFA, II, IFcare desfasoara o activitate agricola pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit si decizia de impunere emisa de unitatea teritoriala a MFP si/sau
  • Formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania , aprobat prin OPANAF nr. 52/2012 depus de PFA, IF, II care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla; si
  • Documente justificative eliberate de platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, intermediari, societati de administrare a investitiilor sau alti platitori de venit, dupa caz;
  • Adeverinta eliberata de ANAF privind veniturile totale realizate in anul precedent anului de cerere;
  • Veniturile totale obtinute din activitati neagricole ale persoanelor juridice rezulta ca diferenta intre venitul total si venitul total din activitati agricole.

Dovezile verificabile se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de data limita de depunere a cererilor unice de plata.

Care sunt documentele doveditoare privind utilizarea legala a terenului agricol?

Documentele care fac dovada utilizarii legale a terenului agricol pentru care s-a depus cererea unica de plata, conform art. 8 alin. (1) lit. n) si alin. (6) din OUG si pe care fermierul le prezinta la APIA sunt, dupa caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul de comodat insotite de adeverinta eliberata de primarie in conformitate cu inscrisurile din Registrul agricol. In cazul in care fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului poate prezenta in locul acestora numai adeverinta eliberata de primarie in conformitate cu inscrisurile din Registrul agricol.

Contractele de arendare mentionate vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Contractele de arendare incheiate inaintea intrarii in vigoare a noului Cod Civil continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept.

Contractele de asociere in participatiune trebuie sa respecte prevederile art. 1949 – 1954 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Suprafetele de teren arendate/ inchiriate/ concesionate/ imprumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere in participatiune.

Care este suprafata eligibila a unei exploatatii pentru a beneficia de plati directe?

Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de minimum 1 ha sau 0,3 ha.

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in sere si solare, platile se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plati unui fermier sa fie de minimum 0,3 ha.

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru efectivele de animale si a caror suprafata eligibila a exploatatiei se situeaza sub 1 ha sau 0,3 ha, platile se acorda atunci cand cuantumul total al platilor directe solicitate / care trebuie acordate unui fermier intr-un anumit an calendaristic este de minimum 200 euro.

PARTICULARITATILE FIECAREI SCHEME DE PLATI APIA

Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)

{art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
SAPS presupune acordarea unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplata total de productie, cuantumul se calculeaza prin impartirea plafonului anual alocat schemei la numarul total de hectare eligibile declarate la nivel national in anul respectiv.

Hectar eligibil inseamna suprafata agricola utilizata pentru o activitate agricola din cadrul unei exploatatii. Suprafetele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai daca sunt conforme cu definitia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu exceptia cazurilor de forta majora sau a unor circumstante exceptionale.

Cuantumul platii unice pe suprafata se stabileste anual prin HG si se calculeaza prin impartirea plafonului anual alocat schemei la numarul total de hectare eligibile declarate la nivel national in anul respectiv.

Plata redistributiva

{art. 41, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art.14 OUG 3/2015}
Plata redistributiva reprezinta o plata anuala destinata fermierilor care au dreptul la plata unica pe suprafata si se acorda gradual pentru primele 30 de ha ale exploatatiei.

Cuantumul platii redistributive si intervalele de suprafata se stabilesc anual prin hotarare de guvern.

Nu beneficiaza de plata redistributiva fermierii care si-au fragmentat exploatatiile dupa 18 octombrie 2011 doar in scopul de a beneficia de plata redistributiva si nici fermierii ale caror exploatatii sunt rezultatul fragmentarii respectivei fragmentari.

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire)

{art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013, art.17 OUG 3/2015}
Fermierii care au dreptul la SAPS aplica in mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu:

  • diversificarea culturilor;
  • mentinerea pajistilor permanente existente;
  • prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola.

De aceasta schema de plata, beneficiaza implicit cf. art 43 alin. (10) i (11) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013:

  • Fermierii care practica agricultura ecologica (art.11 Reg. 834/2007) si detin document justificativ emis de organism de certificare si inspectie aprobat de MADR;
  • Fermierii ale caror exploatatii se afla integral sau partial in zone care fac obiectul Directivei habitate 92/43/CE, Directivei apa 2000/60/CE, Directivei conservare pasari salbatice 2009/147/CE;
  • Fermierii care au suprafata totala a explotatiei acoperita cu culturi permanente.

Diversificarea culturilor in teren arabil presupune:

  • Pentru suprafata de teren arabil cuprinsa intre 10-30 ha, trebuie realizate cel putin 2 culturi din care cultura principala (preponderenta) < 75% din suprafata de teren arabil;
  • Pentru suprafata de teren arabil de peste 30 ha, trebuie realizate cel putin 3 culturi din care cultura principala < 75% din suprafata de teren arabil si principalele doua culturi < 95% din suprafata de teren arabil.

Exceptii la diversificarea culturilor:

  • peste75% din suprafata agricola a exploatatiei este parloaga/iarba/combinatii daca suprafata arabila < 30 ha;
  • peste 75% din suprafata agricola a exploatatiei este pajiste permanenta daca suprafata arabila nu depaseste 30 ha;
  • peste 50% este teren arabil nou declarat si tot terenul arabil este cu alta cultura fata de anul anterior.

Mentinerea suprafetei de pajisti permanente

  • interdictia de a converti/ara suprafetele de pajisti permanente situate in ariile naturale protejate desemnate in baza legislatiei nationale;
  • proportia dintre suprafata totala cu pajisti permanente si suprafata agricola totala declarate la APIA, nu trebuie sa scada cu mai mult de 5% fata de proportia de referinta stabilita in anul 2015;
  • in cazul in care proportia de referinta a scazut cu peste 5 % la nivel national, se instituie obligatii la nivel de exploatatie de a reconverti terenul in pajisti permanente pentru acei fermieri care au la dispozitie teren care a fost convertit din teren cu pajisti permanente in teren pentru alte utilizari.

Zone de interes ecologic (ZIE) pe terenul arabil al exploatatiei cu suprafata mai mare de 15 ha. Fermierii in ale caror exploatatii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigura ca, incepand cu anul de cerere 2015, minimum 5% din terenul arabil declarat include una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic:

  • terase;
  • elemente de peisaj – garduri vii/fasii impadurite; arbori izolati, arbori in grup/ palcuri arbustive din zona de campie sau arbori in aliniament; margini de camp; iazuri; rigole;
  • zone tampon situate pe marginea apelor curgatoare sau statatoare;
  • zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie;
  • terenuri agricole impadurite;
  • zone cu strat vegetal;
  • zone cu culturi fixatoare de azot.

 

Schema pentru tinerii fermieri

{art. 50 alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, art. 22 din OUG 3/2015}
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plati anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unica pe suprafata si care:

  • se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca si conducatori-sefi ai exploatatiei sau care s-au stabilit deja in unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri in cadrul SAPS;
  • au cel mult varsta de 40 de ani in anul depunerii cererii.

Se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani din care se scade numarul de ani care au trecut intre instalare si prima depunere a cererii pentru tineri fermieri.

Persoanele juridice solicitante ale platii unice pe suprafata primesc plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri daca sunt controlate efectiv din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor si al riscurilor financiare de cel putin un tanar fermier (care trebuie sa respecte conditiile pentru tineri fermieri), in primul an cand persoana juridica depune cererea unica de plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri, asa cum este prevazut in capitolul 4 din Regulamentul 639/2014.

Cuantumul platii pe hectar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, reprezinta 25% din cuantumul pe hectar al platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier.

Schema simplificata pentru micii fermieri

{art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, art.26 din OUG 3/2015}
Se include automat in schema simplificata pentru micii fermieri, fermierul care depune o cerere unica de plata in anul 2015, este eligibil pentru SAPS si are dreptul la o plata anuala de maxim 1250 euro, in functie de suprafata si/sau numarul de animale eligibile pe care le detine in exploatatie.

Plata acordata inlocuieste valoarea totala a platilor care urmeaza sa fie alocate fermierului in fiecare an, care includ SAPS, plata redistributiva, plata pentru inverzire si, dupa caz, plata pentru tinerii fermieri si sprijinul cuplat.

Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai in anul 2015, pentru o perioada demaxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii in oricare dintre urmatorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plata. Prin exceptie, in perioada 2016-2019, accesarea acestei scheme se poate face prin mostenire.

Pentru anul de cerere 2015, micii fermieri:

  • sunt notificati de catre APIA referitor la includerea automata a acestora in schema si la suma estimata a platii cuvenite pana la finalul perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul 2015;
  • au posibilitatea de a opta pentru retragerea din schema cel tarziu pana la data de 15 iulie 2015, prin notificare la APIA.

Pe durata participarii la schema, micii fermieri:

  • sunt exceptati de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;
  • nu li se aplica sanctiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-conditionalitate;
  • pastreaza cel putin un numar de hectare eligibile care corespunde numarului de hectare eligibile declarate in 2015.

 

Sprijinul cuplat in sectorul vegetal

{art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
Se acorda numai in acele sectoare sau in acele regiuni in care anumite tipuri de agricultura sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultati.

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi trebuie sa indeplineasca conditiile generale de acordare a platilor la care se adauga conditiile specifice fiecarui tip de sprijin.

Pentru culturile sau plantatiile care se infiinteaza incepand cu anul 2016, fermierii trebuie sa faca dovada ca utilizeaza samanta si material saditor certificate cu exceptia fermierilor participanti la schema simplificata pentru micii fermieri.

Se acorda sprijin cuplat in sectorul vegetal, fermierilor care cultiva: soia; lucerna; mazare boabe pentru industrializare; fasole boabe pentru industrializare; canepa pentru ulei si fibre; orez; samanta de cartof; hamei; sfecla de zahar; tomate pentru industrializare cultivate in camp; castraveti pentru industrializare cultivati in camp; legume cultivate in sere: tomate, castraveti, ardei, varza pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare; legume cultivate in solarii: tomate, castraveti, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare; prune pentru industrializare; mere pentru industrializare; cirese si visine pentru industrializare; caise si zarzare pentru industrializare; cartof timpuriu pentru industrializare.

Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT)

{art. 37, alin.(1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
Reprezinta plati suplimentare care se acorda fermierilor din sectoarele vegetal si zootehnic care au beneficiat deplati nationale directe complementare in anul 2013.

Conditiile de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea platilor aferente anului 2013.

Se acorda fermierilor care cultiva: in pentru fibra -ANT 2, canepa pentru fibra -ANT 3, tutun -ANT 4, hamei -ANT 5, sfecla de zahar -ANT 6 si care indeplinesc conditiile generale de acordare a platilor si conditiile specifice.

In sectorul zootehnic, se acorda atat ajutoare nationale tranzitorii, ANTZ, cat si sprijin cuplat, denumit in continuare SCZ.

ANTZ se acorda fermierilor crescatori de animale din speciile bovine si ovine/caprine, inscrisi in evidenta APIA cu cod unic de identificare, in functie de criteriile de eligibilitate, pentru urmatoarele scheme:

  • schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;
  • schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;
  • schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.


SCZ
se acorda fermierilor activi, crescatori de animale, din speciile bovine, ovine/caprine si crescatorilor viermi de matase, in functie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din urmatoarele categorii:

  • bivolite de lapte;
  • ovine;
  • caprine;
  • taurine din rase de carne si metisii acestora.
  • vaci de lapte;
  • viermi de matase.

 

Care sunt conditiile de eligibilitate pentru a beneficia de platile directe?

Fermierii trebuie:

  • sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  • sa depuna cerere unica de plata in termen;
  • sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale, stabilit in conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1). Prin exceptie, pentru schema de sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in sere si solarii prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. e) suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha;
  • Fermierii persoane fizice care in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata au primit plati directe de peste 5000 euro conform art. 1 alin. (2), trebuie sa fie inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca persoane juridice;
  • Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior depunerii cererii iar cuantumul estimat al platii depaseste plafonul de 5000 euro, trebuie sa fie inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca persoane juridice, pana la data de 1 iulie a anului de depunere a cererii. Calculul estimativ al cuantumului platii se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
  • sa declare toate parcelele agricole precum si zonele de interes ecologic care contribuie la aplicarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;
  • sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
  • persoanele juridice trebuie sa notifice APIA in termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificarile aparute in inregistrarile de la Oficiul National al Registrului Comertului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
  • orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data acordarii platii se comunica in termen de 15 zile calendaristice, in scris, la APIA;
  • sa inscrie, sub sanctiunea legii, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata si in documentele anexate acesteia privind lista suprafetelor si/sau efectivele de animale;
  • sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata sa fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea calcularii sumelor de plata si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • sa fie de acord ca datele personale, datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafetele si animalele din exploatatie sa faca obiectul controalelor administrative incrucisate cu bazele de date ale altor autoritati publice cu competente in gestionarea acestor tipuri de date;
  • sa respecte normele de ecoconditionalitate stabilite prin legislatia nationala in baza prevederilor art. 93 si Anexei II la Regulamentul 1306/2013, pe toata suprafata agricola a exploatatiei;
  • sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere.
  • sa furnizeze toate informatiile solicitate de APIA in termenele stabilite de aceasta;
  • sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens;
  • sa marcheze in teren limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelei/parcelelor invecinata/invecinate. In cazul in care sunt identificate neconformitati, daca limitele parcelelor utilizate in comun nu sunt marcate in teren, fermierii sunt sanctionati proportional in cazurile de neconformitate privind normele de ecoconditionalitate.
  • sa identifice, sa declare, sa delimiteze si sa localizeze fara echivoc parcelele agricole in aplicatia electronica GIS „IPA-ONLINE pusa la dispozitie de catre APIA si sa utilizeze datele cadastrale disponibile. Incepand cu anul 2018, identificarea si delimitarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale.

 

Modificari / Noutati in Formularul de cerere unica de plata

„Cererea unica de plata” este cererea de ajutor si/sau de sprijin, dupa caz, in cadrul oricareia dintre platile prevazute sau dintre masurile delegate de dezvoltare rurala din PNDR, pe care fermierul o depune o singura data pe an la APIA. Noutatile si modificarile includ:

   • Aplicarea prevederilor legislatiei europene si nationale privind noua PAC;
   • Actualizarea schemelor de sprijin/masurilor de dezvoltare rurala;
   • Introducerea conditiei de fermier activ;
   • Actualizarea Declaratiei de suprafata 2015 (II A);
   • Introducere Declaratie pentru zonele de interes ecologic 2015 (II B);
   • Introducere Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor 2015 (II C);
   • Introducere Calcul pentru cazul fermelor care beneficiaza implicit pentru schema de Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
   • Actualizarea si completarea angajamentelor si a declaratiilor de eligibilitate;
   • Actualizarea documentelor atasate pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii si sprijin cuplat;
   • Actualizarea Instructiunilor de completare a formularului de cerere unica de plata;
   • Actualizarea nomenclatoarelor de culturi;
   • Formularul de cerere unica se completeaza integral in aplicatia IPA –online;
   • Informatiile sunt preluate automat din RF;
   • Completarea/ tiparirea Formularului de cerere unica se face in functie de schemele masurile/pachetele pentru care fermierul aplica (este dinamic);
   • Calcule automatizate in aplicatie IPA care va afisa daca fermierul se incadreaza in categoria de mic fermier sau fermier activ;
   • Calcule automatizate in aplicatie IPA pentru respectarea conditiilor pentru Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
   • Simplificarea digitizarii in special in cazurile in care se depaseste limita blocului fizic sau este creata o suprapunere;
   • Import automat al parcelei din stratul de control din anul precedent;
   • Angajamentele si declaratiile (partea fixa) sunt tiparite, completate si semnate.

 

Recent, în localitatea de pe valea Râului Doamnei s-a deschis o secţie de producţie, care a creat deja 30 locuri de muncă, acoperite foarte repede cu mână de lucru calificată. Investitorul privat a găsit deschiderea necesară din partea edililor, după ce acum câţiva ani, comunitatea locală a fost partener la un proiect finanţat din bani europeni, iniţiat de către ARGCOMS SCM pentru conservarea meşteşugurilor tradiţionale în nordul Argeşului.
DSCN2713
“La noi, se ştie, este o criză de locuri de muncă. Am primit cu mare interes cererea acestui investitor, deoarece ne interesa sustenabilitatea proiectului care, astfel îşi dovedeşte utilitatea practică. Spaţiul necesar funcţionării acestei secţii de tricotaje este în centrul comunei şi a fost închiriat de la fosta cooperaţie. După ce a fost modernizat, îndeplineşte condiţiile necesare pentru o bună funcţionare, astfel încât să se poată onora contractele pe care firma le are cu Italia. Din câte am înţeles, cel puţin deocamdată, producţia va fi dirijată integral spre export. Comuna Corbi dispune nu numai de mână de lucru calificată în acest domeniu, dar şi de materii prime, care pot fi valorificate superior, permiţând localnicilor o diversificare a activităţilor şi ieşirea din zona agriculturii de subzistenţă.
DSCN2723
Experienţa cu creşterea animalelor, în special ovine, a dovedit că avem un potenţial remarcabil, care abia aşteaptă să fie valorificat. Tocmai de aceea, lansăm o invitaţie pentru toţi cei interesaţi să investească la noi, unde vor găsi oricând nu numai disponibilitate din partea autorităţilor şi localnicilor, dar şi seriozitate faţă de muncă”, a declarat primarul Virgil Baciu.
 corbi

 

Primele doua masuri de finantare pe noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) vor fi deschise pe 25 martie 2015, iar ghidurile solicitantului se vor publica pana la finele acestei saptamani, a declarat pentru AGERPRES secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, George Turtoi.


“Noi suntem pregatiti sa lansam pe 25 martie primele sesiuni de depunere de proiecte pe doua masuri, tineri fermieri si investitii in ferme, plus cele trei angajamente pe plati directe care sunt parte din cererea unica de la APIA: agromediu si clima, agricultura ecologica si platile pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale. Spre finalul saptamanii o sa avem pe site si ghidurile solicitantului pentru consultare pe ambele masuri”
, a spus Turtoi.

Cititi interviul integral pe www.agerpres.ro >>>

 

Fermierii romani vor depune, in 2015, o singura cerere de plata pentru obtinerea subventiilor, fie ca sunt crescatori de animale, fie ca sunt fermieri din zona de productie vegetala, iar campania de depunere a cererilor va demara in prima parte a lunii martie, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daniel Constantin.

“In acest an se modifica sistemul de depunere a cererilor de plata pentru ca vom avea o singura cerere. Toti completeaza o singura cerere, fie ca sunt crescatori de animale, fie ca sunt fermieri din zona de productie vegetala, iar in cateva zile va incepe campania de depunere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)”, a spus ministrul Agriculturii.

PNDR_online

Acesta a precizat ca in sedinta de Guvern de saptamana aceasta va fi aprobata Ordonanta care reglementeaza modalitatea de verificare a criteriului de “fermier activ”, introdusa din 2015. Este vorba despre toti fermierii care primesc mai mult de 5.000 de euro pe ferma, indiferent de formele de sprijin.

De asemenea, ministrul Agriculturii a subliniat ca anul 2015 va aduce o serie de modificari in ceea ce priveste acordarea subventiilor europene si nationale, in conditiile in care au fost introduse schemele pentru tinerii fermieri si pentru micii fermieri, conditiile pentru pachetul de inverzire si plata diferentiata.
www.agerpres.ro

Older Posts »

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline