Feed on
Posts
Comments

Să fii tânăr și să mai fii și femeie într-un domeniu în care politica și administrația se întrepătrund aproape organic înseamnă să pleci la drum cu un dublu handicap într-o societate încă patriarhală și plină de idei preconcepute. Acesta este motivul pentru care Anca Baciu, tânăra primăriță a localității Corbi, a trebuit să muncească de două ori mai mult. Pe de altă parte, tocmai aceste obstacole, adăugate celorlalte cu care se confruntă majoritatea administratorilor publici, au făcut-o să fie și mai determinată să demonstreze ce poate face un primar implicat și care își iubește comunitatea.

E adevărat, când era copil nu se gândea niciodată că va fi primar în comuna sa natală. Cel puțin nu așa devreme… Dar provocările mereu îi așteaptă pe cei curajoși să le facă față.

Când eram copil, nu aveam neapărat o meserie pe care mi-o doream. Parcursul meu profesional s-a conturat printr-un proces de adaptare și explorare constantă. Sunt într-o continuă evoluție, iar flexibilitatea și deschiderea la schimbare sunt  elemente-cheie în acest proces. Cred că planurile și pasiunile se schimbă pe parcursul vieții în funcție de oportunitățile care vin. Îmi plac provocările și sunt mereu pregătită să îmi testez limitele. Schimbările au venit odată cu descoperirea unor oportunități neașteptate. Determinarea, flexibilitatea și capacitatea de a învăța continuu au fost calități esențiale care m-au ghidat într-un mediu profesional competitiv și plin de provocări. Abilitatea de a comunica eficient, adaptarea rapidă la schimbări și menținerea unei perspective pozitive au contribuit la construirea unei cariere într-un domeniu dinamic și în continuă schimbare.”, ne-a declarat Anca Baciu.

Și mai are două calități definitorii care o însoțesc în tot ceea ce face în viață: „sinceritatea și corectitudinea”.

2024 va fi un an plin, iar speranțele sale se leagă de realizarea concretă a tuturor proiectelor pentru care a parcurs toți pașii necesari.

Este dificil să se înțeleagă din exterior câte demersuri trebuie făcute pentru ca un proiect să înceapă.”, mai spune primărița localității Corbi.

Astfel, după trei ani, vor prinde contur următoarele proiecte importante pentru tânăra primăriță și comunitatea pe care o reprezintă:

 

  • dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final – finanțat prin „Anghel Saligny”;
  •  extinderea rețelei de canalizare – finanțat prin „Anghel Saligny”;
  • digitalizarea aparatului administrativ și implementarea unui sistem de supraveghere video – finanțat prin PNRR;
  • dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unităților de învățământ preuniversitar de stat – Școala Gimnazială „Naum Râmniceanu” – finanțat prin PNRR;
  •  reducerea abandonului școlar – finanțat prin PNRAS;
  • servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – finanțat prin PNCCF;
  • înființarea unei piețe de produse tradiționale prin achiziția de dotări în satul Corbi, comuna Corbi – finanțat prin GAL-AFIR;
  • înființarea de capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu – finanțat prin Fondul de Mediu.
  • finalizare sală de sport – finanțat prin CNI.

 

ANUNT

 

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, începând cu data de 19 mai 2023 până la data de 20 noiembrie 2023

„(21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:
1. Cererea solicitantului/solicitanţilorînsoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă – naştere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moştenitor, se vor depune acte de deces şi certificat de moştenitor/de calitate succesorală;
2. Memoriu tehnic, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Arges, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Arges, potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023, (Regulament), însuşit prin semnătură şi ştampilă de preşedintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidenţă, fără suprapunere cu imobile limitrofe;
4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Corbi din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
5. Certificat de atestare fiscală;
6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Corbi fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege ( 19 mai 2023 – 20 noiembrie 2023).

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.
Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

——————————————————————————————————————————-

Click aici pentru a descarca cererea 

CERERE

 

C

ANUNT

Anunt de presa

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

A N U N Ţ

 Nr. 5532 din 18.08.2023

 

Primaria comunei Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, material lemnos pe picior, diferite esențe, din fondul forestier si din afara fondului forestier cantitatea de 1217 mc material lemons diferite esente,  pe picior.

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 14,00, ultima zi de depunere a ofertelor fiind miercuri 30.08.2023, ora limita 14,00.

Silvicultura

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de joi 31.08.2023, la ora 11,00, la sediul mai sus indicat. Data limită de solicitare a eventualelor clarificări de către ofertanți, este 25.08.2023, ora 14,00. Solicitările de clarificări se pot depune prin intermediul e-mail primariacorbi@yahoo.com, prin fax la nr. 0248580005, sau in scris la seiul Primarieie comunei Corbi.

Documentatia de atribuire se poate procura și de la sediul Primariei comunei Corbi direct sau prin e-mail primariacorbi@yahoo.com, gratuit, taxa de participare la licitatie este de 100 lei, garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie, acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Documentatia de atribuire, se regaseste pe site-ul propriu www.primariacorbi.com, sectiunea afisier in corbi sau urmatorul link : http://www.primariacorbi.com/?page_id=436 . Pentru alte formulare si date referitoare la acestea faceti click aici  : 

Anunt

Caiet de sarcini vanzare lemne

FISA DE DATE vanzare mat. lemnos 2023

Formulare

model contract

Regulament vanzare lemn

 

 

Vino să-ți susții trupa preferată la festivalul rock al verii: Stonebird Festival! Ne pregătim de o noua ediție extraordinara de Rock %. Ne vedem pe 11-13 august, la Corbii de Piatră!
Și anul acesta camparea cu rulota / autorulota este inclusă în prețul biletului. La fel și camparea cu cortul. Locurile sunt limitate. Recomandarea noastră ar fi să veniți cu o zi mai devreme ca să vă asigurați că prindeți unul sau mai multe locuri libere.
Dacă sunteți pregătiți pentru 2 zile și 2 nopți de poveste cu trupele voastre preferate: ParazitiiOfficial, Dirty Shirt, ZOB, Krypton, @Myst
MYRATH, Bucovina, Antract, Truda Cluj, Masterpiece Romania – tribut Metallica Romania, ALTAR Romania, NEW JERSEY, C.A.S.H. , vă recomandăm să nu ratați biletul la distracție: https://www.ambilet.ro/tc-events/stonebird-festival-2023/
Nu uitați: copiii sub 12 ani nu au nevoie de bilet, dar au nevoie să fie însoțiți de un părinte (dacă au sub 8 ani), respectiv un adult, dacă au peste 8 ani. Vor exista și locuri de joacă special amenajate pentru ei și multe alte surprize.
Cetățenii care au domiciliul în comuna Corbi, au acces gratuit pe baza Cărții de identitate.
Vă așteptăm!

COMUNICAT DE PRESA

Older Posts »

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.