Feed on
Posts
Comments

ANUNȚ

În data de 28 Martie 2017, OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARGEȘ demarează, cu sprijinul PRIMĂRIEI Comunei CORBI, etapa de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului din cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate, în conformitate cu Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1158 / 22.09.2016, în Comuna Corbi, Sectorul cadastral nr. 1 din punctul Piculet – Vartop , sat Jgheaburi , (tarlaua/sola 18), în temeiul art. 9 alin. 341 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioadă de 60 de zile la sediul Primăriei Corbi din localitatea Corbi.

AFIS INFORMARE CARTE FUNCIARA

Înştiinţarea proprietarilor şi a posesorilor

privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului

pentru Sectorul cadastral nr. 1 , punctul Piculet – Vartop , sat Jgheaburi , din UAT CORBI, Judeţul Argeș

AFIS INFORMARE CARTE FUNCIARA 2

Stimată doamnă/ Stimate domn,

Vă înştiinţăm că la data de 28 martie 2017 se publică Documentele tehnice ale cadastrului aferente proprietăților din Sectorul cadastral nr. 1 (Tarla 18)  punctul Piculet – Vartop , sat Jgheaburi, din  UAT CORBI.

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care le deţineţi în sectoarele cadastrale sunt afişate la sediul Primăriei CORBI din localitatea CORBI.

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentaţi la locul publicării.

Puteţi depune Cerere de rectificare dacă informaţiile referitoare la imobilul deţinut nu sunt corecte, în termen de 60 zile de la data publicării, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare ce va funcționa la sediul Primăriei Corbi, precum și pe site-ul ANCPI.

Cererea de rectificare va fi însoţită de documente doveditoare şi va fi înregistrată de către Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, iar dumneavoastră primiţi o copie a acesteia cu numărul de înregistrare.

Programul de lucru al comisiei:

Luni – Vineri, între orele 10.00 – 14.00

Primar,

Virgil BACIU

 

IN ATENTIA PARINTILOR ,

14570528_1789526594663887_2490485868436636613_o

             In data de 25.03.2017, Sambata , orele 12,00, parintii copiilor nou nascuti, care au depus cereri pentru acordarea stimulentului de nastere incepand cu anul 2016 pana in prezent sunt invitati pentru ridicarea sumelor, in sala de spectacole a Caminului Cultural Corbi intr-un cadru festiv.

206351_first
PRIMAR
BACIU VIRGIL

VA ASTEPTAM !

Anunt

In vederea INFORMARII CETATENILOR asupra lansarii sesiunilor  PNDR 2014 – 2020  si alte ajutoare de stat ,

va invitam  sa va  prezentati   joi , 09.03.2017 orele 12.00 in sala Caminului Cultural Corbi unde se va comunica  :

AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSTINERE A PRODUSULUI TOMATE IN SPATII PROTEJATE   ;

–   alte programe PNDR pentru agricultura ;

SCANNN 002

SCANNN 001

LA MULTI ANI !

mare1747
8 martie să aducă tuturor femeilor, odată cu primele zâmbete ale
primăverii, multe realizări, îndeplinirea tuturor viselor, multă fericire
şi numai bucurii. La mulţi ani!
Primăria şi Consiliul Local Corbi
Primar, Virgil Baciu
 • Un Ordin al Ministerului de Interne datat iunie 2016 a pus pe jar
  administraţiile locale. Ordinul privind “aprobarea criteriilor de
  performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea
  serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”, obligă practic
  Primăriile ca, până la data de 14 iunie 2017, să înfiinţeze remize
  de pompieri în fiecare localitate. Pornind de la costurile pe care le
  implică o astfel de iniţiativă, primarul din Corbi, Virgil Baciu,
  spune că este imposibil ca toate primăriile din ţară să ducă la
  îndeplinire acest Ordin al Ministerului de Interne.
  image
  Stabilește faptul că autoritățile administrației publice locale, care au
  obligația constituirii serviciilor voluntare trebuie să asigure aplicarea
  respectivului ordin.
  Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie şi
  uniforma,
  “Acest ordin trebuie neapărat suspendat, abrogat! Se prevede ca, în
  comunele până-n 2.000 de locuitori, să existe o remiză de pompieri
  dotată cu autospecială, o motopompă la 20 de gospodării, spaţiu
  pentru garaj, spaţiu pentru dispecer, uniforme, echipamente de
  protecţie, mijloacele de anunţare – alarmare, alertare şi conducere a
  intervenţiei, personal specializat etc. De unde bani pentru asemenea
  investiţie? În urma evaluării noastre, la Corbi efortul bugetar pentru
  îndeplinirea acestui ordin ar fi de 200.000 de euro. Ca să nu mai
  vorbim de plata personalului specializat, care intră tot în sarcina
  unităţilor administrativ teritoriale…Repet, de unde să luăm aceşti
  bani? Nu cred că se justifică astfel de investiţii. Un calcul simplu arată
  că la nivelul întregii ţări ar trebui achiziţionate 4-5.000 de
  autospeciale. E un non-sens! Nici un producător din lume n-ar putea
  onora o astfel de comandă într-un timp aşa de scurt. Trebuie făcute
  analize mai aprofundate referitoare la înfiinţarea unor astfel de
  remize. Mai repede dotăm remizele deja existente, cum ar fi cea de la
  Domneşti, cu care comuna Corbi are contract şi care deserveşte şi alte
  localităţi limitrofe. Concluzionând: nu se poate pune în practică un
  astfel de ordin, atâta timp cât nu este identificată resursa bugetară care
  să permită efectuarea unei astfel de investiţii.”, spune primarul Virgil
  Baciu.

Incepand de miercuri, 1 martie, APIA a dat startul campaniei pe 2017 pentru plata subventiilor, la data amintita fiind deschisa sesiunea de primire a cererilor unice.

Formularul cererii a fost deja publicat in Monitorul Oficial, iar fermierii sunt asteptati pana in data de 15 mai sa completeze si sa depuna aceste documente, in caz contrar riscand penalitati si chiar sa nu primeasca subventiile.

apia-a-dat-startul-campaniei-pentru-plata-subventiilor-pe-2017

PROGRAMAREA  FERMIERILOR DIN CORBI SE POATE GASI AICI :

PROGRAMARE-ZILNICA DOMNESTI APIA

 

Cererile unice se depun la centrele judetene sau locale APIA, fara penalitati, pana la data de 15 mai 2017, iar agricultorii pot opera modificari in cererea unica, fara sa fie penalizati din sumele care li se cuvin, pana la data de 31 mai 2017.

Dupa expirarea termenului limita de 15 mai, fermierii mai au la dispozitie 25 de zile in care sa completeze cererea unica la APIA, dar cu penalitati de 1% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere.

In cazul in care producatorul agricol foloseste apa pentru irigatii, odata cu depunerea cererii unice de plata, pana la data limita de depunere a acesteia, trebuie sa prezinte documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigatii, respectiv autorizatia de utilizare a apei pentru irigatii, eliberata de Administratia Nationala Apele Romane, calitate de membru al unei organizatii a utilizatorilor de apa, contractul de irigatii al organizatiei, incheiat cu Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare sau contractul de irigatii incheiat intre fermier si ANIF.

Beneficiarii masurilor de reconversie/restructurare a plantatiilor viticole, membrii grupurilor sau organizatiilor de producatori de legume-fructe, precum si beneficiarii Masurii 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole din PNDR 2007 – 2013 au obligatia de a completa si depune cererea unica de plata, indiferent daca solicita sau nu plati directe.

Fermierii completeaza cererea in format electronic, in aplicatia IPA online, pusa la dispozitie de APIA, dupa digitizarea parcelelor agricole declarate si dupa completarea in aplicatie a datelor privind animalele din exploatatie pentru care solicita sprijin financiar.

Cererea unica de plata se tipareste la centrele  APIA si va contine numai datele declarate de fermier si schemele de plata/masurile de dezvoltare rurala solicitate.

8 MARTIE INV

 

Fermierii din toată țara au posibilitatea să-şi înfiinţeze propriile abatoare sau centre de sacrificare în cadrul fermelor de animale. Un act normativ care a intrat în vigoare la finele săptămânii trecute le oferă această posibilitate iar producătorii agricoli par foarte interesați de noua facilitate. 

 

Care este numărul maxim de animale care pot fi sacrificate

Numărul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul abatoarelor de capacitate mică, incluzând tăierile de urgență, astfel:

Abatoarele locale: porcine, ovine sau caprine – 200 de capete/lună; bovine – 40 de capete/lună; orice combinație a acestor specii, dar care nu depășește 5 UVM/zi;

Centrele de sacrificare: porcine, ovine sau caprine – 100 de capete/lună; bovine – 20 de capete/luna; orice combinație a acestor specii, dar care nu depășește 2,5 UVM/zi;

Puncte de sacrificare la nivelul fermei: porcine, ovine sau caprine – 50 de capete/lună; bovine – 10 de capete/lună; orice combinație a acestor specii, dar care nu depășește 1,5 UVM/zi.

De specificat că carcasele vor putea fi comercializate în măcelării, restaurante, cantine, magazine, carmangerii sau alte unități de alimentație publică.

Ce condiții de igienă trebuie respectate

Abatoarele de capacitate mică funcționează în baza autorizației sanitare veterinare eliberate de serviciile sanitare veterinare, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Atenție! Condițiile sunt cam aceleași ca și pentru abator. Adică respectarea distanței de ultima clădire, fluxul tehnologic să fie respectat, gresie, faianță, fosă sau canalizare, apă caldă, apă rece.

Pentru a obține această autorizație, abatoarele de capacitate mică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și în Ordinul președintelui Autorității Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 180/2006, după cum urmează:

-Să dețină un padoc acoperit, la amenajarea căruia trebuie avute în vedere criteriile epidemiologice și de bunăstare a animalelor, în funcție de capacitatea maximă  de sacrificare;

Atenție! Această condiție nu este obligatorie dacă animalele sunt sacrificate imediat la sosirea la abator și dacă nu sunt transportate de la o distanță mai mare de 50 km;

-Examenul ante-mortem trebuie să aibă loc imediat după sosirea animalelor la unitate;

-Se poate utiliza același spațiu al unității pentru mai multe faze de lucru, cu condiția ca acestea să fie succesive și separate în timp, iar între diferitele faze să se efectueze curățenia și dezinfecția, după caz;

-În cazul curățeniei și al dezinfecției, în baza analizei de risc, unitatea trebuie să se îngrijeasca de protecția carcaselor, a cărnii și a organelor care nu au fost încî livrate;

-Trebuie să se asigure un număr suficient de cuțite i alte instrumente de lucru, care să fie sterilizate într-o singură etapă, astfel ca ele să fie de ajuns numeric și igienic pe tot parcursul procesului de sacrificare;

-Trebuie să se asigure câte un sterilizator, atât în spațiul murdar, cât și în spațiul curat, dupî caz;

-Trebuie să se asigure utilizarea instrumentelor de lucru în condiții igienice;

-Produsele finite, respectiv semicarcasele, sferturile de carcasa și organele, trebuie depozitate în condiții de frig, în spații dimensionate în funcție de capacitatea unității;

Atenție! Nu sunt necesare spațiile de frig în cazul în care produsele rezultate se prelucrează imediat după obținere sau sunt destinate prelucrării într-o altă unitate, unde se pot asigura condițiile de frig, inclusiv condițiile de trasabilitate;

Cum trebuie construit abatorul de mici dimensiuni

-Pereții și pavimentul unității trebuie să fie ușor de spălat, de dezinfectat și din materiale care să nu permită pătrunderea și staționarea apei;

-Pavimentul trebuie să fie astfel construit încât să permită drenarea apei către sistemul de canalizare;

-Capacele canalelor de scurgere trebuie să fie acoperite cu clopot pentru împiedicarea apariției mirosurilor neplăcute; pentru unitățile care sacrifica bovine și ovine, canalizarea trebuie protejată de site cu diametrul de 6 mm;

-Tavanul trebuie realizat astfel încât să nu permită acumularea de murdărie, condens sau mucegaiuri și, de asemenea, să fie ușor de igienizat și dezinfectat;

-Corpurile de iluminat trebuie să fie ușor de curățat și să fie prevăzute cu protecție împotriva contaminării carcaselor cu sticlă;

-Ușile și ferestrele trebuie să se închidă ermetic pentru a asigura protecția impotriva rozătoarelor și a insectelor; ferestrele care comunică cu exteriorul trebuie să fie protejate de plase contra insectelor;

-Trebuie să se asigure apă potabilă în cantitate suficientă, din rețeaua publică sau din sursă proprie, care să fie verificată în conformitate cu legislația in vigoare;

Animalele destinate sacrificării trebuie să fie obligatoriu identificate și însoțite de certificat sanitar veterinar, documentul privind informațiile pentru lanțul alimentar, precum și de alte documente de identificare conform legislației în vigoare.

Atenție!  Marca de sănătate care se aplică pe carcasele/semicarcasele/sferturile şi organele obtinute în urma abatorizării la nivelul abatoarelor de capacitate mică de tipul centrelor de sacrificare şi punctelor de sacrificare trebuie să fie:

-O ştampilă de formă ovală, de 6,5 cm lăţime şi 4,5 cm înălţime, ce poartă următoarele informaţii scrise cu caractere lizibile: (i) în partea superioară: „ROMÂNIA” sau codul ISO al ţării „RO”, scris cu majuscule; (ii) în centru: indicativul judeţului urmat de numărul de autorizare al abatorului, acordat de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; (iii) în partea de jos cu majuscule: „CONTROLAT VETERINAR”.

-Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a mieilor, a iezilor şi a purceilor.

Reguli pentru resturile rămase în urma sacrificării

Din punct de vedere al subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman:

-Trebuie să fie colectate în mod igienic în cazul fiecărei unități;

-Dacă în cadrul aceleiași unități se sacrifică animale care aparțin mai multor specii, iar subprodusele se încadrează în categorii diferite de risc, ele trebuie colectate diferit conform reglementarilor din domeniu;

-Poate fi aprobată și folosirea unui singur container, caz în care subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman trebuie încadrate in categoria cea mai mare de risc;

-Trebuie sa se efectueze teste microbiologice aplicabile alimentelor conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Marcarea și etichetarea cărnii se fac în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare.

01.05-corbi

Prin programul „Prima împădurire”, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vrea să-i convingă pe români să-şi împădurească terenurile agricole lăsate în paragină. Prin acest program se urmăreşte creşterea suprafeţelor forestiere, iar toţi cei interesaţi vor încasa câte 6000 de euro pentru un hectar.

Astfel, proprietarii de terenuri agricole care vor dori sa intre in programul „Prima împădurire” vor primi in primul an, la infiintarea padurii cate 6000 de de euro de hectar. In urmatorii ani, timp de 12 ani, vor primi cate 2700 de euro de hectar pe an. Cei care primesc bani trebuie sa intretinuta si sa pastreze padurea pana in momentul in care copacii ajung la maturitate si pot fi taiati. Cei care nu respecta aceasta regula pierd banii, dar si subventiile ulterioare de la APIA. Programul beneficiaza de fonduri de 124 milioane de euro, iar cererile pot fi depuse pana in 31 martie.

Older Posts »

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.