Feed on
Posts
Comments

Conditiile si modalitatile de acordare a platilor directe, conform reglementarilor europene si nationale pe care trebuie sa le respecte fermierii, sunt:
exploatarea unui teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, cu suprafata parcelei agricole de cel putin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei este de cel putin 0,1 ha (conform art.7 alin.1 lit..a din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificarile si completarile ulterioare); in cazul livezilor traditionale, suprafata minima eligibila a parcelelor pentru Pachetele 1si 2 ale Masurii 214 este de 0,3 ha (conf. PNDR 2007-2013, versiunea consolidata);
respectarea cerintelor de eco-conditionalitate reglementate prin legislatia nationala, pe toata suprafata agricola a exploatatiei, respectiv:
control_APIA_suprafete_agricole
Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC),
Cerintele legale in materie de gestionare (SMR),
Cerintele minime (relevante pentru masura de agro-mediu);
respectarea cerintelor specifice pachetelor de agro-mediu solicitate; pentru masura 214 — plati de agro-mediu este obligatorie tinerea evidentei agricole (caietul de agro-mediu trebuie completat si pastrat pe toata perioada de desfasurare a angajamentului conform legislatiei in vigoare), fiind conditie de eligibilitate.

Facem precizarea ca incepand cu anul 2014 au fost implementate si se verifica, prin control la fata locului, respectarea SMR-lor din domeniile Sanatate publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor si Notificarea bolilor:
SMR 9 — Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor. Fermierul va tine evidenta la zi, in Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, dupa efectuarea fiecarui tratament;
SMR 10 — Interzicerea utilizarii anumitor substante cu efect hormonal, tireostatic si beta-agoniste in cresterea animalelor;
SMR 11 — Principii si cerinte generale ale legislatiei alimentare si proceduri in domeniul sigurantei produselor alimentare;
SMR 12 — Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);
SMR 13 — Masuri de combatere a febrei aftoase;
SMR 14 — Masuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasa a porcului, variola ovina si caprina, pesta porcina africana si pesta porcina clasica;
SMR 15 — Masuri de combatere si de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii albastre — bluetongue).

In cazul in care solicitantul refuza sau restrictioneaza accesul in exploatatie a reprezentantilor APIA, pentru efectuarea controlului la fata locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibila.
APIA

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.