Feed on
Posts
Comments

Şi în acest an se vor distribuii ajutoare alimentare comunitare PEAD 2011, potrivit art. 5 / H.G. nr. 600/ 2009 ,ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din comuna Corbi .

Conform art. 3 , alin. (1 ) din H.G. 600/2009 categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt:
a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţia scrisă a primarului, dreptul la VMG acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţeii de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/ luna;
d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii neinstituţionalizate.
Conform art. 3, alin. (2 ) din H.G. 600/2009 , o persoană beneficiază de ajutor-produse alimentare- o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.
Listele cu cele 4 categorii de beneficiari de alimente comunitare au fost întocmite şi transmise de către unităţile responsabile ( A.J.P.S.-Argeş, D. A. S. P. C. –Argeş şi A.J.O.F.M.-Argeş ), noi nefiind implicaţi şi ca atare fără a avea responsabilitate cu privire la întocmirea acestor liste şi veridicitatea lor.
Pentru persoanele care intră în drepturi şi nu sunt cuprinse în liste, dar care se incadrează în una din cele patru categorii, se vor distribui aceleaşi cantităţi de produse alimentare, întocmindu-se tabele suplimentare la care se vor ataşa copii de pe documentele doveditoare .

Asistent social Cecilia Stăncescu .

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.