Feed on
Posts
Comments

Statul va acorda prime între 30 şi 100 de euro pe hectar anual persoanelor cu vârste de peste 55 de ani care dau în arendă terenurile agricole pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani, iar în cazul vânzării prima va fi de 200 de euro pe hectar, potrivit unui proiect de lege. 

Prima de vânzare de două ori mai mare decât cea de arendare
Cuantumul primei va fi de 30 euro/ha/an pentru o perioadă de arendare de cinci ani, 50 euro/ha/an pentru 10 ani, respectiv 100 euro/ha/an pentru minim 15 ani, se menţionează în proiectul elaborat de Ministerul Agriculturii.

În cazul vânzării, proprietarul terenului va primi 200 euro pe hectar.

Primele se acordă o singură dată în cazul vânzării, sau timp de maxim 15 ani la arendare, dar nu mai mult de data împlinirii vârstei de 70 de ani de către cedent. La vânzare, prima se acordă doar o singură dată.

Condiţii de încadrare pentru beneficiari
Pentru a beneficia de prime, persoanele care cedează terenurile trebuie să aibă cel puţin 55 de ani şi să fie cu cel mult 10 ani mai tineri decât vârsta normală de pensionare şi să înceteze definitiv orice activitate agricolă cu caracter comercial pe exploataţia cedată.

În acelaşi timp, cedenţii trebuie să fie încadraţi în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, iar terenurile nu trebuie să facă parte din exploataţii comasate prin contracte de arendă sau alte contracte legale.

De la aceste reguli fac excepţie persoanele pensionate pe caz de boală, gradele I şi II, indiferent de vârstă, care îşi dovedesc incapacitatea de a munci cu decizia de la comisia de expertiză medicală.

Scopul acestei prime: stimularea comasării terenurilor agricole
Actul normativ îşi propune să stimuleze comasarea terenurilor agricole şi prin susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi prin garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor.

Legea va interzice scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cedate pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la data expirării contractului de arendă, respectiv 10 ani de la data înstrăinării.

Denunţarea contractului de arendare atrage restituirea sumelor încasate de cedent
Acordarea primelor pentru arendă încetează în cazul în care contractele încheiate între cedent şi cesionar sunt denunţate înainte de termenele stabilite. Dacă denunţarea contractului de arendă se face din culpa cedentului, acesta restituie în totalitate sumele primite până la data denunţării.

În cazul decesului proprietarului terenului, moştenitorii încasează prima datorată anului calendaristic în care s-a produs decesul.

Prima se aplică pentru maxim 50 ha teren agricol de cedent
Atât prima de înstrăinare, cât şi susţinerea cheltuielilor notariale, se aplică pentru terenuri agricole de maxim 50 hectare de cedent. Persoanele care arendează sau vând terenuri agricole beneficiază şi de o primă pentru servicii notariale şi de cadastru, care reprezintă plata integrală a tarifelor percepute pentru aceste servicii.

Resursele financiare necesare pentru plata primei pentru cedarea exploataţiei, precum şi pentru garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor, se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele pentru susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a celor aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Fărâmiţarea terenurilor agricole şi îmbătrânirea forţei de muncă din agricultură vor fi astfel „limitate”
Având în vedere că în România se înregistrează un dezechilibru structural prin existenţa unui număr foarte mare de ferme mici în paralel cu fermele foarte mari, statul a venit cu această soluţie.
Se constată, de asemenea, o îmbătrânire a forţei de muncă din agricultură, cu o pondere de peste 50% a persoanelor cu vârste mai mari de 45 de ani, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

Aproximativ 60% din fermierii eligibili pentru plata pe suprafaţă au peste 60 de ani, iar fermierii cu vârsta de peste 60 ani deţin circa 25% din suprafaţa eligibilă. Conform anuarului statistic al României 2009, 3,9 milioane de exploataţii agricole individuale, respectiv 17.700 de exploataţii cu personalitate juridică, utilizează 65,2%, respectiv 34,8 % din suprafaţa agricolă.

De asemenea, fermele cu suprafeţe între unul şi zece hectare reprezintă 93,5% din totalul fermelor şi exploatează 32,3% din suprafaţa eligibilă pentru plăţile directe pe suprafaţă, fermele între 10-100 hectare reprezintă 5,4% din total şi deţin 15,5% din suprafaţa eligibilă, iar exploataţiile de peste 100 de hectare reprezintă 1,1% din total, însă exploatează 52,2% din suprafaţa eligibilă.
sursa: mediafax.ro

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.