Feed on
Posts
Comments

Proiectele pentru mici afaceri în mediul rural nu vor mai avea obligativitatea de a asigura spaţii de garare pentru utilaje

Începând cu următoarea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor”, care va avea loc în perioada 2 – 31 mai 2011, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va elimina obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor sau mijloacelor de transport specializate.

Această facilitate se adresează beneficiarilor care depun proiecte ce prevăd achiziţia de astfel de mijloace.

Obligativitatea se referea la construirea a cel puţin unei platforme betonate care să asigure gararea acestor utilaje sau mijloace de transport, iar proiectele care nu aveau prevăzută această facilitate erau declarate neeligibile.

În urma discuţiilor cu Ministerul Mediului şi Pădurilor a reieşit faptul că betonul se poate constitui într-un factor poluant suplimentar, iar eliminarea acestei obligaţii poate asigura o mai mare flexibilitate în implementarea proiectului, atât din punct de vedere financiar, cât şi de protecţie a mediului.

Conform calendarului propus pentru sesiunile de depunere de proiecte pentru anul 2011, solicitanţii de fonduri prin Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor” vor putea depunde cereri de finanţare în cursul lunii mai.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 sunt crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural, creşterea valorii adăugate în activităţile non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, prestate de către micro-întreprinderi.

Printre obiectivele operaţionale se regăsesc crearea de micro-întreprinderi, dar şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol din spaţiul rural. Alte obiective operaţionale privesc încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în special de către tineri şi femei, încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale, cât şi reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 312 sunt micro-întreprinderile şi persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja însă ca până la data semnării contractului de finanţare să fie autorizate cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprinderi.

Se pot finanţa investiţiile în activităţi non-agricole productive care privesc industria uşoară, precum articolele de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc. Sunt, de asemenea, eligibile investiţiile în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă), în mecanică fină, asamblarea maşinilor, producţia de unelte şi obiecte casnice, de ambalaje sau alte asemenea investiţii.

Investiţiile pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local au în vedere prelucrarea fierului sau a lânii, olăritul, brodatul, sau confecţionarea instrumentelor muzicale tradiţionale. Totodată, pot fi finanţate şi activităţile de marketing – mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi.

În ceea ce priveşte crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, printre investiţiile eligibile sunt cele pentru serviciile de croitorie, frizerie, cizmărie, dar şi cele care asigură conectarea şi difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul – altele decât achiziţia mijloacelor de transport.

Sunt, de asemenea, eligibile investiţiile în protecţia fitosanitară şi însămânţare artificială a animalelor, în servicii pentru reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

În cadrul Măsurii, sunt eligibile investiţiile pentru producerea de energie regenerabilă prin achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. Achziţionarea echipamentelor echipamentelor pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană, hidraulică sau geotermică este permisă numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru care beneficiarul este sau va fi autorizat.

Serviciul Relaţii Mass-media al APDRP

Tel: +4021 – 310.16.35; massmedia@apdrp.ro; www.apdrp.ro

Ferma

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.