Feed on
Posts
Comments

Anunt angajare

CLICK  AICI   :

DOSARUL DE CONCURS

 MODEL FORMULARE DOSAR

În conformitate cu prevederile articolului 11 din #HG 714/26.05.2022 privind aprobarea criteriilor de autorizare, construire, înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor adecvate de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidanjabil etanș sau fosă septică cu evacuare), cetățenii au #obligația de a înscrie sistemul în #Registrul autorității publice locale pentru evidență.

Pentru înscrierea în Registru este necesar să completați formularul de înscriere și să îl depuneți împreună cu anexele acestuia la Registratura primăriei sau on-line pe adresa de e-mail: primariacorbi@yahoo.com.

Formular-inscriere-FOSE-SEPTICE-2 (1)

Formular înscriere FOSE SEPTICE (2)

PHOTOS AND BROCHURES NT ROIS (1)DESCRIPTION NETWORK OF TOWNS ROISTEMPLATE NT ROIS

Brochures

CUADRIPTICO ESPAÑACuadriptico GRECIACuadriptico hungríaCuadriptico MALTA

         Avem plăcerea deosebită de a vă invita,duminică, 29 mai  2022, în comuna Corbi,

cu prilejul desfășurării manifestărilor  folclorice  prilejuite de cea de a  50 – a  ediţie a

                                   „ RAPSODİEİ   PĂSTOREȘTİ ”

                                                    PROGRAM

                                        DUMINICĂ 29 MAİ  2022

 • Vizitarea Muzeului comunei Corbi;
 • Ora 10,00 – Parada cântecului, dansului şi

portului popular, actiune susţinută de ansamblurile cu specific păstoresc din judeţele : Gorj, Sibiu, Vâlcea,Olt, Argeş, precum și din Republica Moldova;

 • Prezentarea invitaţilor;
 • Deplasarea in zona mirifică la ,,Chilii ”;
 • Premierea participantilor care dețin cele mai frumoase animale;

premiere efectuată de către Asociația ,,Corbii de Piatră”;

 • Petrecere popularǎ sustinută de formațiile participante;
 • Alte activitați tradiționale.

Orele 14.00-15.00 – Invitat  special : renumitul solist Doinel Handorean

                    Sponsori principali :  

  Asociația Agricola  „ Argeșul de Nord ”                                                                                                                   

Asociația  „ Floare de Colț ” a crescătorilor de ovine                                                                                                             

  Asociația Crescătorilor de ovine  „ Corbii de Piatră ”           

                                    PRIMAR,   

                          ANCA ALINA  BACIU 

        

PUBLICAM SPRE CUNOSTINTA GENERALA

A N U N Ţ

 Nr. 7821 din 17.11.2021

Primaria comunei Corbi, judetul Arges, scoate la licitaţie publică in vederea vanzării, material lemnos pe picior, diferite esențe, din FF – pădurea comunală din  punctele „Plaiuri Corbi și Stăneșt răsăriti” si din AFF de pe domeniul public-intravilan, din satul Stănești punct “Parau Valea Mare”.

Ofertele se primesc la sediul Primariei comunei Corbi, din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 235, judeţul Argeş, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, între orele 8,30 – 14,00, ultima zi de depunere a ofertelor fiind joi 02.12.2021, ora limita 14,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in ziua de vineri 03.12.2021, la ora 11,00, la sediul mai sus indicat.

Caietul de sarcini se poate procura și de la sediul Primariei comunei Corbi direct sau prin e-mail primariacorbi@yahoo.com, gratuit, taxa de participare la licitatie este de 100 lei, garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie, acestea se achita inainte de depunerea ofertei in cont prin ordin de plata sau in numerar la casieria instituţiei, documentele de plată vor fi anexate ofertei.

Documentele ce trebuie prezentate de către potenţialii ofertanţi (fişa de date şi modelul contractului de vânzare material lemnos pe picior, caietul de sarcini) precum si regulamentul de desfasurare a licitatiei, se regasesc pe site-ul propriu www.primariacorbi.com  sectiunea afisier in Corbi sau accesand urmatoarele link – uri :

Documente  licitatie vanzare lemne 

Formulare

Model contract

Cu privire la cazierul judiciar al societatii si administratorului, se accepta si o declaratie pe proprie raspundere cu privire la inexistenta cazierului, acesta fiind obligatoriu a fi depus doar in cazul castigarii licitatiei, de catre ofertantul declarat castigator.

Model – Declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale

 

INFORMATII CU PRIVIRE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI , PETROLIERI SI ENERGIE ELECTRICA, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE –NOIEMBRIE 2021–MARTIE 2022

formularul se poate descarca de aici :

Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere (1)

Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca, prevederile legale privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei raman neschimbate si prin urmare se vor aplica la fel ca si in sezonul rece 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. In acest context se depun cereri si declaratii pe propria raspundere insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu combustibili solizi , petrolieri si energie electrica conform Legii nr. 226/2021, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022 modificata si completata .

             Conform HG nr. 1073/2021 in sezonul rece 01.11.2021-31.03.2022 ajutoarele de incalzire vor putea fi obtinute de familiile si/sau persoanele singure a caror venit mediu net pe membru de familie sunt de pana la 1.386 lei/persoana, in cazul familiei  si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure. Venitul mediu net, reprezinta totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau dupa caz, membrii familiei, in luna anterioara prevazute la art. 8, alin.1-3, din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

             De asemenea, familiile si persoanele singure ale caror venituri sunt de pana la valoarea /valorile mentionate mai sus, va beneficia de un supliment pentru energie.

            ACTE DOVEDITOARE :

 1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – formular tip( puse la dispozitie de catre primarie ) ;
 2. copie dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu sau resedinta la adresa la care se solicita ajutorul sau locuiesc si se gospodaresc impreuna, sunt inscrise in carte de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
 3. Certificat de nastere pentru copiii minori, sub 14 ani;
 4. Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul: proprietar : copie contract de vȃnzare-cumparare sau adeverinta rol privind proprietatea si componenta familiei; chirias : contract de inchiriere valabil la data depunerii; imputernicit : imputernicire din partea propritarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere.
 5. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta de salariu cu venitul net , cupoane de pensii, cupoane indemnizatii pentru cresterea copilului pana la virste de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap , cupoane alocatie de stat pentru copii, cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare, acte doveditoare ale veniturilor provenite din inchirieri, dobanzi , dividente, parti sociale, rente, declaratie privind alte venituri realizate;
 6. copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când e cazul;
 7. cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
 8. adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile ( adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;
 9. factura de furnizare a energiei electrice pentru a beneficia de un supliment la energia electrica pentru cei care vor solicita si vor beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei conform Legii nr. 226/2021

 

    Anexa nr.3

Anexa nr.4

la Normele metodologice

  

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări
   1         Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

        NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire  a locuintei.

 

        Intocmit,

COMP. ASISTENTĂ SOCIALĂ

Consilier Superior,

STANCESCU CECILIA-EUGENIA

formularul se poate descarca de aici :

Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere 

Ministerul Finantelor Publice a  lansat  noi emisiuni de titluri de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur.

Primaria comunei Corbi va pune la dispozitie lista conturilor bancare in care puteti achita taxele si impozitele. Pentru a sti suma pe care trebuie sa o achitati puteti suna la numarul de telefon 0764406696 – contabilitate- de unde veti primi toate detaliile necesare.
Se anunță vreme bună vara asta, mai ales la Corbii de Piatră!
Ia-ți prietenii, cortul și energia bună și hai să ne vedem în weekendul 13-15 la distracție și muzică live.
Reguli de participare:
Accesul publicului se va face prin exterior ( acces din strada Drumul Carului) începând cu ora 12 în două etape.
1) Filtrul 1 – verificarea adeverințelor de vaccinare sau testare, alături de actul de identitate
2) Filtrul 2 – după ce ați trecut de Filtrul 1, verificarea și scanarea biletelor de acces
Vă rugăm să le aveți la îndemână pentru a ușura accesul
Accesul este permis pentru:
– Persoanele de peste 14 ani care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
– Persoanele de peste 14 ani care prezintă rezultatul negative al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
– Persoanele de peste 14 ani care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 ore ( Valide sunt doar testele prelucrate de laboratoare de analize medicale acreditate)
– Persoanele care se află în perioadă cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu max. 14 zile anterior desfășurării activității) și cu obligativitatea prezentării acestora la acces în ziua evenimentului
Pentru minori nu este obligatoriu să prezentați dovada medicală
Un punct de testare va fi amplasat și deschis între orele 10:00 – 21:00. Vă puteți testa în locație dacă nu aveți 10 zile de la rapel, test antigen, test PCR sau dovada trecerii prin boală în ultimele 180 zile.
Contravaloarea testelor efectuate de laboratorul avizat este de aprox. 40 lei / persoană.
Accesul în cadrul evenimentului este condiționat de respectarea măsurilor mai sus menționate.
Să fie distracție, să fie rock la Corbii de Piatră!
Ia-ți biletul de la prietenii de
Mulțumim!

« Newer Posts - Older Posts »

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.