Feed on
Posts
Comments

JUDETUL  ARGES

PRIMARIA COMUNEI CORBI

PROGRAMUL PENTRU PRIMIRE A CERERILOR SI DECLARATIILOR PENTRU AJUTORUL DE INCALZIRE A LOCUINTEI –ANUL 2017-2018

Nr. crt. LOCATIA ZIUA ORELE
1. CAMIN CULTURAL STANESTI LUNI

16.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

2. CAMIN CULTURAL STANESTI MARTI

17.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

3. CAMIN CULTURAL CORBSORI MIERCURI

18.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

4. CAMIN CULTURAL CORBSORI JOI

19.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

5.  CAMIN CULTURAL POIENAREI                VINERI

20.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

6. CAMIN CULTURAL CORBI LUNI

23.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

7. CAMIN CULTURAL CORBI MARTI

24.10.2017

INTRE ORELE

10.00-15.00

 

Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca, prevederile legale privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei raman neschimbate si, prin urmare se vor aplica la fel ca si in sezonul rece 1 noiembrie 2016-31 martie 2017, in acest context se depun cereri si declaratii pe propria raspundere insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu combustibili solizi, petrolieri si energie electrica conform OUG nr. 70/2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018, modificata si completata.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau resedinta in comuna Corbi, care realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 615 lei.

            ACTE DOVEDITOARE :

1.Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – formular tip (puse la dispozitie de catre primarie);

2.Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:

  1. a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
  2. b) certificatul de căsătorie;
  3. c) certificatele de naştere ale copiilor;
  4.  d) livretul de familie;
  5. e) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  6. f) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  7. g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
  8. h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

          3.Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul, proprietar: copie contract de vinzare-cumparare sau adeverinta rol privind proprietatea si componenta familiei; chirias: contract de inchiriere valabil la dat depunerii; imputernicit: imputernicire din partea proprietarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere.

          4.Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta de salariu cu venitul net, cupoane de pensii, cupoane indemnizatii pentru cresterea copilului pana la virste de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap , cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare, acte doveditoare ale veniturilor provenite din inchirieri, dobanzi , dividente, parti sociale, rente, declaratie privind alte venituri realizate;

      5.copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când e cazul;

  1. cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;

      7.adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor   Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile (adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;

  Anexa nr.5

    (Anexa nr.4   la Normele metodologice)

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Doua sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări
   1         Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

        NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire  a locuintei.

Intocmit,

Asistent-Social

Stancescu Cecilia-Eugenia

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.