Feed on
Posts
Comments

Ministerul Agriculturii a publicat, un proiect de ordonanţă privind reglementarea comercializării produselor agricole. Producătorii agricoli care vor să vândă în pieţe vor putea obţine certificatele numai după avizul prealabil al asociaţiilor de profil. Certificatele de producător vor fi emise, anual, pe numele persoanelor fizice şi vor conţine un sistem de codificare pentru identificarea acestora.
În prezent, la nivel naţional există peste 500 de pieţe agroalimentare permanente, din care circa 400 sunt pieţe urbane în proprietate şi administrare privată sau în proprietate publică şi administrare privată, precum şi peste 700 de structuri de vânzare temporare organizate în mediul rural, de tipul târgurilor.
În preambului ordonanţei se precizează că „o importantă parte a producţiei agroalimentare naţionale este valorificată în condiţii improprii pe canale comerciale necontrolabile, care eludează legislaţia fiscală, creează concurenţă neloială şi disfuncţionalităţi ale fluxului de marfă către populaţie”.
Noile certificate vor fi valabile un an şi vor fi tipărite de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A. pe formular tipizat, cu matcă, grafică cu elemente de securizare, finisate, în carnete de câte 100 de bucaţi, cu copertă din hartie offset, numerator cu 5 cifre, bandă tricoloră în dreapta sus şi stema ţării în stânga sus.
images
Primarii şi secretarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale răspund de asigurarea necesarului de certificate de producător, de corecta întocmire şi eliberare şi evidenţă a acestora.
Acordarea certificatului de producător se face pe baza atestatului profesional emis de asociaţiile profesionale ale producătorilor agricoli. Ulterior, se vor face verificări în teren de către persoane împuternicite de primar în acest sens.
Cine acordă atestatul profesional?
Atestarea profesională a solicitanţilor de certificat de producător se realizează de către „structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel judeţean/regional/naţional”, precum şi de către „structuri teritoriale de consultanţă agricolă”.

Acestea se vor înregistra la primării depunând acertificatul de înregistrare fiscală (CUI), hotărârea judecătorească de constituire, statutul şi completările la statut, bilanţul contabil anual pentru anul anterior înregistrării, documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional.

Aceste organizaţii vor furniza, potrivit statutului propriu, servicii de consultanţă, informare şi atestare profesioanală a solicitanţilor de pe raza teritorială a unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale unde sunt înregistrate. De asemenea, tot ele vor atesta profesional solicitanţii de certificate de producător, în concordanţă cu produsele vegetale/zootehnice, suprafaţa cultivată, efectivele, pe sortimente şi cantităţi estimate, pentru valorificare, declarate pe propria răspundere.

Lipsa atestatului atrage după sine neeligibilitatea solicitantului la soluţionarea de către primari a cererii de acordare a certificatului de producător.
Download ordonanta de aici
proiect-oug-masuri-reglementare-piete-produse-agricole-update05_02_2013

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.