Feed on
Posts
Comments

COMUNICAT DE PRESĂ

Formarea persoanelor din mediul rural—o prioritate!
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC) în parteneriat cu FUNDAȚIA PAEM ALBA, SC SIVECO ROMANIA SA, Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin şi Association de Développement des Pyrénées par la Formation – ADEPFO, începe înscrierea la cursurile gratuite de formare profesională ce vor fi organizate în cadrul proiectului “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)”, ID 55763. Cursurile, destinate persoanelor din mediul rural, se vor desfăşura în cele cinci regiuni de implementare a proiectului: Centru, Bucureşti – Ilfov, Sud-Est, Vest şi Sud–Muntenia.
În judeţul Argeş (regiunea Sud–Muntenia), proiectul “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)”, implementat în colaborare cu Primăria CORBI, oferă gratuit programe de instruire, informare şi consiliere în vederea dezvoltării resurselor umane din mediul rural. Pornind de la nevoia dezvoltării antreprenoriatului în mediul rural şi a intensificării măsurilor active de ocupare durabilă, prin intermediul programelor de formare derulate în cadrul proiectului “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)”, ANBCC şi partenerii săi îşi propun să capaciteze persoanele din mediul rural în vederea implicării acestora în activităţi non-agricole şi a integrării acestora în activităţi economice destinate valorificării resurselor locale. Așadar, proiectul investește în capitalul uman din mediul rural (persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subsiztenţă, şomeri, şomeri de lungă durata, şomeri tineri, manageri din mediul rural, angajaţi din mediul rural). Astfel, persoanele din mediul rural ocupate în agricultura de subzistenţă, inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă sau interesate de iniţierea unei afaceri independente, vor beneficia de instruire gratuită în următoarele domenii:
Antreprenoriat rural
 Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
-valorificarea produselor şi serviciilor rurale;
-realizarea planurilor de afaceri;
-turism rural durabil;
-parteneriate în mediul rural;
-creativitate şi inovare pentru proiecte antreprenoriale;
-comunicarea în reţele antreprenoriale.

Iniţiere in utilizare I.T.
 Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– însuşirea noţiunilor de bază şi mijloacelor moderne de comunicare (internet, email);
– uitilizarea Microsoft Word 2007, Power Point 2007, Excel 2007;

Web design şi e-commerce (Dezvoltarea unei pagini de internet şi comerţ electronic )
 Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– crearea un site web;
– dezvoltarea un site personal/familial şi un site pentru companie;
– însuşirea limbajului html şi omponentele în pagini html;
– dezvoltarea unui magazin online;
– însuşirea elementelor de design şi comerţ.

Căutare activă loc de muncă
 Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– însuşirea de metode active pentru căutare a unui loc de muncă;
– identificarea surselor moderne de informare despre locurile de muncă vacante existente pe piaţă;
– alcătuirea un CV şi a unei Scrisori de Intenţie corecte;
– prezentarea corectă la interviul de selecţie;
– necesitatea unui Contract Individual de Muncă;
– acomodarea rapidă şi eficientă la noul loc de muncă.

Finanţarea afacerilor
 Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– însuşirea surselor de finanţare ale afacerii;
– analiza activităţii trecute a firmei;
– realizarea unui plan de afaceri;
– realizarea studiului de fezabilitate;
– atragerea de fonduri guvernamentale şi structurale active pentru finanaţarea şi garantarea afacerilor IMM-urilor.

În judeţul Argeş, cursurile se adresează persoanelor care au domiciliul în mediul rural în judeţul Argeş şi în judeţele limitrofe (Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Prahova) şi se vor desfăşura în momentul ocupării locurilor disponibile pentru fiecare curs, durata unui curs fiind de 5 zile. Cursanţilor li se va asigura transportul, cazarea şi masa. La sfârşitul fiecărui curs toţi participanţii vor primi un certificat/diplomă care să ateste compeţentele dobândite în domeniul respectiv.
Proiectul “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)” promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din 5 regiuni, 6 judeţe, 10 localităţi, prin activităţi care sprijină şi încurajează înfiinţarea de afaceri în activităţi non-agricole şi prin intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă pe piaţa muncii. Dintre activităţile proiectului mai enumerăm: revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, dezvoltarea parteneriatelor schimbului şi integrării bunelor practici prin identificarea şi organizarea a 10 evenimente locale care pot deveni tradiţionale, organizarea unui concurs de planuri de afaceri – cele mai bune 10 planuri de afaceri vor fi premiate cu câte 1000 euro fiecare, cursuri disponibile pe portalul proiectului, pachete de programe de formare profesională.

Pentru informaţii suplimentare în vederea înscrierii la aceste cursuri ne puteţi contacta prin e-mail, la adresa o9vita.corbi@gmail.com, sau telefonic la nr. 0758 034 369, persoană de contact Diana Mazilescu, facilitator de dezvoltare comunitară în cadrul proiectului. Înscrierile se fac la Căminul Cultural Stăneşti, str. Radu cel Mare, nr 84, comuna Corbi-Argeş.

*Fundaţia PAEM Alba implementează proiectul “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)” în parteneriat cu SC SIVECO ROMANIA SA, Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi Association de Développement des Pyrénées par la Formation – ADEPFO Franţa.
**Investeşte în oameni! Proiectul “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)” (POSDRU/83/5.2/S/55763) este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

One Response to “COMUNICAT DE PRESĂ “O nouă VIAŢĂ LA ŢARĂ (o9VITA)””

  1. Manole Alina spune:

    In ce perioada au loc cursurile pt initiere in utilizarea I.T. SI CARE SUNT CONDITIILE PT INSCRIERE?

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.