Feed on
Posts
Comments

Bani şi pentru exploataţiile nou înfiinţate
Cererile pentru CNDP la specia bovină vor putea fi depuse în perioada 15 iulie – 31 august 2011, ne-au declarat reprezentanţii Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), iar sprijinul va putea fi primit şi pentru animalele din fermele înfiinţate până în 14 iulie a.c. şi care nu au mai fost incluse la plată în anii precedenţi, potrivit Ordinului 165/01.07.2011, care reglementează acordarea ajutorului financiar.

„Este vorba de exploataţiile nou înfiinţate şi de acele animale care nu au mai fost niciodată până acum cuprinse la plată”, ne-a spus Claudiu Frânc, vicepreşedinte FCBR.

Astfel, pentru 2011, sprijinul se acordă producătorilor agricoli înscriși în evidența APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE), dacă exploataţia are minim 3 capete de bovine în vârstă de minim 6 luni şi este înregistrată în RNE la data solicitării CNDP.

Date de referinţă pentru exploataţii noi

Data de referinţă va fi 31 ianuarie 2008 pentru fermele înfiinţate înainte de 2008, 31 ianuarie 2009 – pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 feb. 2008-31 ian. 2009, 31 ianuarie 2010 – exploataţii înfiinţate între 1 feb. 2009 – 31 ian. 2010 şi 14 iulie 2011 – exploataţii înfiinţate între 1 feb. 2010 – 14 iulie 2011.

Cerere vizată de asociaţii şi alte acte necesare

O altă noutate este că pentru fiecare exploataţie deţinută, cererea trebuie vizată de asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, care sprijină interesele crescătorilor de bovine, taurine sau bubaline.

Odată cu cererea mai trebuie depuse copii ale actelor de identitate/înregistrare ale solicitantului persoană fizică sau juridică, copie a documentelor care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate după 31 ianuarie 2008, declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru sprijin în anii 2008-2010, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor şi copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare, dacă este cazul.

De asemenea, s-a renunţat la condiţia ca la data depunerii cererii de sprijin solicitantul să nu aibă datorii la stat.

Ferma

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.