Feed on
Posts
Comments

 

În această societate din ce în ce mai globalizată şi multiculturală, să faci fata diversitatii culturale a devenit o provocare majora. Valurile migratorii şi lărgirea succesiva a Uniunii Europene au pus popoarele şi culturile europene în contact continuu si în postura de a face schimburi unii cu alţii astfel încât traiul într-o comunitate multiculturală a devenit ceva normal pentru milioane de oameni.

Festivalurile au jucat un rol fundamental în acest proces din moment ce diferitele tendinte şi fenomene culturale strâns legate de problema imigraţiei şi a comunităţilor interculturale pot găsi în această atmosfera festivă un cadru ideal pentru a se exprima liber şi pacifist.

Festivalurile au promovat dintotdeauna protecţia dreptului fun­damental la libertatea de expresie iar programele lor au catalizat circulatja ideilor şi oamenilor, crearea unei convieţuiri paşnice şi promovarea unei cetatenii europene active.

Festivalurile artistice europene au iniţiat procesul vital al circulaţiei şi al punerii în evidenta a diferitelor curente culturale din arta şi cultura europeană, fapt ce reprezintă un important pas inainte spre dezvoltarea aptitudinilor interculturale.

În timp ce respectau şi promovau diversitatea regională şi naţionala a comunitaţilor, culturilor, valorilor şi tradiţiilor loca­le, festivalurile au scos în evidenta şi o moştenire europeană comună. Acest fapt a fost posibil şi datorită promovării unei culturi a schimburilor reciproce şi a respectării diversitaţii culturale de către festivaluri. Trebuie acordată posibilitatea exercitării unei cetatenii active şi persoanelor cu dizabilitati, tinerilor şi grupurilor minoritare care trăiesc în această societate din ce în ce mai deschisă şi mai complexă, in acelaşi fel în care acest drept este acordat tuturor celorlaţi.

Diversitatea culturală, dialogul intercultural şi impactul economic pe care îl are cultura ocupă acum un loc de frunte în agenda Uniunii Europene , al cărui scop este de a crea o legătură şi mai strânsă între popoarele europene şi de a oferi tuturor cetatenilor posibilitatea de a participa activ în dialogul intercultural astfel încât să întărească coexistenta diferitelor credinţe şi identitati culturale şi, în acelaşi timp, să scoată în evidenta moştenirea lor comună şi să recunoască şi să respecte diferenţele dintre experienţele individuale şi locale.

Festivalurile joacă un rol important in transformarea unei societăţi multiculturale într-o societate interculturală, fapt ce constituie o etapă strategică a procesului de integrare:

În primul rând, festivalurile atrag un public foarte larg.

Numărul oamenilor care participă la festivaluri este în continuă creştere, ceea ce implică şi sporirea interesului fată de evenimentele organizate în cadrul acestora. Este foarte important să ajungi să comunici principiile dialogului intercultural unui număr foarte mare de oameni pentru că nu putem vorbi de interacţiune intercul­turală atâta vreme cât oamenii nu au la dispoziţie modalitati de a intra in contact unii cu altii.

Festivalurile oferă artistilor din lumea fntreagă posibilitatea de a-şi dezvolta experienţa artistică, iniţiind astfel un proces de schimb de experienta în domeniul excelenţei artistice între diferite tari. De exemplu, programele rezidenţelor artistice permit artiştilor să trăiască şi să lucreze într-un context nou şi să-şi completeze experienţele proprii cu tradiţia locală, creând astfel un bun exem­plu de integrare

Spre deosebire de ce se întamplă în mass-media, publicul care participă la evenimentele organizate în cadrul festivalurilor este încurajat să ia parte activ la aceste evenimente. Festivalurile, gândite să fie nişte momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane întăresc ideea de participare şi promovează un sentiment de apartenenţă deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european şi internaţional.

Festivalurile impulsionează şi turismul cultural. Milioane de vizitatori aleg în fiecare an să participe la diferite festivaluri organizate în diferite ţări şi localitati, intrând astfel în contact cu alte culturi şi învăţând lucruri noi despre alte tradiţii şi despre istoria altor locuri.

Festivalurile sunt o expresie unică a comunităţii locale deoarece acestea sunt puternic legate de mediul în care se desfăşoară, dar şi de contextul naţional şi internaţional.

Festivalurile constituie şi o provocare pentru traditiile locale – pe măsură ce recunosc diversitatea culturală  şi, în acelaşi timp, stimulează inovaţia şi respectă patrimoniul cultural comun.

Festivalurile au un rol unic în contextul educaţional prin faptul că promovează o cultură de pace, bună înţelegere şi respect între diferitele grupuri de oameni.

Prin derularea unor activitaţi de nisă, festivalurile reuşesc să includă în activitaţile culturale un public foarte variat şi prin acest fapt încurajează procesul de includere socială şi alte activitati gândite special pentru a atrage publicul tânăr şi de a le împărtasi valori fundamentale cum ar fi respectul pentru alte culturi, implicându-i în alte procese educaţionale în domeniul schimburilor interculturale.

Evenimentele din cadrul festivalurilor se desfasoară din ce în ce mai mult într-o
atmosferă convivială şi în locuri deschise la care practic toată lumea poate să ajungă, inclusiv persoanele cu dizabilitaţi sau minoritaţile culturale.

Centrul de Conservare iniţiază anual o serie de manifestări de importanţă internaţională, naţională şi locală atât la centrul judeţului cât şi în multe alte localităţi implicate în fenomenul cultural-artistic.

Punem accent pe revitalizarea unor tradiţii, a unor manifestări tradiţionale la sate. În Ageş de pildă avem «Rapsodia păstorească» la Corbi, «Întrecerea Căluşarilor» la Stolnici, «Sârba de la Berevoieşti », « Brâul de la Boteni ». Sunt doar câteva exemple de manifestări cu sălile arhipline de lumea dornică să cunoască tradiţiile şi obiceiurile străvechi ale neamului nostru.

Există interes mare al sătenilor pentru creaţia şi arta autentică. Cred că ar dori mult ca şi copiii lor să înveţe hora satului, folclorul şi legendele locului şi să refacă frumuseţea pierdută a tradiţiei. Împotriva manelelor şi a degradării folclorului nu se luptă decât prin promovarea valorilor fundamentale existente în patrimoniul cultural al satelor.

 

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.