Feed on
Posts
Comments

INFORMATII CU PRIVIRE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI , PETROLIERI SI ENERGIE ELECTRICA, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE –NOIEMBRIE 2021–MARTIE 2022

formularul se poate descarca de aici :

Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere (1)

Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca, prevederile legale privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei raman neschimbate si prin urmare se vor aplica la fel ca si in sezonul rece 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. In acest context se depun cereri si declaratii pe propria raspundere insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu combustibili solizi , petrolieri si energie electrica conform Legii nr. 226/2021, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022 modificata si completata .

             Conform HG nr. 1073/2021 in sezonul rece 01.11.2021-31.03.2022 ajutoarele de incalzire vor putea fi obtinute de familiile si/sau persoanele singure a caror venit mediu net pe membru de familie sunt de pana la 1.386 lei/persoana, in cazul familiei  si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure. Venitul mediu net, reprezinta totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau dupa caz, membrii familiei, in luna anterioara prevazute la art. 8, alin.1-3, din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

             De asemenea, familiile si persoanele singure ale caror venituri sunt de pana la valoarea /valorile mentionate mai sus, va beneficia de un supliment pentru energie.

            ACTE DOVEDITOARE :

  1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – formular tip( puse la dispozitie de catre primarie ) ;
  2. copie dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu sau resedinta la adresa la care se solicita ajutorul sau locuiesc si se gospodaresc impreuna, sunt inscrise in carte de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
  3. Certificat de nastere pentru copiii minori, sub 14 ani;
  4. Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul: proprietar : copie contract de vȃnzare-cumparare sau adeverinta rol privind proprietatea si componenta familiei; chirias : contract de inchiriere valabil la data depunerii; imputernicit : imputernicire din partea propritarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere.
  5. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta de salariu cu venitul net , cupoane de pensii, cupoane indemnizatii pentru cresterea copilului pana la virste de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap , cupoane alocatie de stat pentru copii, cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare, acte doveditoare ale veniturilor provenite din inchirieri, dobanzi , dividente, parti sociale, rente, declaratie privind alte venituri realizate;
  6. copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când e cazul;
  7. cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
  8. adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile ( adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;
  9. factura de furnizare a energiei electrice pentru a beneficia de un supliment la energia electrica pentru cei care vor solicita si vor beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei conform Legii nr. 226/2021

 

    Anexa nr.3

Anexa nr.4

la Normele metodologice

  

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări
   1         Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

        NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire  a locuintei.

 

        Intocmit,

COMP. ASISTENTĂ SOCIALĂ

Consilier Superior,

STANCESCU CECILIA-EUGENIA

formularul se poate descarca de aici :

Formular-de-cerere-declaratie-pe-propria-raspundere 

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.