Feed on
Posts
Comments

Sprijin achizitionare berbeci si juninci de rasa

Guvernul Romaniei a adoptat, in sedinta din data de 7 octombrie 2014, Hotararea de Guvern privind schema de minimis „achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci de reproductie din rase specializate si de juninci din rase specializate”, act normativ care urmareste ameliorarea valorii genetice a septelului de animale din Romania.

Beneficiarii schemei

  • crescatorii de ovine/bovine, persoane fizice care detin certificat de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producator;
  • crescatorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
  • crescatori de ovine/bovine, persoane juridice, precum si orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica constituite conform legii.

 

Valoarea sprijinului

Valoarea sprijinului financiar, care urmeaza a fi acordat incepand cu data de 2 decembrie 2014, sunt:

  • maximum 2.500 lei / cap berbec de rasa specializata achizitionat in baza prevederilor prezentei hotarari;
  • maximum 5.000 lei / cap juninca din rasa specializata achizitionata in baza prevederilor prezentei hotarari.

 

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate pentru achizitionarea berbecilor de reproductie din rase specializate sunt:

 • sa detina un efectiv de minimum 150 capete si maximum 1000 capete femele ovine, identificate si inregistrate in RNE, pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
 • berbecii de reproductie achizitionati sa fie din rasele specializate cuprinse in lista intocmita de ANARZ care este anexa la Hotararea de Guvern;
 • fermierii se obliga prin angajament scris sa mentina in exploatatie berbecii de reproductie achizitionati pe o perioada de minimum 3 ani si sa inscrie in Registrul Genealogic produsii femele obtinuti din monta naturala cu berbecii de reproductie din rase specializate;
 • sa detina registrul individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE;
 • achizitionarea de berbeci de reproductie din rase specializate se realizeaza respectand proportia de un berbec la 30 de capete femele ovine detinute; numarul maxim de berbeci de reproductie care poate fi achizitionat de un beneficiar trebuind sa corespunda unui numar de 700 capete femele ovine/beneficiar.

Criteriile de eligibilitate pentru achizitionarea junincilor din rase specializate, sunt:

 • sa detina un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate si inregistrate in RNE, pana la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern;
 • junincile achizitionate sa fie din rasele specializate cuprinse in lista ANARZ care va fi anexata hotararii de guvern;
 • se obliga prin angajament scris sa mentina in exploatatie junincile achizitionate pe o perioada de minimum 3 ani si sa inscrie in Registrul Genealogic produsii obtinuti din junincile din rase specializate;
 • sa fie membru al unei forme asociative in cazul in care beneficiarul detine mai putin de 3 capete vaci;
 • sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
 • achizitionarea de juninci din rase specializate se realizeaza pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficar, iar numarul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acorda ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.

Fermierii pot afla detalii privind documentele necesare accesarii schemei, precum si toate informatiile referitoare la procedura de derulare a acesteia de la directiile pentru agricultura judetene sau a Municipiului Bucuresti, care se ocupa de implementarea schemei. De asemenea, beneficiarii care indeplinesc criteriile de eligibilitate vor depune cererile pana la data de 3 noiembrie 2014, la sediile directiilor pentru agricultura judetene sau a Municipiului Bucuresti.

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.