Feed on
Posts
Comments

Uniunea Europeană, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Fondul Social European POSDRU 2007-2013 prin Fundaţia PAEM Alba şi partenerii acesteia, desfăşoară proiectul ,,O nouă viaţă la ţară”, proiect ce promovează dezvoltarea durabila a zonelor rurale din cinci regiuni, 6 judeţe, 10 localităţi prin actvităţi care sprijină şi încurajează înfiinţarea de afaceri în activităţi non-agricole şi intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă pe piaţa muncii.
În judeţul Argeş, proiectul ,,O nouă viaţă la ţară” (O9VITA), implementat de Fundaţia PAEM Alba în colaborare cu Primăria CORBI, oferă gratuit posibilitatea de instruire şi formare prin cursuri de îmbunătăţire a calităţii resurselor umane din mediul rural prin dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire, informare şi consiliere în vederea dezvoltării antreprenoriatului rural şi a intensificării măsurilor active de ocupare durabilă; oferă iniţiere şi dezvoltare de afaceri în activităţi non-agricole prin programe personalizate de instruire şi consiliere.

Proiectul constă în investiţia în capitalul uman din mediul rural (persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subsiztenţă, şomeri, şomeri de lungă durata, şomeri tineri, manageri din mediul rural, angajaţi din mediul rural).
Persoanele din grupul ţintă vor iniţia activităţi non-agricole pentru valorificarea resurselor umane contribuind astfel la reducerea şomajului prin crearea de noi locuri de muncă.
Dintre activităţiile proiectului mai enumerăm: revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, dezvoltarea parteneriatelor schimbului şi integrării bunelor practici prin identificarea şi organizarea a 10 evenimente locale care pot deveni tradiţionale, organizarea unui concurs de planuri de afaceri – cele mai bune 10 planuri de afaceri vor fi premiate cu câte 1000 euro fiecare, cursuri disponibile pe portalul proiectului, pachete de programe de formare profesională.
Pachetele de programe de formare profesională se regăsesc în următoarele domenii:

Antreprenoriat rural
Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
-valorificarea produselor şi serviciilor rurale;
-realizarea planurilor de afaceri;
-turism rural durabil;
-parteneriate în mediul rural;
-creativitate şi inovare pentru proiecte antreprenoriale;
-comunicarea în reţele antreprenoriale.

Finanţarea afacerilor
Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– însuşirea surselor de finanţare ale afacerii;
– analiza activităţii trecute a firmei;
– realizarea unui plan de afaceri;
– realizarea studiului de fezabilitate;
– atragerea de fonduri guvernamentale şi structurale active pentru finanaţarea şi garantarea afacerilor IMM-urilor.

Căutarea activă a unui loc de munca
Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– însuşirea de metode active pentru căutare a unui loc de muncă;
– identificarea surselor moderne de informare despre locurile de muncă vacante existente pe piaţă;
– alcătuirea un CV şi a unei Scrisori de Intenţie corecte;
– prezentarea corectă la interviul de selecţie;
– necesitatea unui Contract Individual de Muncă;
– acomodarea rapidă şi eficientă la noul loc de muncă.

Iniţiere în utilizarea tehnologiei informaţiei (TIC)
Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– însuşirea noţiunilor de bază şi mijloacelor moderne de comunicare (internet, email);
– uitilizarea Microsoft Word 2007, Power Point 2007, Excel 2007;

Dezvoltarea unei pagini de internet şi comerţ electronic
Competenţele dobândite de absolvenţii cursului vor fi:
– crearea un site web;
– dezvoltarea un site personal/familial şi un site pentru companie;
– însuşirea limbajului html şi omponentele în pagini html;
– dezvoltarea unui magazin online;
– însuşirea elementelor de design şi comerţ.

Cursurile se adresează locuitorilor care au domiciliul în mediul rural din judeţul Argeş şi din judeţele limitrofe şi se vor desfăşura în momentul ocupării celor 25 de locuri disponibile pentru fiecare curs, durata unui curs fiind de 5 zile. Cursanţilor li se va asigura transportul, cazarea şi masa.
La sfârşitul fiecărui curs toţi participanţii vor primi un certificat/diplomă care să ateste compeţentele dobândite în domeniul respectiv.

Pentru înscrieri şi relaţii, doritorii se pot adresa la numărul de telefon: 0758 034 369, persoană de contact: Diana Mazilescu, facilitator de dezvoltare comunitară în cadrul proiectului.
Înscrierile se fac la Căminul Cultural Stăneşti, str. Radu cel Mare, nr 84, comuna Corbi-Argeş.

Parteneri în proiect: SIVECO România SA, ADAF (Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin), ANBCC (Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni), ADEPFO (Asociaţia de Dezvoltare din Pyrenees prin Formare) .

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.