Feed on
Posts
Comments

Standardele minime de întreţinere şi exploatare a găinilor ouătoare sunt reglementate de Norma din 28.11.2001, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113, din 12.02.2002, cât şi de Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999, de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare. Prevederile acestor norme nu se aplică exploataţiilor cu mai puţin de 350 de găini ouătoare şi exploataţiilor de creştere a tineretului de înlocuire pentru găinile ouătoare

Cerinţe minime pentru o exploatare optimă

Pentru administrarea hranei pot fi folosite hrănitori liniare sau circulare, dar acestea trebuie să asigure un front de furajare de cel puţin 10 cm/pasăre (hrănitori liniare) sau 4 cm/pasăre (hrănitori circulare).

Pentru adăpare se vor utiliza instalaţii cu apă continuă cu adăpători liniare (front de adăpare minim de 2,5 cm/pasăre), adăpători circulare (front de adăpare minim 1 cm/pasăre), iar în cazul utilizării adăpătorilor tip cupă sau pipe, se va asigura o cupă sau o pipă pentru maximum 10 găini.

Pentru ouat, se utilizează un cuibar pentru maxim şapte găini, iar în cazul cuiburilor de grup trebuie să existe cel puţin un m² pentru maxim 120 găini. Stinghiile de odihnă vor fi fără margini ascuţite şi trebuie să asigure cel puţin 15 cm/pasăre. Acestea nu vor fi amplasate deasupra aşternutului, distanţa dintre stinghii trebuie să fie de minim 30 cm, distanţa dintre perete şi stinghie de 20 cm, iar zona de aşternut să fie de minim 25 cm²/pasăre.

În cazul utilizării sistemului de exploatare pe mai multe nivele, nu sunt permise mai mult de 4 nivele şi spaţiul dintre nivele să fie de cel puţin 45 cm. Sistemele de furajare şi adăpare trebuie să asigure accesul egal pentru toate găinile, iar nivelurile să fie aranjate astfel încât să prevină căderea dejecţiilor pe nivelul inferior.

Pentru sistemul de exploatare a găinilor ouătoare cu acces liber în padoc, crescătorul trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

• accesul păsărilor în padoc se efectuează prin trape de 35 cm înălţime şi 40 cm lăţime, dispuse pe toată lungimea adăpostului, iar ca regulă generală trebuie să existe o deschidere de cel puţin 2 metri pentru o mie de găini;

• densitatea păsărilor nu trebuie să depăşească 9 găini ouătoare/m² pe zonă utilizabilă.

Obligaţiile crescătorilor

• efectivele de păsări vor fi vizitate în mod obligatoriu cel puţin o dată pe zi;
• se vor evita zgomotele bruşte, iar nivelul zgomotelor trebuie diminuat la minimum posibil; instalaţiile de furajare, de climatizare şi alte tipuri de instalaţii, vor fi utilizate în aşa fel încât să nu producă prea mult zgomot;

• lumina va fi asigurată uniform, iar în cazul utilizării luminii naturale, fantele de admisie a luminii trebuie să fie amplasate în aşa fel încât să asigure o uniformitate a distribuirii luminii;
• toate utilajele şi zonele din adăposturi cu care păsările intră în contact trebuie curăţate şi decontaminate.

Articol publicat în revista Ferma nr. 10(54)/2007

Leonard Constantin Stafie

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.